Az ingatlanközvetítők tevékenységének keretei. Ki jogosult okiratszerkesztésre az ingatlanügyekben?

Szerző(k): Dr. Zalavári György LL.M. | 2021.01.07 | Ingatlan

Az ingatlanközvetítői tevékenység meghatározását, az ingatlanközvetők által ellátható feladatok pontos leírását a 1993. évi LXXVIII. törvény (Lakástörvény) tartalmazza. Az Országos Kereskedelmi Nyilvántartási Rendszer működéséhez szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2020. évi CXLVI. törvény 2021. január 1. hatállyal módosította a Lakástörvény ingatlanközvetítőkre vonatkozó rendelkezéseit. A törvénymódosítás alapján alkalmazandó normaszöveg szerint, az ingatlanközvetítő a tevékenységi körén belül:

  1. az ingatlanok (beépíthető telek, illetőleg lakóépülettel vagy nem lakás céljára szolgáló épülettel beépített ingatlan) adásvételének és cseréjének közvetítésével,
  2. a lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek, telkek bérlete és tulajdona cseréjének közvetítésével,
  3. a feladatok ellátása érdekében az ingatlanok felkutatásával és azok forgalmi értékbecslésével, valamint
  4. az ügyletek lebonyolításához szükséges dokumentációk és okiratok beszerzésével és előkészítésével – ide nem értve az okiratok megszerkesztését és azok ellenjegyzését –

összefüggő feladatokat láthat el.

Kiemelendő, hogy a most pontosított megfogalmazás alapján az ingatlanközvetítő nem készíthet, nem szerkeszthet a tulajdonjog átruházására vonatkozó okiratokat, tervezeteket és értelemszerűen ezek ellenjegyzését sem végezheti el. Kizárólag az ügyletek lebonyolításához szükséges, más által előkészített dokumentációk (például energetikai tanúsítvány), adatok beszerzésére és az okiratszerkesztés feltételeinek előkészítésére tehet intézkedéseket.

Megjelent a friss ECOVIS HUNGARY LEGAL HÍRLEVÉL

Benne kiemelt témánk: Duplájára emelkedett az apaszabadság időtartama

További aktuális híreket olvashat előadásainkról és a legújabb cikkeket Bányajog és Közbesz blogjainkból.

A jogszabályhely értelmezése szerint az ingatlanközvetítő az ingatlanra vonatkozó vételi ajánlatokat, azok elfogadására vonatkozó jognyilatkozatokat, az ingatlan adásvételi szerződéseket, előszerződéseket nem jogosult elkészíteni.

De ki az, aki az ingatlanügyekben jogosult és képes a résztvevők szerződéses akaratát, nyilatkozatait írásbeli formába önteni?

Az Ügyvédi törvény 42. § rendelkezik az okiratszerkesztésről és azt rögzíti, hogy az ügyvéd az ügyfél jognyilatkozatáról okiratot szerkeszthet. Az okiratszerkesztés során az ügyvéd úgy jár el, hogy az ügyfél kinyilvánított akarata – az Alaptörvény, a jogszabályok, az Európai Unió kötelező erővel bíró jogi aktusainak keretei között – az ügyfél érdekeinek megfelelő, továbbá joghatás kiváltására alkalmas legyen.

Vagyis az ügyvéd törvény felhatalmazása alapján jogosult arra, hogy az ingatlanügy során vételi ajánlatot, annak elfogadására vonatkozó nyilatkozatot, ingatlan adásvételi előszerződést vagy adásvételi szerződést szerkesszen.

Az ügyvéd jogszabály alapján jogosult az Országos Betétvédelmi Alap által biztosított letéti számlán történő pénzletét kezelésére is az ingatlanügyek során, ezzel szemben az ingatlanközvetítő sem készpénzben, sem bankszámlán nem kezelhet letétet még akkor sem, ha az ingatlantulajdonostól megbízással rendelkezik az ingatlan közvetítése tekintetében.

Ezért az a megnyugtató eljárás, ha minden ingatlanértékesítésre, vásárlásra irányuló ügylet első lépéseként jogvégzett szakembert, ügyvédet keresnek és bíznak meg felek, aki már akár az ingatlanközvetítővel kötendő, számos esetben igen bonyolult és összetett megbízási szerződést is tudja számukra véleményezni.

Ha ingatlanügyletekkel kapcsolatos kérdései merülnek fel, keresse Dr. Zalavári György adatvédelmi szakértőnket.

A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE MAGYARÁZATA 2023

A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE MAGYARÁZATA 2023

Az Mt. és a Ptk. munkaviszonyra vonatkozó szabályai

Itt az utóbbi évek legjelentősebb Munka Törvénykönyve módosítása!!!

Bővített kiadás magyarázatokkal, az ítélkezési gyakorlatból vett példákkal és a Kúria joggyakorlat-elemző csoportjainak értelmezésével

Szerzők: Dr. Horváth István, Dr. Szladovnyik Krisztina
Formátum, terjedelem: B/5-ös formátum, 600 oldal
Megjelenés: 2023. március 20.

Megrendelés ITT>>

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az Ecovis Hungary Legal a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.

Dr. Zalavári György LL.M.

Dr. Zalavári György LL.M.
Ecovis Hungary Legal
Ügyvéd | Senior partner
Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda
gyorgy.zalavari@ecovis.hu
A szerző szakmai profilja