Az egyéni vállalkozók nyilvántartása

Szerző(k): Dr. Zalavári György LL.M. | 2021.01.21 | Cégjog

Nemcsak a cégek adatai érhetőek el az interneten, hanem az egyéni vállalkozók adatai is nyilvánosak és megismerhetőek. Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény rendelkezik arról, hogy az egyéni vállalkozók azonosítása, illetve más egyéni vállalkozóktól való megkülönböztetése céljából, működésük ellenőrzése érdekében az egyéni vállalkozók adatait az egyéni vállalkozók nyilvántartásában rögzíti.

Az adatbázisban egyes adatok nyilvánosak, más adatokat csak korlátozott módon lehet megismerni harmadik személyek számára. Az egyéni vállalkozók nyilvántartása az alábbi adatokat tartalmazza:

 • az egyéni vállalkozó természetes személyazonosító adatait, lakcímét, állampolgárságát,
 • az egyéni vállalkozók nyilvántartásába történő felvétel napját,
 • az egyéni vállalkozó főtevékenységét és tevékenységi köreit a 6. § (1) bekezdésének c) pontjának megfelelően,
 • a székhely, a telephely (telephelyek) és a fióktelep (fióktelepek) címét,
 • szükség szerint az egyéni vállalkozói tevékenység szünetelésének tényét, kezdő- és zárónapját,
 • az egyéni vállalkozó adószámát, annak hatályos állapotát, az adószám törlését, valamint e határozat megsemmisítését, hatályon kívül helyezését, módosítását, kiegészítését vagy visszavonását, továbbá a határozat véglegessé válásának napját,
 • az egyéni vállalkozó statisztikai számjelét és nyilvántartási számát,
 • a törlés időpontját és okát,
 • ha az egyéni vállalkozó halála esetén a 17. § (1) bekezdése szerint a tevékenység folytatására kerül sor, az egyéni vállalkozói tevékenység özvegy, illetve örökös általi folytatásának tényét,
 • ha az egyéni vállalkozó gondnokság alá helyezése esetén az egyéni vállalkozói tevékenységet a 17. § (2) bekezdése szerint a törvényes képviselő folytatja, a tevékenység folytatásának tényét, a törvényes képviselő természetes személyazonosító adatait, lakcímét, valamint
 • elektronikus dokumentumtárként a megtett bejelentéseket és az azokkal összefüggésben kiállított értesítéseket,
 • az egyéni vállalkozónak az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) szerinti hivatalos elérhetőségét.

Megjelent a friss ECOVIS HUNGARY LEGAL HÍRLEVÉL

Benne kiemelt témánk: Duplájára emelkedett az apaszabadság időtartama

További aktuális híreket olvashat előadásainkról és a legújabb cikkeket Bányajog és Közbesz blogjainkból.

Az egyéni vállalkozók nyilvántartása a leglényegesebb adatok tekintetében közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.

Az egyéni vállalkozók nyilvánosan el nem érhető adatai is megismerhetőek kérelemre, adatszolgáltatás formájában az alábbi esetekben:

 • a bíróság a büntetőeljárás lefolytatása, büntetés és intézkedés végrehajtása, továbbá polgári perben a tényállás megállapítása céljából,
 • a rendőrség a bűncselekmények és szabálysértések felderítése céljából,
 • a nyomozó hatóság és az ügyészség büntetőeljárás lefolytatása vagy büntetés és intézkedés végrehajtása céljából,
 • a nemzetbiztonsági szolgálatok jogszabályban meghatározott feladataik ellátásához.

Az egyéni vállalkozók nyilvántartásában a nyilvánosan el nem érhető adatok közül az egyéni vállalkozó anyja nevét, születési helyét és idejét és elektronikus elérhetőségét, valamint lakcímét megismerhetik az alábbi hatóságok:

 • a bíróság,
 • az ügyészség,
 • a közjegyző,
 • a bírósági végrehajtó,
 • a gazdasági vagy szakmai kamara,
 • közigazgatási szerv közfeladatai ellátása érdekében,
 • jogi képviselő jogi képviselettel kapcsolatos feladatai ellátása érdekében.

Az egyéni vállalkozók nyilvántartása az interneten bárki számára elérhető az alábbi oldalon:  https://www.nyilvantarto.hu/evny-lekerdezo/

Ingatlanok és Építőipari ügyletek ÁFA-ja és számlázása 2024

Ingatlanok és Építőipari ügyletek ÁFA-ja és számlázása 2024
Kézikönyv (Belföldi és Nemzetközi ügyletek)

Szerző: Dr. Csátaljay Zsuzsanna
Formátum, terjedelem: B/5-ös formátum, 620 oldal
Megjelenés: 2024. február 23.

Kedvezményes ár:
22.900 Ft + áfa helyett 19.900 Ft + áfa


Megrendelés ITT>>

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az Ecovis Hungary Legal a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.

Dr. Zalavári György LL.M.

Dr. Zalavári György LL.M.
Ecovis Hungary Legal
Ügyvéd | Senior partner
Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda
gyorgy.zalavari@ecovis.hu
A szerző szakmai profilja