Az osztályos egyezség

Szerző(k): Dr. Bihary Ákos LL.M. , Dr. Kaltenecker Dániel | 2023.05.25 | Minden egyéb, ami érdekelheti

Jelen cikkünkben arra keressük a választ, hogy az örökösök felülírhatják-e az örökhagyó végakaratát vagy a törvényes öröklés rendjét.

A válasz – ahogyan azt a kedves olvasó megszokhatta – összetett.

Az örökhagyó végakaratát teljes egészében nem lehet felülírni, azaz az általa örökösként nevezett személyt mindenképpen részesíteni kell a hagyatékból, ugyanakkor a Polgári Törvénykönyv lehetőséget ad az örökösként érdekelteknek arra, hogy megállapodjanak az örökségük egymás közötti megosztásáról.

Megjelent a friss ECOVIS HUNGARY LEGAL HÍRLEVÉL

Benne kiemelt témánk: Duplájára emelkedett az apaszabadság időtartama

További aktuális híreket olvashat előadásainkról és a legújabb cikkeket Bányajog és Közbesz blogjainkból.

Ez a lehetőség fennáll a végrendelet hiányában irányadó törvényes öröklési rend esetében is.

Ezt a megállapodást osztályos egyezségnek hívják. Az osztályos egyezség definícióját két helyen határozza meg a jog.

A Ptk. alapján:

7:93. § [Osztályos egyezség]

„Az örökösök a hagyatékot – kizárólag a hagyaték tárgyaira vonatkozóan – a hagyatéki eljárásban kötött egyezséggel feloszthatják egymás között. Osztályos egyezség esetén a hagyatékot öröklés jogcímén az egyezség szerint kell átadni.”

A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Hetv.) alapján:

  1. § (1) E törvény alkalmazásában:

„k) osztályos egyezség: a hagyatéki eljárásban az örökösként érdekeltek között létrejött – a hagyatékban való részesedés mellett és kizárólag a hagyatéki vagyonra (annak egészére vagy részére) vonatkozóan kötött –, a hagyatékból való részesedést a hagyaték megnyíltára visszamenőleges hatállyal meghatározó, élők közötti jogügyletnek nem minősülő egyezség”.

Az osztályos egyezség tehát az öröklésben érdekeltek olyan megállapodása, amelyben arról állapodnak meg, hogy mit és milyen arányban örököljenek a hagyatékból. Fontos, hogy az osztályos egyezségbe az öröklésben nem érdekelt személyt viszont nem lehet bevonni, azaz például az örökhagyó unokája nem vehet benne részt, kivéve, ha a végrendelet vagy a törvényes öröklés alapján örökös (mert ekkor öröklésben érdekelt személy). A megállapodásban lehetőség nyílik arra, hogy a végrendelettől eltérően egyes vagyontárgyakat más-más öröklésben érdekelt kapjon; vagy arról, hogy a végrendelet vagy a törvényes öröklési rend szerint járó örökségnél egyikük többet vagy kevesebbet kapjon. Az osztályos egyezség egy speciális közös tulajdon (ez a hagyatéki osztály) megszüntetési módja is, amennyiben arra irányul, hogy az egyes vagyontárgyaknak egy-egy tulajdonosa legyen. Az örököstársak közötti egyéb vagyoni vitákat nem lehet az osztályos egyezségben eldönteni.

A bírói gyakorlat alapán arra is lehetőség van, hogy a „hagyatéki eljárásban az örököstársak a hagyaték tárgyaira osztályos egyezséget köthetnek, amelynek keretében az örökrészek tekintetében visszterhes megállapodásra is sor kerülhet” (BH1991. 348). Ez azt jelenti, hogy az örökségből való részesülési arány megváltoztatására sor kerülhet akként is, hogy az egyik örökös meghatározott összeget fizet a másiknak az örökségből való részesedés megváltoztatásával összefüggésben.

„A hagyatékot az osztályos egyezség alapján öröklés jogcímén kell átadni”. Osztályos egyezség esetében a közjegyző „az egyezségnek megfelelő hagyatékátadó végzést hoz, vagy ha az osztályos egyezség jogszabályba ütközik, a hagyatékot az osztályos egyezségre tekintet nélkül adja át” [Hetv. 9. § (1) bekezdés].

Ingatlanok és Építőipari ügyletek ÁFA-ja és számlázása 2024

Ingatlanok és Építőipari ügyletek ÁFA-ja és számlázása 2024
Kézikönyv (Belföldi és Nemzetközi ügyletek)

Szerző: Dr. Csátaljay Zsuzsanna
Formátum, terjedelem: B/5-ös formátum, 620 oldal
Megjelenés: 2024. február 23.

Kedvezményes ár:
22.900 Ft + áfa helyett 19.900 Ft + áfa


Előrendelés ITT>>

Amennyiben az öröklésben érdekelt személyek között ilyen szándék az örökség megnyílását követően (örökhagyó halála) felmerül, úgy a magunk részéről kifejezetten ajánljuk azt, hogy a hagyatéki tárgyalás előtt írásban állapodjanak meg arról, ki mire tart igényt az örökségből, mert ez jelentősen gyorsítja a hagyatéki eljárás lefolytatását és segítheti a későbbi jogviták elkerülését.

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az Ecovis Hungary Legal a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.

Dr. Bihary Ákos LL.M.

Dr. Bihary Ákos LL.M.
Ecovis Hungary Legal
Ügyvéd | Senior partner
Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda
akos.bihary@ecovis.hu
A szerző szakmai profilja