A bányászati hulladék nem játék

Szerző(k): Dr. Bihary Ákos LL.M. | 2017.09.28 | Környezetvédelem és hulladékgazdálkodás

Bár kétségtelen, hogy nem tekinthető bányászati alaptevékenységnek, a bányászati hulladék kezelésére vonatkozó, sokszor „nemszeretem” előírások megszegése kellemetlen meglepetéseket okozhat.

Az ásványi nyersanyagok kutatása, feltárása és kitermelése során keletkező hulladékok kezelése bányászati tevékenységnek minősül.

Bányászati hulladékkezelésnek minősül az ásványi nyersanyagok bányászata, tárolása és feldolgozása során keletkező hulladék – ide nem értve a nem közvetlenül ezen tevékenységekből származó hulladékot, pl. a háztartási hulladékot – hulladékkezelő létesítményben történő gyűjtése és tárolása, valamint a hulladék keletkezési helyétől a hulladékkezelő létesítményig történő szállítása is.

Abból az alapvetésből kell tehát kiindulni, hogy a bányászati hulladék kezelése eleve a bányászatról szóló törvény hatálya alá tartozik, és mint ilyen, a bányafelügyelet engedélyéhez kötött.

Környezetvédelmi Termékdíj 2018

Változások, Bevallás, Ellenőrzés

Szerző: Kelemen István
Ár: 8.900 Ft helyett 5.900 Ft

Ebből következően aki a bányászati hulladékkezelési tevékenységet engedély nélkül vagy engedélytől eltérően végzi vagy végezteti, azt a hatóság bírsággal sújtja és eltiltja a szabálytalanul végzett tevékenység folytatásától, ezen túlmenően pedig kötelezi a jogellenes állapot megszüntetésére.

A bírság összegének felső határa tízmillió forint, de amennyiben a bírság kiszabásának alapját képező jogellenes állapotot a kötelezett a határozatban megállapított határidőre nem szünteti meg, vagy a jogsértést újra elköveti, a bírság ismételten is kiszabható, és ebben az esetben a felső határa már harmincmillió forint.

A bányafelügyelet bírsággal sújtja továbbá azt a bányászati hulladékok kezeléséről szóló rendelet szerint illetékes személyt is, aki a rendeletből eredő feladatait elmulasztja.

Ebben az esetben bírság összegének felső határa egymillió forint.

Ráadásul nem csak a jogosulatlan bányászati tevékenység, hanem a szabálytalan bányászat is megvalósulhat akkor, ha a bányavállalkozó a bányászati tevékenységet az ennek során keletkező hulladék kezelésére vonatkozó szabályok megsértésével folytatja.

Általános jelleggel, a bányászati hulladék kezelésére vonatkozó előírásokat ehelyütt most nem részletezve annyit érdemes megemlíteni, hogy a bányászati hulladékkezelési tevékenységet úgy kell végezni, hogy az

  • ne veszélyeztesse az emberi életet és egészséget,
  • ne kerüljön alkalmazásra olyan eljárás vagy módszer, amely károsíthatja a környezetet,
  • ne veszélyeztesse a vizeket, a levegőt, a talajt, valamint az állat- és növényvilágot,
  • ne okozzon veszélyes mértékű környezeti zajt vagy bűzt, és
  • ne legyen káros hatással a tájra, a védett természeti területekre és a természeti értékekre.

További lényeges szabály, hogy a bányafelügyelet a bányászati hulladék kezelésével kapcsolatos döntését – így a bírságot kiszabó döntést is – környezet- vagy természetvédelmi okból vagy a személy- és vagyonbiztonság érdekében fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatóvá nyilváníthatja.

Látható tehát, hogy a bányászati tevékenység gyakorlása során ajánlatos a főtevékenységen kívül a járulékos, vagy járulékosnak tűnő tevékenységekre is különös gondot fordítani, ellenkező esetben súlyos következményekkel számolhat a bányavállalkozó.

A fentihez hasonló problémával forduljon bizalommal az Ecovis Hungary Legal jogi szakértőihez!

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az Ecovis Hungary Legal a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.

Dr. Bihary Ákos LL.M.

Dr. Bihary Ákos LL.M.
Ecovis Hungary Legal
Ügyvéd | Senior partner
Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda
akos.bihary@ecovis.hu
A szerző szakmai profilja