Áthelyeznek, de a főnököm újra próbaidőt akar kikötni. Mit tehetek ellene?

Szerző(k): Dr. Molnár Gergő Zsolt | 2018.05.31 | Munkajog

A munkajogviszony alatt gyakran előfordul, hogy a munkavállaló munkaköre megváltozik, kibővül, és a munkavállalónak más, a korábbi munkakörétől eltérő feladatokat kell ellátnia. Felmerül a kérdés, hogy ilyen esetekben kiköthet-e a munkáltató ismételten próbaidőt a betanulási időszakra hivatkozással, illetve ezen „új” próbaidő esetén a felek indokolás nélkül, azonnali hatállyal megszüntethetik-e a munkaviszonyt?

A munka törvénykönyve egyértelműen akként rendelkezik, hogy próbaidőt kizárólag a munkaviszony kezdetekor lehet kikötni. A törvény ezen rendelkezése alapján tehát munkakörváltozás esetén – legyen szó akár részleges változásról vagy teljesen új munkakörről – nem lehet ismét próbaidőt kikötni.

Abban az esetben tehát, ha megváltozik a munkakörünk, előléptetnek, netán lefokoznak a munkahelyen, és a munkáltató a módosításról szóló dokumentumban újra próbaidőt köt ki, sőt ezen időszak alatt indoklás nélkül fel is mond nekünk, úgy ezt a munkaügyi bíróság előtt megtámadhatjuk, és a bíróság ezt nagy valószínűséggel jogellenesnek fogja tekinteni. Természetesen ez fordítva is így működik, a munkavállaló sem mondhat fel azonnali hatállyal ezen időszak alatt a jogszabályban meghatározott szigorú feltételek hiányában.

Árnyalja a helyzetet a munkaerőpiacon tapasztalt azon jelenség, hogy a felek nem módosítják a munkakör változása miatt a munkaszerződést, hanem a régi munkaviszonyt megszüntetik, és új munkaszerződést kötnek. Kívülről ugyan úgy tűnhet, hogy az új munkaszerződés alapján érvényesen kiköthető próbaidő, ugyanakkor valamennyi körülményt megvizsgálva a bíróság megállapíthatja azt is, hogy valójában nem új munkaviszonyról van szó, hanem egy rejtett munkaszerződés-módosításról.

Ennek megállapításához azonban a felek személyének azonosságán túl más tényezők – pl. a munkavégzés helye, a munkáltatói jogkör gyakorlójának személye – is szükségesek, így nem olyan egyértelmű a helyzet, mint a munkakör módosítása esetében, és amennyiben lehetőség van rá, ezt a fajta „munkakör-módosítást” kerüljük el.

Fontos kiemelni tehát, hogy a próbaidő kikötése szigorúan csak a munkaviszony kezdetekor lehetséges – az ezzel ellentétes szerződéses rendelkezés nem alkalmas a próbaidő „kiterjesztésére” – még akkor sem, ha adott esetben ezt aláírásunkkal elfogadtuk.

Fontos azonban, hogy a munkaszerződés megkötésekor, illetve annak módosításakor is alaposan járjunk el, minden változást gondoljunk át annak elfogadása előtt, és szükség esetén konzultáljunk jogi szakértővel is.

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az Ecovis Hungary Legal a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.

Dr. Molnár Gergő Zsolt

Dr. Molnár Gergő Zsolt
Ecovis Hungary Legal
Ügyvéd | Partner
Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda
gergo.molnar@ecovis.hu
A szerző szakmai profilja