Az örökhagyók által már elbirtokolt ingatlan öröklése

Szerző: Dr. Zalavári György | 2020.07.02 | Ingatlan

Érdekes, de nem ritka eset, ha egy ingatlant az elhunyt szüleik örökösei már sok-sok éve, jóhiszeműen sajátjukként használnak, de a hagyatéki eljárás során derül ki, hogy az az ingatlan-nyilvántartás szerint nem is képezi tulajdonukat, hanem még egy korábbi tulajdonos szerepel a közhiteles adatbázisban.

Ennek oka leggyakrabban az, hogy korábban elmaradt egy, az ingatlanra vonatkozó tranzakció, általában adásvétel bejelentése, a tulajdonjog bejegyzése, bár az ügylet teljes mértékben lezajlott, a vételár kifizetést nyert, a birtokbalépés megtörtént.

Ilyenkor először kell meghatározni, hogy az elbirtoklás tekintetében a most hatályos, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt (Ptk.) vagy a 2013. március 15. napjáig hatályban volt, 1959. évi IV. törvényt (Régi Ptk.) kell alkalmazni. A 2013. március 15. napját megelőzően megvalósult elbirtoklás tekintetében a Régi Ptk. rendelkezései az irányadóak.

Megjelent a friss ECOVIS HUNGARY LEGAL HÍRLEVÉL

Benne kiemelt témánk: Védjegyezhető névadás – hogy válasszunk levédhető nevet sikertermékünknek

További aktuális híreket olvashat előadásainkról és a legújabb cikkeket Bányajog és Közbesz blogjainkból.

A Kúria 1/2014. PJE határozata és a PK 6. számú kollégiumi állásfoglalása szerint, ha az elbirtoklási idő már a jogelődnél eltelt, akkor már a jogelőd javára a tulajdonszerzés is bekövetkezett, és a jogelőd ingatlan-nyilvántartáson kívüli tulajdonosává vált. Ilyen esetben a jogelőd örökhagyó hagyatékába tartozik az ingatlan, és az örökös ezt már öröklés jogcímén szerzi meg. Ha új birtokos öröklés, vagy más jogcímen nem szerzett még tulajdont, akkor elbirtoklás címén csak akkor szerezhet tulajdont, ha az elbirtoklási időn át külön maga is szakadatlanul birtokolta a dolgot sajátjaként, tehát ha önálló elbirtoklónak minősül.

A tulajdoni helyzet tisztázásához azonban még peres eljárást kell indítani az örökösnek az elbirtoklás és az öröklés elismerése érdekében, az ingatlan-nyilvántartásban már tévesen szereplő, régi tulajdonosok vagy örököseik ellen.

A Kúria az EBH2011. 2398. számú eseti döntésében rámutatott arra, hogy a „hagyatéki eljárás nem olyan hatósági eljárás, amelynek meg kell előznie az elbirtoklás iránti pert”. Vagyis a jogutód felperesnek alperesenként pontosan meg kell jelölnie az elbirtokolni kért ingatlannak az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonosait vagy azok örököseit, minden ismert személyes adat feltüntetésével.

Szerencsés esetben, ha a felek között nincs ténylegesen vita azon, hogy az ingatlant a felperes jogelődje elbirtokolta, akkor a hosszas és költséges pereskedés helyett a bíróság előtti közvetítői eljárásban, bírósági egyezség útján békés módon is rendezhető bíróság által jóváhagyott módon a tulajdonjog.

Ha ingatlan elbirtoklásával kapcsolatos jogi kérdései merülnek fel, keresse Dr. Zalavári György szakértőnket.

SZÁMLÁZÁSI KÉZIKÖNYV 2020

Minden, amit a számlázásról tudni kell

Szerző: Dr. Kelemen László

Ossza meg ismerőseivel:

Dr. Zalavári György

Dr. Zalavári György
Ecovis Hungary Legal
Ügyvéd | Senior partner
Balogh, Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda
gyorgy.zalavari@ecovis.hu
A szerző szakmai profilja