Beszámoló elfogadása a koronavírus idején

Szerző(k): Dr. Zalavári György LL.M. | 2020.04.30 | Cégjog

A COVID-19 vírus okozta vészhelyzetben a beszámoló elfogadása a kijárási korlátozások miatt az eddig jól megszokott módon nem történhet meg. A tulajdonosok, a tagok, a részvényesek alapesetben személyesen nem találkozhatnak, a taggyűlések, közgyűlések összehívása a normál eljárásban nem valósítható meg.

Bár a 140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet az éves beszámoló benyújtására irányadó május 31-i határidőt kivételesen 2020. szeptember 30. napjára hosszabbította meg, ez a hosszabb határidő még mindig nem mentesít az alól, hogy az éves beszámolókról elfogadó döntés szülessen. Az ezzel a problémával felmerülő kérdéseket a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) oldotta fel a különböző gazdasági társaságok, társadalmi szervezetek számára. A Rendelet legfontosabb elemeit az alábbiakban emeljük ki.

Megjelent a friss ECOVIS HUNGARY LEGAL HÍRLEVÉL

Benne kiemelt témánk: Duplájára emelkedett az apaszabadság időtartama

További aktuális híreket olvashat előadásainkról és a legújabb cikkeket Bányajog és Közbesz blogjainkból.

Ha a jogi személynek egy tagja van, nem kell alkalmazni a Rendeletet, és az egyedüli tag írásban határoz, amely döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Ha a tagok a kijárási korlátozásra vonatkozó előírások betartása mellett is tudnak döntést hozni, mert egy helyen laknak vagy egy helyen dolgoznak, akkor a Rendeletben foglaltakat szintén nem kell figyelembe venni.

Azonban a többi esetben a jogi személy döntéshozó szervének ülése nem tartható meg személyes részvétellel. Ehelyett az (i) elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével (videókonferencia) tartható üléssel tartható meg, vagy (ii) a határozatot az ügyvezetés kezdeményezésére ülés tartása nélkül (írásbeli határozathozatal útján) lehet meghozni. Nem lehet írásban szavazni, ha ezt külön törvényi előírás kizárja (mint például a lakásszövetkezetnél a beszámoló tekintetében).

Ha a tagok száma legfeljebb öt fő, akkor a fenti két megoldás alkalmazható akkor, ha abban valamennyi tag részt tud venni. Az öt főt meghaladó, de tíz főt meg nem haladó taglétszámú jogi személy ezeket a módszereket akkor alkalmazhatja, ha a szavazatok többségével rendelkező tagok ezt kérik. A tíz főt meghaladó taglétszámú jogi személy esetén pedig, ha az ügyvezetés vagy az állam többségi befolyásával bíró tulajdonosi joggyakorló kezdeményezi. Ezen megoldások lebonyolítására számos eltérő eljárási szabályt rögzít a Rendelet, amelyeket itt most részletesen nem taglalunk.

Ha a fenti kivételek nem alkalmazhatók, akkor fő szabályként a jogi személy ügyvezetése határoz a beszámoló elfogadásáról, és további döntéseket is hozhat a Rendeletben foglalt korlátok és garanciák figyelembevételével. Az ügyvezetés által meghozott döntést a veszélyhelyzet megszűnését követő legfeljebb 90. napra összehívandó rendkívüli döntéshozó szervi ülés napirendjére kell tűzni. Ha az utólagos döntéshozó szervi határozat a korábbi döntést megváltoztatja vagy hatályon kívül helyezi, az nem érinti az azt megelőzően keletkezett jogokat és kötelezettségeket.

Ha a koronavírus-vészhelyzetben szabályosan szeretné meghozni a beszámoló elfogadására vonatkozó határozatát, keresse Dr. Zalavári György szakértőnket a témában!

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az Ecovis Hungary Legal a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.

Dr. Zalavári György LL.M.

Dr. Zalavári György LL.M.
Ecovis Zalavári Legal Hungary
Ügyvéd | Mediátor | Adatvédelmi szakjogász
Ecovis Zalavári Ügyvédi Iroda
gyorgy.zalavari@ecovis.hu
A szerző szakmai profilja