B2B és B2C után itt a P2B! Amit az uniós P2B rendeletről tudni érdemes

Szerző(k): Dr. Zalavári György LL.M. , Dr. Sándor Géza Árpád | 2020.07.16 | Fogyasztóvédelem és e-kereskedelem

Az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsának az online közvetítő szolgáltatások üzleti felhasználói tekintetében alkalmazandó tisztességes és átlátható feltételek előmozdításáról szóló rendeletét 2020. július 12-től kell alkalmazni.

A rendelet két szolgáltatást helyez fókuszba: elsődlegesen az online közvetítő szolgáltatást, másodlagosan az online keresőprogramokat.

Online közvetítő szolgáltatásnak minősülnek tipikusan az online e-kereskedelmi piacterek, ideértve a közösségi piacokat, az alkalmazás-áruházakat és a közösségi médiára irányuló online szolgáltatásokat.

Az online keresőprogram pedig olyan digitális szolgáltatás, amelynek segítségével a felhasználók kéréseket vihetnek be azzal a céllal, hogy elvileg az összes weboldalon vagy egy adott nyelvhez tartozó összes weboldalon kereséseket végezzenek.

Megjelent a friss ECOVIS HUNGARY LEGAL HÍRLEVÉL

Benne kiemelt témánk: Duplájára emelkedett az apaszabadság időtartama

További aktuális híreket olvashat előadásainkról és a legújabb cikkeket Bányajog és Közbesz blogjainkból.

A rendelet értelmében üzleti felhasználó az, aki online közvetítő szolgáltatáson keresztül kínál fogyasztóknak árut vagy szolgáltatást, míg kereskedelmiweboldal-használónak minősül bármely személy, aki valamely online felületet (szoftvert, alkalmazásokat) használ annak érdekében, hogy árut vagy szolgáltatást kínáljon fogyasztók részére.

Az online közvetítő szolgáltatások új piacokhoz és kereskedelmi lehetőségekhez kínálnak hozzáférést, és egyúttal az uniós fogyasztók számára lehetővé teszik ezen előnyök kihasználását, így kulcsfontosságúak lehetnek a fogyasztók eléréséhez ilyen szolgáltatásokat igénybe vevő vállalkozások üzleti eredményessége szempontjából.

Hasonlóképpen az online keresőprogramok is fontos forrását képezhetik az árukat vagy szolgáltatásokat weboldalakon keresztül fogyasztóiknak kínáló vállalkozások internetes forgalmának, ezért nagyban befolyásolhatják a belső piacon áruikat és szolgáltatásaikat online kínáló kereskedelmiweboldal-használók üzleti eredményességét.

A P2B rendelet preambulumában rögzítettek szerint az online közvetítő szolgáltatók gyakran erőfölényből tárgyalnak, amely lehetővé teszi számukra a gyakorlatilag egyoldalú fellépést, amely tisztességtelen lehet, és sértheti is üzleti felhasználóik és – közvetett módon – az uniós fogyasztók jogos érdekeit, továbbá az üzleti felhasználóknak gyakran erősen korlátozott a jogorvoslati lehetőségeik köre. Erre tekintettel alkották meg az uniós szervek a P2B rendeletet, amelynek hatálya attól függetlenül is kiterjed a szolgáltatókra, ha nem az Unióban telepedtek le, amennyiben az üzleti felhasználók és a kereskedelmiweboldal-használók az Unióban telepedtek le, és az üzleti felhasználók vagy kereskedelmiweboldal-használók az Unió területén tartózkodó fogyasztóknak kínálják áruikat vagy szolgáltatásaikat.

Az online közvetítő szolgáltató által egyoldalúan meghatározott szerződési feltételek körében az online közvetítő szolgáltató köteles gondoskodni arról, hogy a szerződési feltételek:

  1. megfogalmazása világosan és érthetően történjen;
  2. könnyen hozzáférhetők legyenek az üzleti felhasználók részére;
  3. meghatározzák a szolgáltatás nyújtásának teljes vagy részleges mértékű felfüggesztésére, megszüntetésére vagy bármely egyéb módon történő korlátozására irányuló döntés indokait;
  4. tartalmazzanak információt minden további olyan forgalmazási csatornáról és esetleges kapcsolódó programról, amelyen keresztül az online közvetítő szolgáltató az üzleti felhasználók által kínált árukat és szolgáltatásokat forgalmazhatja;
  5. tartalmazzanak általános információt arról, hogy milyen hatással vannak a szerződési feltételek az üzleti felhasználók szellemi tulajdonhoz fűződő jogainak gyakorlására és ellenőrzésére.

Amennyiben a szerződési feltételeket egyoldalúan megváltoztatja az online közvetítő szolgáltató, az üzleti felhasználók részére 15 napos felmondási időt kell biztosítani. A mindenkori szerződési feltételeket tartós adathordozón kell továbbítani az üzleti felhasználók részére, azaz akként, hogy ahhoz a jövőben bármikor hozzáférhessenek változatlan formában.

Az online közvetítő szolgáltatók szerződési feltételeikben rögzítik a rangsorolást meghatározó fő paramétereket és e fő paraméterek más paraméterekhez képest meglévő viszonylagos jelentőségének okait. Az onlinekeresőprogram-szolgáltatók pedig kötelesek könnyen és nyilvánosan hozzáférhető módon világos és érthető leírást elhelyezni az online keresőprogramjaik felületén, amelyben rögzítik a rangsorolás meghatározásánál külön-külön vagy együttesen a legjelentősebb szerepet játszó fő paramétereket és azok viszonylagos jelentőségét, beleértve azt is, ha a rangsorolást érinti a kereskedelmiweboldal-használó által fizetett bármely díj.

A rendelet továbbá elvárásokat fogalmaz meg az online közvetítő szolgáltatók belső panaszkezelési rendszerét, adatokhoz való hozzáférés biztosítását vagy például a megkülönböztetett bánásmódót érintően, amely szabályok betartásáról és végrehajtásáról a tagállamok kötelesek gondoskodni.

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az Ecovis Hungary Legal a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.

Dr. Zalavári György LL.M.

Dr. Zalavári György LL.M.
Ecovis Zalavári Legal Hungary
Ügyvéd | Mediátor | Adatvédelmi szakjogász
Ecovis Zalavári Ügyvédi Iroda
gyorgy.zalavari@ecovis.hu
A szerző szakmai profilja