Átvettem a fizetési meghagyást – elmehetek nyaralni?

Szerző(k): Dr. Molnár Gergő Zsolt | 2017.08.24 | Követeléskezelés

A címben foglalt kérdésre természetesen igen a válasz, azonban nagyon kell figyelni a fizetési meghagyás (FMH) átvételéhez kapcsolódó határidőkre.

A fizetési meghagyás az egyik leghatékonyabb és leggyorsabb módja a jogi úton történő igényérvényesítésnek. A jogosult akár néhány héten belül a pénzéhez juthat. Az eljárás a közjegyzők hatáskörébe tartozik, így amikor egyértelműen látszik, hogy közjegyző a kapott levél feladója, kiemelt figyelmet kell szentelni az iratnak. A fizetési meghagyásról szóló törvény jogi képviselővel eljáró feleknek, valamint jogi személyeknek elektronikusan, magánszemélyeknek, illetve társasházaknak papír alapon biztosít lehetőséget az eljárásban.

Szerző: Dr. Horváth István, Dr. Szladovnyik Krisztina
Ár: 12.900 Ft helyett 9.900 Ft

Amennyiben az FMH átvételre kerül a kötelezett által, rendkívül szigorú határidő indul – 15 nap alatt kell nyilatkoznia, amennyiben a követelést nem gondolja jogosnak. Ezzel szemben ha a 15 nap letelik anélkül, hogy bármilyen válasz benyújtásra került volna az eljáró közjegyzőhöz, a fizetési meghagyás jogerőre emelkedik. Ez azt jelenti, hogy egyenértékűvé válik egy jogerős bírósági ítélettel, végrehajtható lesz. A lehetőségek innentől kezdődően leszűkülnek: igazolási kérelemmel lehet kimenteni a mulasztást.

Amennyiben nem kerül átvételre az FMH, kézbesítési vélelem alapján emelkedik jogerőre. Ez azt jelenti, hogy ugyanazt a joghatást váltja ki, mintha a kötelezett átvette volna. Egy kivételt tesz a jogszabály – a kézbesítési vélelemmel jogerőre emelkedett FMH végrehajtása során a végrehajtási lap kézbesítését követően újabb 15 napos lehetőség nyílik az ellentmondásra.

Ha már szóba került az ellentmondás – amennyiben a kötelezett vitatja a követelést, a rendelkezésre álló 15 napos határidőn belül ellentmondást terjeszthet elő. Ebben célszerű, sőt, elvárt vitatni a követelés jogalapját, valamint összegszerűségét. Egyéb tényindoklásra nincs szükség – a közjegyző megállapítja az ügy perré alakulását.

A jogrendszer ismeri a végrehajtás megszüntetése és korlátozása iránti pert. Ezt az eljárást akkor lehet megindítani, ha a kötelezett (a végrehajtás során már „adós” az elnevezése) bizonyítja, hogy az általa közölni kívánt perdöntő tény később történt, mint az közölhető lett volna a 15 nap ellentmondási idő alatt, vagy ugyanezen tény a végrehajtható okirat alapjául szolgáló egyezség után következett be.

Amennyiben tehát jogalap nélkül landol a postaládában egy FMH, átvételre kerül, ellentmondás nélkül jogerőre emelkedik, és az igazolási kérelem előterjesztési határideje is eltelik, már csak rendkívüli perorvoslattal élhetünk a jogtalan követeléssel szemben. A komoly, sokszor visszafordíthatatlan következmények miatt FMH érkezésénél haladéktalanul ügyvéd megkeresése javasolt!

Amennyiben további segítségre van szüksége a fentiekkel összefüggésben, keresse bátran az Ecovis Hungary Legal jogi szakértőit!

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az Ecovis Hungary Legal a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.

Dr. Molnár Gergő Zsolt

Dr. Molnár Gergő Zsolt
Ecovis Hungary Legal
Ügyvéd | Partner
Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda
gergo.molnar@ecovis.hu
A szerző szakmai profilja