Átutalási végzés a gyakorlatban

Szerző(k): Dr. Puskás Attila , Dr. Gaál Barnabás | 2018.10.04 | Követeléskezelés

Általánosságban elmondható, hogy nem feltétlenül könyvelhető el sikerként a pernyertesség, amikor a pervesztes fél vonakodik a jogerős ítéletben meghatározottak szerint a pénzfizetésre vonatkozó kötelezettségét teljesíteni. Így hiába a kedvező határozat, a jogosult mégsem jut hozzá a perben érvényesíteni kívánt és részére megítélt igényhez.

Erre a nemkívánatos helyzetre megoldásul szolgálhat a végrehajtás jogintézménye, amely azonban hosszadalmas és nem kevés költséggel jár, amelyet a pernyertes félnek mint végrehajtást kérőnek kell a végrehajtó számára megelőlegeznie.

Megjelent a friss ECOVIS HUNGARY LEGAL HÍRLEVÉL

Benne kiemelt témánk: Duplájára emelkedett az apaszabadság időtartama

További aktuális híreket olvashat előadásainkról és a legújabb cikkeket Bányajog és Közbesz blogjainkból.

Az általános tapasztalat az, hogy a végrehajtási eljárás, csak úgy, mint a peres eljárás, könnyen elhúzódhat, amely a végrehajtást kérő jogos érdekeinek sérelmével járhat. A végrehajtási eljárás helyett azonban lehetőség van arra, hogy a pernyertes fél az ítéletben foglalt fizetési kötelezettség kikényszerítésére az úgynevezett átutalási végzés jogintézményét vegye igénybe.

Az átutalási végzés a végrehajtás speciális módja, amely olyan végrehajtható okirat, mely tartalmazza ugyanazokat a kellékeket, amelyet a végrehajtási lap mint végrehajtható okirat. Az átutalási végzés kiállítására az a bíróság rendelkezik hatáskörrel és illetékességgel, amely a végrehajtási lap kiállítására jogosult lenne.

Az átutalási végzés kiadása végrehajtást kérő kérelmére történik, amelynek egyetlen korlátja, hogy kizárólag a pénzforgalmi szolgáltató által, az adós javára kezelt pénzre folyhat végrehajtás, egyéb vagyonra (ingó- vagy ingatlanvagyonra) nem.

Az átutalási végzés iránti kérelem kötelező tartalmi elemei között természetesen meg kell jelölni az adós nevét (cégnevét) és az azonosításához szükséges adatokat (legalább az anyja nevét, illetőleg a cégjegyzékszámát), valamint az adós számláját vezető pénzforgalmi szolgáltatót és a számlaszámot.

A fentieken túl meg kell jelölni a végrehajtandó határozatot, a pénzkövetelés összegét, a teljesítési határidő utolsó napját. A pénzkövetelés kifizetését a végrehajtást kérő számlájára történő átutalással, illetőleg a címére történő kiutalással is kérheti. Az átutalási végzés iránti kérelem mint végrehajtás elrendelése iránti kérelem illetékköteles.

Átutalási végzés esetén olyan hatósági intézkedésről van szó, amikor a törvényi felhatalmazással rendelkező szerv (pl. bíróság) megkeresi az adós számlavezető pénzintézetét, és átutalási megbízást ad részére, hogy a végzésben foglalt összeget az adott bankszámlára utalja át. Ezt a felhívást a pénzintézet nem tagadhatja meg.

Ingatlanok és Építőipari ügyletek ÁFA-ja és számlázása 2024

Ingatlanok és Építőipari ügyletek ÁFA-ja és számlázása 2024
Kézikönyv (Belföldi és Nemzetközi ügyletek)

Szerző: Dr. Csátaljay Zsuzsanna
Formátum, terjedelem: B/5-ös formátum, 620 oldal
Megjelenés: 2024. február 23.

Kedvezményes ár:
22.900 Ft + áfa helyett 19.900 Ft + áfa


Megrendelés ITT>>

Az átutalási végzés kibocsátásakor – a végrehajtás általános feltételeinek fennállása esetén – a bíróság a pénzkövetelés behajtása céljából elrendeli a pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt, az adós rendelkezése alatt álló összegre a végrehajtást, és egyúttal foganatosítja is azt. Ennél fogva a végrehajtási eljárás és annak foganatosítása a végrehajtó mellőzésével zajlik.

Az adós természetesen nincs elzárva ebben az esetben sem a jogorvoslat lehetőségétől, így lehetősége van arra, hogy a pénzforgalmi számlájára vezetett átutalási végzés ellen fellebbezéssel éljen, amely fellebbezésnek halasztó hatálya van.

Amennyiben a fellebbezést a bíróság elutasította, vagy a végzéssel szemben jogorvoslati kérelem nem érkezett, és ennél fogva a végzés jogerőre emelkedett, a bíróság értesíti a pénzforgalmi szolgáltatót, hogy a végzésben megjelölt módon a visszatartott összeget utalja ki. Lényeges, hogy addig, amíg az átutalási végzés nem emelkedik jogerőre, addig a számlavezető pénzügyi intézet az átutalást nem teljesítheti.

Ha az átutalási végzésben foglalt követelésre csak részben vagy egészben van fedezet, úgy a benyújtott összeg vonatkozásában úgynevezett sorbaállítást kell alkalmazni. Ilyenkor, ha az adósnak a tartozás törlesztésére nincs fedezete, akkor a bank a végzést mindaddig nyilvántartja (függőben tartja), amíg az adós azt nem teljesíti.

A végrehajtási eljárás az átutalási végzésben meghatározott pénzösszeg megfizetésével ipso iure, vagyis a jog erejénél fogva, minden további nélkül megszűnik.

A fentiek alapján látható, hogy pénzkövetelés esetén az átutalási végzés keretében foganatosított végrehajtás a klasszikus végrehajtási eljárásnál jóval olcsóbb, gyorsabb, egyszersmind hatékonyabb megoldás követelésünk behajtására.

Amennyiben követeléskezeléssel kapcsolatos kérdése van, forduljon bizalommal az Ecovis Hungary Legal szakértőihez!

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az Ecovis Hungary Legal a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.