Az ügyvédi asszisztencia fontosságáról

Szerző(k): Dr. Zalavári György LL.M. , Dr. Pál Gergely | 2019.03.28 | Minden egyéb, ami érdekelheti

Korábbi cikkünkben már írtunk arról, hogy az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény 2018. január 1-jei hatálybalépésével jelentősen átalakult a hazai ügyvédség helyzete, az új jogszabály sok újdonsággal szolgált a hatékonyság jegyében. A korábban már említett továbbképzési kötelezettségen kívül az „új” ügyvédi törvény további újdonsága az ügyvédasszisztensek nevesítése. Jelen blogbejegyzésünkben az ügyvédasszisztensek tevékenységéről és kiemelt jelentőségéről kívánunk röviden szólni.

Az ügyvédek, illetve az ügyvédi irodák saját maguk vagy az ügyvédi társulás, irodaközösség munkájának támogatása céljából munkaviszony keretében egy vagy több ügyvédasszisztenst is foglalkoztathatnak. A jogszabály rendelkezései alapján megállapítható, hogy az ügyvédasszisztensek tevékenységének célja az ügyvédek tehermentesítése. Itt elsősorban az adminisztratív jellegű ügyekre kell gondolni, amely feladatok gyorsabb és hatékonyabb ellátása érdekében az ügyvédasszisztensek általános képviseleti joggal is felruházhatóak a törvény alapján. Kiemeljük, hogy ügyvédasszisztensi tevékenység csak ügyvédi (területi) kamarai nyilvántartásba vételt követően folytatható, amellyel a törvény garantálja a személy beazonosíthatóságát.

Megjelent a friss ECOVIS HUNGARY LEGAL HÍRLEVÉL

Benne kiemelt témánk: Duplájára emelkedett az apaszabadság időtartama

További aktuális híreket olvashat előadásainkról és a legújabb cikkeket Bányajog és Közbesz blogjainkból.

A jogalkotó egyértelműen rögzítette, hogy melyek azok az eseteket, amelyekben kizárt az ügyvédasszisztensek képviseleti jogának gyakorlása. Ilyennek minősül például (i) az ügyvédi tevékenység gyakorlása; (ii) az ügyvédi megbízás elvállalása, módosítása, megszüntetése; vagy (iii) az ügyvédi tevékenység gyakorlásához szükséges meghatalmazás elfogadása.

A jogszabály ugyanakkor felhatalmazza az ügyvédasszisztenseket arra, hogy munkáltatójukat – ügyvéd irányítása mellett – képviseljék többek között (i) az ügyfél, illetve képviselője személyazonosságának ellenőrzése; (ii) ingatlan adatainak megtekintése és ellenőrzése; vagy (iii) az ügyvédi tevékenység gyakorlója által elektronikusan aláírt dokumentum elektronikus úton történő továbbítása során. A részletezett tevékenységekben való adminisztratív közreműködés nagy mértékben hozzájárul az ügyek gyors és hatékony lezárásához és az ügyvédek tehermentesítéséhez.

Ezeken a tevékenységeken kívül az ügyvédasszisztensek a munkáltatójuk nem ügyvédi tevékenységével összefüggő, egyedi meghatalmazása alapján eljárhatnak ügyleti képviselőként a munkáltatót érintő bírósági vagy hatósági eljárásokban is, kivéve abban az eljárásban, ahol a jogi képviselet kötelező. Amennyiben a munkáltató ügyvédi iroda, úgy az iroda tagjának a képviseletét is jogosult ellátni – az irodával fennálló jogvita kivételével – az ügyvédasszisztens, feltéve, ha a jogi képviselet nem kötelező.

A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE MAGYARÁZATA 2023

A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE MAGYARÁZATA 2023

Az Mt. és a Ptk. munkaviszonyra vonatkozó szabályai

Itt az utóbbi évek legjelentősebb Munka Törvénykönyve módosítása!!!

Bővített kiadás magyarázatokkal, az ítélkezési gyakorlatból vett példákkal és a Kúria joggyakorlat-elemző csoportjainak értelmezésével

Szerzők: Dr. Horváth István, Dr. Szladovnyik Krisztina
Formátum, terjedelem: B/5-ös formátum, 600 oldal
Megjelenés: 2023. március 20.

Megrendelés ITT>>

Fontos megjegyeznünk, hogy az ügyvédasszisztensi tevékenység ellátása felsőfokú vagy szakirányú (jogi asszisztens) végzettséghez nincs kötve, mivel a feladatok jelentős része az ügyvédi tevékenység körébe nem tartozó adminisztratív jellegű feladat.

Az ügyvédi törvény ugyanakkor meghatározza, hogy a munkáltatója kérelmére ügyvédasszisztensként kell felvenni a nyilvántartásba azt a nagykorú személyt, akinek a cselekvőképességét e tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták és nem esik a kizáró okok alá.

Az ügyvédi iroda mint munkáltató által előterjesztett kérelemhez csatolni kell az alapító okirat módosítását, valamint be kell szerezni az ügyvédasszisztens hozzájáruló nyilatkozatát is.

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az Ecovis Hungary Legal a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.

Dr. Zalavári György LL.M.

Dr. Zalavári György LL.M.
Ecovis Hungary Legal
Ügyvéd | Senior partner
Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda
gyorgy.zalavari@ecovis.hu
A szerző szakmai profilja