Bevezetés a környezetvédelembe IV. – A veszélyes anyagokkal és a hulladékkal kapcsolatos tevékenység, zaj- és rezgésvédelem

Szerző(k): Dr. Bihary Ákos LL.M. | 2020.10.29 | Környezetvédelem és hulladékgazdálkodás

Utolsó, általános környezetvédelmi blogcikkünkben a veszélyes anyagok és a hulladék hatása elleni védelem, valamint a zaj- és rezgésvédelem főbb előírásai bemutatásával foglalkozunk.

A veszélyes anyagok és technológiák

A veszélyes anyagok károsító hatása elleni védelem minden olyan természetes, illetve mesterséges anyagra kiterjed, amelyet a környezethasználó tevékenysége során felhasznál, előállít, vagy forgalmaz, és amelynek minősége, mennyisége robbanás- és tűzveszélyes, radioaktív, mérgező, fokozottan korrózív, fertőző, ökotoxikus, mutagén, daganatkeltő, ingerlő hatású, illetőleg más anyaggal kölcsönhatásba kerülve ilyen hatást idézhet elő.

Megjelent a friss ECOVIS HUNGARY LEGAL HÍRLEVÉL

Benne kiemelt témánk: Duplájára emelkedett az apaszabadság időtartama

További aktuális híreket olvashat előadásainkról és a legújabb cikkeket Bányajog és Közbesz blogjainkból.

A veszélyes anyagok kezelésekor, felhasználásakor – ami magában foglalja a kitermelésüket, raktározásukat, szállításukat, gyártásukat és alkalmazásukat – továbbá, veszélyes technológiák alkalmazásakor olyan védelmi, biztonsági intézkedéseket kell tenni, amelyek a környezet veszélyeztetésének kockázatát a jogszabályban meghatározott mértékűre csökkentik, vagy kizárják.

A környezetveszélyeztetéssel járó technológiák alkalmazásakor a környezetveszélyeztetés csökkentése érdekében a veszélyforrás jellegéhez igazodó védőterületet, illetőleg védőtávolságot kell kijelölni.

Ha a szükséges védőterület, illetve védőtávolság hatósági engedély alapján csak a már kialakult települési viszonyok megváltoztatásával biztosítható, a megvalósítás költségeit a felelősség arányában kell viselni.

A veszélyes technológia üzemeltetése során az esetlegesen bekövetkező rendkívüli környezetkárosítás megakadályozására, felszámolására az adott tevékenység megkezdése előtt főszabály szerint környezeti kárelhárítási tervet kell készíteni.

Hulladékok

A hulladékra vonatkozó részletszabályokkal már számos blogcikkben foglalkoztunk, így a helyütt tényleg csak a legáltalánosabb előírásokat szerepeltetjük.

A hulladékok környezetre gyakorolt hatásai elleni védelem kiterjed mindazon anyagokra, termékekre – ideértve azok csomagoló- és burkolóanyagait is –, amelyeket tulajdonosa eredeti rendeltetésének megfelelően nem tud, vagy nem kíván felhasználni, illetve, amely azok használata során keletkezik.

A környezethasználó köteles a hulladék kezeléséről, ennek keretében az ártalmatlanításáról és a hasznosításáról gondoskodni.

Ugyancsak a hulladékok kezelésére vonatkozó előírásokat kell alkalmazni a különböző tisztítási, bontási műveletek során leválasztott, illetőleg elkülönülő anyagok, – jelenleg még – a hulladékká vált szennyezett föld, továbbá a bontásra kerülő vagy bontott termékek esetében is.

A zaj- és rezgésvédelem

A környezeti zaj és a rezgés elleni védelem mindazon mesterségesen keltett energiakibocsátásra kiterjed, amelyek kellemetlen, zavaró, veszélyeztető vagy károsító hang-, illetve rezgésterhelést okoznak.

A zaj és a rezgés elleni védelem keretében műszaki, szervezési módszerekkel kell megoldani:

  1. a zaj- és a rezgésforrások zajkibocsátásának, illetve rezgésgerjesztésének csökkentését;
  2. a zaj- és rezgésterhelés növekedésének mérséklését vagy megakadályozását;
  3. a tartósan határérték felett terhelt környezet utólagos védelmét.

A környezeti zajjal leginkább terhelt területek zajcsökkentését, a zajjal még nem terhelt területek kedvező állapotának megőrzését stratégiai zajtérképekre épülő intézkedési tervek végrehajtásával kell megvalósítani.

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az Ecovis Hungary Legal a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.

Dr. Bihary Ákos LL.M.

Dr. Bihary Ákos LL.M.
Ecovis Hungary Legal
Ügyvéd | Senior partner
Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda
akos.bihary@ecovis.hu
A szerző szakmai profilja