Árverésen vett földet az Államtól? Ez a döntés érdekelni fogja.

Szerző(k): Dr. Jean Kornél | 2017.11.03 | Ingatlan

Fontos, mezőgazdasági célú haszonbérleti szerződéseket érintő kérdésben született döntés a napokban. Sokan vártak a döntésre, hiszen a bíróságok az Alkotmánybíróság döntéséig több esetben is felfüggesztették azokat a pereket, amelyek a hosszú távú haszonbérleti szerződések haszonbérleti díjának módosítására irányultak. A kérdéses döntésben az Alkotmánybíróság azt vizsgálta, hogy nem ütközik-e az Alaptörvénybe az a jogszabályi rendelkezés, ami 2016. január 6. napja óta lehetővé teszi a haszonbérleti díjak módosítására irányuló kezdeményezést.

A vizsgálat tárgyává tett jogszabályi rendelkezés – a legalább tíz éves időtartamú haszonbérleti szerződés esetében – lehetővé teszi, hogy a szerződéskötést követő öt év elteltével a szerződő felek bármelyike kezdeményezze a haszonbérleti díjnak a mindenkori, helyben szokásos piaci haszonbérleti díj mértékéhez történő igazítását.

Az indítványozó bírók érvelése szerint azonban a kérdéses jogszabályi rendelkezés több szempontból is az Alaptörvénybe ütközik. Egyrészt azért, mert a kérdést kizárólag sarkalatos törvényekre vonatkozó szabályok szerint, azaz a jelen levő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazatával lehetet volna elfogadni, azonban az Országgyűlés azt egyszerű többséggel fogadta el. Másrészt azért, mert a jogszabályi rendelkezés álláspontjuk szerint a visszaható hatályú jogalkotás tilalmába ütközik.

Szerző: Dr. Horváth István, Dr. Szladovnyik Krisztina
Ár: 12.900 Ft helyett 9.900 Ft

Az Alkotmánybíróság szerint kifejezetten a haszonbérleti szerződésre vonatkozó részletszabályok nem tartoznak a sarkalatos szabályozás tárgykörébe, így nem állapítható meg a kérdéses szabály közjogi érvénytelensége.

A visszamenőleges hatályú jogalkotás kapcsán az Alkotmánybíróság rögzítette, a jelen esetben nincs szó arról, hogy a támadott rendelkezés a kihirdetését megelőző időre állapítana meg kötelezettséget és nyilvánítana valamely magatartást jogellenessé. A hosszabb időtartamra kötött haszonbérleti szerződések módosításának lehetősége nem tekinthető a jogalanyok helyzetét elnehezítő jogalkotásnak, tekintettel arra, hogy egy olyan új jogosultságot biztosítanak a szerződő felek számára, amellyel azok mindegyike élhet.

Az Alkotmánybíróság tehát kimondta, nem ütközik az Alaptörvénybe a haszonbérleti díjak módosítására irányuló kezdeményezést lehetővé tevő jogszabályi rendelkezés, így alappal várható a felfüggesztett perek folytatása.

INGATLANOKKAL KAPCSOLATOS ÁFA-SZABÁLYOK 2019 – Konferencia

Ingatlanszabályok alkalmazása a közösségi jog tükrében
Időpont: 2019. január 24., csütörtök
Előadók:  Dr. Csátaljay Zsuzsanna

Ár: 29.900 Ft helyett 20.930 Ft
RÉSZLETEK ÉS JELENTKEZÉS

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az Ecovis Hungary Legal a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.

Dr. Jean Kornél

Dr. Jean Kornél
Ecovis Hungary Legal
Ügyvéd | Irodavezető equity partner
Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda
kornel.jean@ecovis.hu
A szerző szakmai profilja