Az ingatlan-apport raportja

Szerző(k): Dr. Zalavári György LL.M. | 2017.09.21 | Ingatlan

Apport tárgya dolog tulajdonjoga, vagyoni értékű jog, illetve – bizonyos feltételek teljesülése esetén –követelés lehet. Jelen bejegyzésben nem térek ki az apport már ismertetett általános szabályaira; kizárólag az ingatlan-apport specialitásai képezik jelen bejegyzés tárgyát.

Ingatlan apportja esetén sem terheli a társaság tagjait – a részvénytársaság kivételével – kötelezettség, hogy az ingatlan értékének megállapítása körében könyvvizsgálói (szakértői) véleményt szerezzenek be.

Tekintettel arra, hogy az apportálás olyan, a tulajdonjog átruházására irányuló, szerződéses jogcím, amely tulajdonjogot csak akkor keletkeztet, ha a tulajdonosváltozást az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzik, az ingatlan apportálás esetén nem elegendő az adott cégbíróság eljárás lefolytatása, szükséges ingatlan-nyilvántartási hatósági (földhivatali) eljárás lefolytatása is.

Szerző: Dr. Horváth István, Dr. Szladovnyik Krisztina
Ár: 12.900 Ft helyett 9.900 Ft

A kötelező földhivatali bejelentésre tekintettel arra is figyelemmel kell lenni, hogy az ingatlan apportálásával történő törzstőke emelés esetén a vagyonszerzés illetékkiszabásra történő bejelentésének határideje nem a cégbírósági végzés közlésétől kezdődik, hanem az apportálásról hozott határozat meghozatalától.

A gazdasági társaság részére nyújtott vagyoni hozzájárulás a tulajdonjog átruházását eredményező visszterhes ügylet, hiszen az apport ellenértékként az ingatlan tulajdonjogát átruházó személy a gazdasági társaságban tagságot, üzletrészt, azaz vagyoni értékű jogot kap. A visszterhes vagyonátruházásból az is következik, hogy az apportálás után a vagyonátruházási illeték mindenkori mértékének megfelelő illeték is fizetendő az azt megszerző gazdasági társaság által.

Az ingatlant megszerző oldalán felmerülő illetékfizetési kötelezettséggel párhuzamban vizsgálandó az apportáló adófizetési kötelezettsége. Amennyiben az apportáló természetes személy, az vizsgálandó, hogy személyi jövedelemadó fizetési kötelezettsége keletkezik-e. Az Szja tv. szerint ingatlan átruházásából származó bevétel minden olyan bevétel, amelyet a magánszemély az átruházásra tekintettel megszerez (tagság, üzletrész, stb.). Az Szja. tv. külön nevesíti is, hogy ilyennek minősül különösen az ingatlan gazdasági társaság nem pénzbeli hozzájárulásként (nem pénzbeli betétként) történő szolgáltatása esetén annak a társasági szerződésben, más hasonló okiratban meghatározott értéke.

Jogi személyt apportálás esetén az apport után általános forgalmi adó fizetési kötelezettséget nem terheli, amennyiben az ingatlan szerzője belföldi adóalany, kötelezettséget vállal arra, hogy az Áfa-törvény szerinti jogok és kötelezettségek szerzéstől kezdődően jogutódként őt illetik és terhelik továbbá sem a szerzéskor, sem azt követően nincs olyan jogállása, amely természeténél fogva összeegyeztethetetlen lenne e kötelezettségeinek teljesítésére.

Az ingatlan apportálásához kapcsolódó eljárásjogi és adójogi szabályok számos részletszabályt is tartalmaznak (kapcsolt vállalkozások), illetve számos kivételt engednek (átalakulás, üzletág-átruházás), így minden ingatlan-átruházást érintő ügylet előtt érdemes szakemberrel konzultálni.

INGATLANOKKAL KAPCSOLATOS ÁFA-SZABÁLYOK 2019 – Konferencia

Ingatlanszabályok alkalmazása a közösségi jog tükrében
Időpont: 2019. január 24., csütörtök
Előadók:  Dr. Csátaljay Zsuzsanna

Ár: 29.900 Ft helyett 20.930 Ft
RÉSZLETEK ÉS JELENTKEZÉS

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az Ecovis Hungary Legal a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.

Dr. Zalavári György LL.M.

Dr. Zalavári György LL.M.
Ecovis Zalavári Legal Hungary
Ügyvéd | Mediátor | Adatvédelmi szakjogász
Ecovis Zalavári Ügyvédi Iroda
gyorgy.zalavari@ecovis.hu
A szerző szakmai profilja