Bukom az illetéket, ha felbontom a szerződést?

Szerző(k): Dr. Bihary Ákos LL.M. | 2018.05.24 | Ingatlan

Nem gyakori, de előfordul, hogy egy ingatlan-adásvételi szerződés a felek közös akarata alapján azt követően kerül felbontásra, hogy az már teljesült, a vevő tulajdonjoga az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzést nyert, nota bene még a visszterhes vagyonátruházási illeték is megfizetésre került.

Az evidens a Polgári Törvénykönyv alkalmazandó előírásai alapján, hogy a szerződés felbontása esetén az eredeti állapotot kell helyreállítani (hangsúlyozandó, hogy nem minden típusú szerződést lehet felbontani, egy bérleti vagy más, használati típusú szerződés esetén az eredeti állapot helyreállítása értelmezhetetlen).

Az eredeti állapot helyreállítása körében az ingatlan tulajdonjoga visszaszáll az eladóra, az eladó pedig a kapott vételárat a vevő részére visszafizeti.

Ezen túlmenően a felek rendezik az ingatlan-nyilvántartási viszonyokat is, melynek keretében a vevő tulajdonjoga törlésre, az eladó, mint eredeti tulajdonos tulajdonjoga pedig visszajegyzésre kerül.

Eddig olyan elszámolások történtek, melyek a felek rendelkezési körébe tartoztak, de mi a helyzet a vevő által megfizetett illetékkel, amelyet nem az eladó, hanem az állami adóhatóság részére kellett teljesítenie?

Nos, a jó hír az, hogy ebben az esetben a megfizetett illeték visszaigényelhető, vagyis a címben szereplő kérdésre a válasz az, hogy nem.

Az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény 80. § (1) bekezdés c) pontja alapján lehetőség van arra, hogy az illetékfizetésre kötelezett kérelmére a már megfizetett illeték visszatérítésre kerüljön.

A visszatérítés feltétele, hogy a jogügyletet a felek közös megegyezéssel felbontsák, továbbá ingatlan esetén a szerződés megszűnésével az eredeti ingatlan-nyilvántartási állapot helyreálljon, vagyis a vevő tulajdonjoga törlésre, az eladó tulajdonjoga pedig visszajegyzésre kerüljön.

A visszatérítést a NAV-tól lehet kérni. Az illetékek visszatérítésére az adózás rendjéről szóló törvény adó-visszatérítésre vonatkozó szabályait kell alkalmazni.

A kérelem előterjesztésének legegyszerűbb módja az ÁNYK-n belül elérhető „ITV – illeték törlési és visszatérítési kérelem” elnevezésű nyomtatvány kitöltése és ügyfélkapun vagy cégkapun keresztül történő megküldése a NAV számára.

INGATLANOKKAL KAPCSOLATOS ÁFA-SZABÁLYOK 2019 – Konferencia

Ingatlanszabályok alkalmazása a közösségi jog tükrében
Időpont: 2019. január 24., csütörtök
Előadók:  Dr. Csátaljay Zsuzsanna

Ár: 29.900 Ft helyett 20.930 Ft
RÉSZLETEK ÉS JELENTKEZÉS

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az Ecovis Hungary Legal a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.

Dr. Bihary Ákos LL.M.

Dr. Bihary Ákos LL.M.
Ecovis Hungary Legal
Ügyvéd | Senior partner
Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda
akos.bihary@ecovis.hu
A szerző szakmai profilja