Az egyszerűsített foglalkoztatásról röviden – koronavírus előtt/után

Szerző(k): Dr. Bihary Ákos LL.M. , Dr. Pulay Flóra | 2020.06.25 | Munkajog

A nyári időszakban a különböző átmeneti, pár napos munkák gyakoribb megjelenése okán a jelen cikkünkben az egyszerűsített foglalkoztatás fő szabályait, valamint a veszélyhelyzet megszüntetését követően is fennmaradó, a 2020-as évre irányadó új, kedvezményes szabályokat ismertetjük.

Az egyszerűsített foglalkoztatás célja, szabályai

A szabályozás célja az, hogy rugalmasabb munkajogi szabályokat nyújtson az idényjellegű, pár napos munkát igénylő foglalkoztatás esetén, egyszerűsítve így a különböző adminisztrációs és közteher-fizetési kötelezettségeket.

A törvényben meghatározott módon a munkáltató és munkavállaló egyszerűsített foglalkoztatásra vagy alkalmi munkára irányuló munkaviszonyt létesíthetnek. Egyszerűsített foglalkoztatás szerinti munkaviszonyt mezőgazdasági, továbbá turisztikai idénymunkára vagy alkalmi munkára lehet létrehozni.

Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: EFO törvény) alapján mezőgazdasági idénymunkának minősül a növénytermesztési, erdőgazdálkodási, állattenyésztési, halászati, vadászati ágazatba tartozó munkavégzés, továbbá a termelő, termelői csoport, termelői szervezet, illetve ezek társulása által a megtermelt mezőgazdasági termékek anyagmozgatása, csomagolása – a tovább feldolgozás kivételével –feltéve, hogy azonos felek között a határozott időre szóló munkaviszony időtartama nem haladja meg egy naptári éven belül a százhúsz napot. Turisztikai idénymunkának minősül a kereskedelemről szóló törvényben meghatározott kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevékenységet folytató munkáltatónál végzett idénymunka, feltéve, hogy azonos felek között a határozott időre szóló munkaviszony időtartama nem haladja meg egy naptári éven belül a százhúsz napot.

Megjelent a friss ECOVIS HUNGARY LEGAL HÍRLEVÉL

Benne kiemelt témánk: Duplájára emelkedett az apaszabadság időtartama

További aktuális híreket olvashat előadásainkról és a legújabb cikkeket Bányajog és Közbesz blogjainkból.

Az EFO törvény alapján főszabályként alkalmi munkának pedig az a munka minősül, ami összesen legfeljebb 5 egymást követő naptári napig, és egy naptári hónapon belül összesen legfeljebb 15 naptári napig, valamint egy naptári éven belül összesen legfeljebb 90 naptári napig tart. Ezen időtartam azonban 2020. április 17-től 2020.december 31-ig megváltozott.

Az egyszerűsített foglalkoztatásra vagy alkalmi munkára irányuló munkaszerződés érvénytelen, ha annak megkötése időpontjában a felek között munkaviszony áll fenn, így már fennálló munkaviszonyt módosítani ezen formára nem lehetséges.

Kedvezmények a koronavírus alatt/után

A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében 2020. december 31-ig alkalmi és idénymunkára hosszabb időtartamban alkalmazható a munkavállaló, amely szerint az alkalmi munka időtartama egy naptári hónapon belül összesen legfeljebb 20 naptári nap, a mezőgazdasági idénymunka éves időtartama legfeljebb 180 nap lehet. Több alkalommal létesített jogviszony esetén az együttes tartam egy naptári évben maximum 180 nap lehet, tehát a duplája az egyébként korábban hatályos szabályozás szerinti időtartamnak

Szintén kedvezményként merül fel 2020. július 1-jétől, hogy ezen foglalkoztatási forma esetén a munkáltató által fizetendő közteher megfizetésével nem terheli a munkáltatót szociális-hozzájárulási adó, szakképzési hozzájárulás, valamint az SZJA szabályok alapján a munkáltatót egyébként terhelő adóelőleg-levonási kötelezettség sem. A munkavállaló oldalán szintén kedvezményként merül fel, hogy nem terheli társadalombiztosítási-járulékfizetési kötelezettség, valamint SZJA adóelőleg fizetési kötelezettség sem.

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az Ecovis Hungary Legal a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.

Dr. Bihary Ákos LL.M.

Dr. Bihary Ákos LL.M.
Ecovis Hungary Legal
Ügyvéd | Senior partner
Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda
akos.bihary@ecovis.hu
A szerző szakmai profilja