Behajtani nem tilos, de reménytelen

Szerző(k): Dr. Bihary Ákos LL.M. | 2018.05.10 | Követeléskezelés

Keserű és gyakori tapasztalat, hogy a sokáig megbízhatónak és fizetőképesnek tűnő üzleti partner egyszer csak felszámolás alá kerül, és a nem biztosított követelésünk bekerül egy sötét bugyorba, amit úgy hívnak, hogy egyéb, közismert nevén „f” kategória.

Azon a kellemetlenségen és bosszúságon túlmenően, hogy a követelés nagy eséllyel nem térül meg, és még a felszámolási eljárás során regisztrációs díjat is kell(ene) fizetni, a követelés a hitelező üzleti könyveit is csúfítja.

Létezik azonban jogszerű megoldás arra, hogy legalább a regisztrációs díjat meg lehessen takarítani, a behajthatatlan követelés pedig leírására kerüljön.

A behajthatatlan követelések felsorolását a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számviteli tv.) adja meg.

A jogszabályi felsorolás szerint behajthatatlan követelésnek számít az a követelés is, amelyre a felszámoló által adott írásbeli igazolás – ez az ún. behajthatatlansági nyilatkozat – szerint nincs fedezet.

MUNKAJOG, MUNKAVÉDELEM E-learning

Munkabaleset, foglalkozási megbetegedés; Biztonságos munkafeltételek, kártérítési felelősség; Munka- és pihenőidő, munkadíj; Mt. általános magatartási követelményei, egyenlő bánásmód, érvénytelenség

Videókonferencia (videók hossza: 529 perc)

Előadók: Dr. Dudás Katalin, Dr. Horváth István
ÜGYVÉDEK: 8 kreditpont!!!
Ár: 22.900 Ft + áfa helyett 18.900 Ft + áfa

Részletek, jelentkezés >

A behajthatatlansági nyilatkozat kiadása feltételeit a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (Csődtörvény) határozza meg.

Az első és legfontosabb feltétele a nyilatkozat kiadásának, hogy a bejelentett követelést a felszámoló elismerje.

A követelés bejelentésével egyidejűleg a jogosult dönthet úgy, hogy nem kívánja a regisztrációs díjat befizetni, hanem kéri a felszámolót, hogy az elismert követelésről 2000 forint nettó, azaz bruttó 2540 forint összegű költségtérítés megfizetése ellenében adjon ki a Számviteli tv. szerinti, a követelés behajthatatlanságára vonatkozó igazolást.

További törvényi feltétel, hogy a felszámolás kezdő időpontját követően a bejelentett követelés nem kerülhet engedményezésre, továbbá, hogy a jogosult igényének kielégítésére várhatóan ne legyen fedezet.

A felszámoló a fenti feltételek fennállta esetén a nyilatkozatot köteles kiadni.

Ugyanakkor érdemes a behajthatatlansági nyilatkozat iránti igényt időben, lehetőség szerint jóval a hitelezői igény bejelentésére nyitva álló 40 napos határidőn belül közölni a felszámolóval annak érdekében, hogy ha valamilyen oknál fogva vitatja a követelést, akkor maradjon még idő annak szabályszerű, hitelezői igény formájában történő bejelentésére.

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az Ecovis Hungary Legal a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.

Dr. Bihary Ákos LL.M.

Dr. Bihary Ákos LL.M.
Ecovis Hungary Legal
Ügyvéd | Senior partner
Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda
akos.bihary@ecovis.hu
A szerző szakmai profilja