Átmeneti változások a Csődtörvényben a felszámolási eljárás megindítása kapcsán

Szerző(k): Dr. Zalavári György LL.M. | 2020.06.11 | Követeléskezelés

A 2020. május 29. napjától hatályos 249/2020. (V. 28.) Korm. rendelet átmeneti időszakra megváltoztatta a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (Cstv.) egyes rendelkezéseit, amelyek az adós fizetésképtelenségének megállapítására és a felszámolási eljárás elrendelésére irányuló kérelem elbírálását szabályozzák.

A koronavírus veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet (Veszélyhelyzet) ideje alatt a hitelező akkor nyújthat be a felszámolási eljárás megindítására vonatkozó kérelmet, ha a Cstv. 27. § (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben az adósnak küldött fizetési felszólításban az adós számára a tartozása megfizetésére engedélyezett, a Cstv. 27. § (3) bekezdése szerinti a felszólító levélben rögzített határidő (amely a Veszélyhelyzet előtt irányadó volt) és egy további 75 napos póthatáridő is eredménytelenül telt el.

Az átmenetileg alkalmazandó rendelkezések alapján, ha az adós a követelés kiegyenlítésére további határidőt kér, akkor esetben a bíróság a Cstv. 26. § (3) bekezdése alapján a normál esetben alkalmazandó 45 napos időtartam helyett legfeljebb 15 napos határidőt határozhat meg az adós számára a tartozása megfizetésére.

2020. május 29. napjától a Veszélyhelyzet ideje alatt a Cstv. 27. § (2b) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a Cstv. 27. § (2) bekezdés a)és b)pontja esetében csak akkor nyújtható be az adós felszámolása iránti kérelem, ha a követelés összege (kamatok és járulékok nélkül számítva) az eredetileg 200.000 Ft helyett meghaladja a 400.000 Ft összeget.

Elmondható, hogy ezen átmeneti rendelkezések a hitelező részére késedelmet jelentenek az adós fizetésképtelenségének megállapítására kezdeményezett eljárásban.

Azonban ezek várhatóan csak rövid ideig lesznek hatályban, 2020 júniusában már előre láthatóan tárgyalja az Országgyűlés a koronavírus-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzet megszüntetésének témáját.

Ha adósa nem fizeti meg az Ön követelését, a tartozás behajtásában jogi segítségre van szüksége, keresse Dr. Zalavári György jogi szakértőnket.

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az Ecovis Hungary Legal a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.

Dr. Zalavári György LL.M.

Dr. Zalavári György LL.M.
Ecovis Hungary Legal
Ügyvéd | Senior partner
Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda
gyorgy.zalavari@ecovis.hu
A szerző szakmai profilja