Biztos a győzelem a biztosítóval szemben? – Közlekedési balesetek kárrendezési kérdései III.

Szerző(k): Dr. Molnár Gergő Zsolt | 2017.11.03 | Követeléskezelés

Cikksorozatunk előző részeiben röviden felvázoltuk, hogy milyen teendőink vannak egy közlekedési balesetet követően, illetve megvizsgáltuk a különböző biztosítási konstrukciókat.  Jelen írásban a kár megtérítésével kapcsolatos fontosabb kérdéseket vetjük górcső alá.

Vita esetén mindig annak kell bizonyítania, aki igényt érvényesít, illetve akinek ez az érdekében áll. Nem várhatjuk tehát ölbe tett kézzel, hogy a biztosító és a szerviz egymás között leintézze az ügye, sőt hasznos és érdemes már ilyenkor is a kezünkbe venni az irányítást – ezen akár több százezer forintunk is múlhat.

Fontos, hogy az elvégzett javításokról a felmerült költségekről (szállítás, szállás stb.) minden esetben számlát kell kérnünk – ennek hiányában a kár megtérítésétől eleshetünk.

Szerző: Dr. Horváth István, Dr. Szladovnyik Krisztina
Ár: 12.900 Ft helyett 9.900 Ft

A kötelező gépjármű felelősség-biztosítás kiterjed minden megalapozott, a gépjármű üzemeltetése során keletkezett kárra, így nem csak a gépjárműven keletkezett károkra,  hanem egyéb károkra is, de a gépjármű javítása folytán keletkezett értékcsökkenésre, sőt személyi sérülés kapcsán a sérelemdíj megfizetésére is. Néhány további példa, amikor a biztosítónak fizetési kötelezettsége van:

  • szemüveg károsodása
  • mobiltelefon károsodása
  • személyi sérülés esetén gyógyszerek, esetleg orvosi költségek
  • elmaradt munkabér
  • bérautó költsége
  • vétlen utasok kára.

Fontos rögzíteni, hogy a biztosító nyomozást nem végez, nem ad tanácsot az érvényesíthető igényekről: ilyenkor bizony magunknak kell eljárnunk. A biztosítónak történő bejelentés előtt tehát alaposan körül kell járni, hogy milyen követelést érvényesítünk, érdemes jegyzeteket készítenünk, és a kapcsolódó dokumentumokat is jó előre elküldeni a biztosítónak. A legtöbb biztosító lehetővé teszi az elektronikus ügyintézést, amely az ügyintézést jelentősen lerövidíti.

Ha nem jutunk megegyezésre a kár megtérítésének kérdésében a biztosító társasággal, polgári peres eljárást kezdeményezhetünk, illetve azt megelőzően egyes esetekben fordulhatunk a Pénzügyi Békéltető Testülethez, ahol szakemberek bevonásával tesznek kísérletet egyezség létrehozására a felek között, de mindenképpen érdemes már ebben a szakaszban is a szakterületen jártas szakemberek, ügyvéd, igazságügyi műszaki szakértő bevonása a felkészülésbe, a megalapozott álláspont kialakítása érdekében.

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az Ecovis Hungary Legal a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.

Dr. Molnár Gergő Zsolt

Dr. Molnár Gergő Zsolt
Ecovis Hungary Legal
Ügyvéd | Partner
Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda
gergo.molnar@ecovis.hu
A szerző szakmai profilja