Bírósági tárgyalások a COVID járvány alatt

Szerző(k): Dr. Zalavári György LL.M. | 2020.10.01 | Minden egyéb, ami érdekelheti

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke 4/2020. (IX. 15.) OBH elnöki ajánlásában rögzítette azokat a szempontokat, amelyeket a bírósági épületében a COVID járvány alatt megtartott bírósági tárgyalásokon történő személyes részvétel során figyelembe kell venni. Ezeket ismertetjük most olvasóink számára.

A szabályzat célja a bírósági munka zavartalanságának biztosítása, az épületbe történő be- és kilépés szabályozása, a tömeges megbetegedés elkerülése, a bírósági eljárásokban résztvevők egészségének megóvása.

A szabályzat szerint bíróság épületeibe belépni, tartózkodni jogosultak a bíróság dolgozói; az ügyvédek, az ügyészek, a bíróság érdekkörébe tartozó feladatot ellátó személyek és az idézett személyek, meghatalmazottjaik, a hallgatóságként megjelenni kívánó személyek tartózkodhatnak, munkavégzésük, tevékenységük idejére.

Megjelent a friss ECOVIS HUNGARY LEGAL HÍRLEVÉL

Benne kiemelt témánk: Duplájára emelkedett az apaszabadság időtartama

További aktuális híreket olvashat előadásainkról és a legújabb cikkeket Bányajog és Közbesz blogjainkból.

A hallgatóságnak, az iratbetekintésre, beadvány beadására megjelenő személynek előzetesen telefonon vagy elektronikus úton regisztrálni kell.

Lehetőség szerint egyidejűleg egy ügyfelet fogadnak egyszerre az ügyfélfogadás céljára kijelölt helyiségben, kivéve, ha a helyiség mérete lehetővé teszi a jelenlévők közötti legalább 2 méteres távolság biztosítását. Az ügyfelek papír alapú beadványaikat elsősorban postai úton, vagy a bíróság épületében található gyűjtőládákban nyújthatják be.

A kezelőirodában az iratbetekintést elsősorban elektronikus úton, számítógép segítségével kell egy e célból elkülönített helyiségében biztosítani.

A bíróság épületeibe belépni kizárólag szájat és orrot eltakaró eszköz viselésével, valamint a kihelyezett kézfertőtlenítő használatát követően lehetséges, és a közös használatú épületrészek és közös használatú helyiségek használata során mindenki köteles védőeszközöket használni. A kezelőirodai ügyintézés során kesztyű viselése is javasolt. A bíróság épületeibe olyan személy nem léphet be, aki járványügyi elkülönítés céljából elrendelt, hatósági karantén hatálya alatt áll, vagy aki hatósági karantén végrehajtására kijelölt lakóhelyen, karanténköteles személlyel közös háztartásban él, illetve aki szoros kapcsolatban állt valószínűsítetten vagy megerősítetten COVID-19 vírussal fertőzött személlyel, az a kapcsolat megszakítását (megszűnését) követő 14 napig nem léphet be a bíróságra.

A tárgyalásra érkező személyek az ügyintézés kezdő időpontja előtt legfeljebb 10 perccel léphetnek be az épületbe és a tárgyalótermet a legrövidebb úton kell megközelíteniük, ülőhelyeiket a tárgyalóteremben behívásukat követően azonnal el kell foglalniuk. A tárgyalótermek előterében, valamint a folyosókon a várakozás alatt meg kell tartani a személyek közötti 2 méteres távolságot. A tárgyalás befejezését követően az ügyfelek kötelesek a bíróság épületét azonnal elhagyni.

Tárgyalótermi protokoll alapján a tárgyalóterembe a kihelyezett kézfertőtlenítő használatát követően lehet belépni, szájat és orrot eltakaró eszköz viselése a tárgyalás teljes időtartama alatt, minden résztvevő számára kötelező. A tanács elnöke – szükség esetén – a szájat és orrot eltakaró eszköz levételét rendelheti el a személyazonosság megállapítása céljából, ennek időtartamára. A tárgyalóteremben – amennyiben a helyiség mérete lehetővé teszi – a jelenlévőknek egymástól 2 méter távolságban kell lenniük. Ennek figyelembevételével az eljáró bíró az eljárási cselekmény megkezdését megelőzően szükség esetén meghatározza, hogy a tárgyalóteremben egyszerre hány fő (hallgatóság) tartózkodhat. Lehetőség szerint minden tárgyalás befejezését követően a tárgyalóteremben a bíróság által megszervezett fertőtlenítő takarítást kell végrehajtani.

MUNKAJOG, MUNKAVÉDELEM E-learning

Munkabaleset, foglalkozási megbetegedés; Biztonságos munkafeltételek, kártérítési felelősség; Munka- és pihenőidő, munkadíj; Mt. általános magatartási követelményei, egyenlő bánásmód, érvénytelenség

Videókonferencia (videók hossza: 529 perc)

Előadók: Dr. Dudás Katalin, Dr. Horváth István
ÜGYVÉDEK: 8 kreditpont!!!
Ár: 22.900 Ft + áfa helyett 18.900 Ft + áfa

Részletek, jelentkezés >

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az Ecovis Hungary Legal a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.

Dr. Zalavári György LL.M.

Dr. Zalavári György LL.M.
Ecovis Hungary Legal
Ügyvéd | Senior partner
Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda
gyorgy.zalavari@ecovis.hu
A szerző szakmai profilja