A bűvös hetes szám, avagy a korlátozási kártalanítás időbeli korlátja

Szerző(k): Dr. Jean Kornél | 2018.02.22 | Ingatlan

Az élet legkülönbözőbb területein találkozhatunk a hetes szám misztériumával, nincs ez másképp a korlátozási kártalanítás esetében sem.

Az idő múlása – pontosabban 7 év eltelte – ugyanis korlátja lehet az építési szabályok hátrányos változása esetén a tulajdonosnak járó korlátozási kártalanításnak. Vizsgáljuk ezért meg ezt az ún. „7 éves szabályt”.

Korábbi bejegyzésünkben már ismertettük a korlátozási kártalanítás intézményére vonatkozó főbb szabályokat, de röviden térjünk rá vissza.

Tisztáztuk, a korlátozási kártalanításnak legalább két feltétele van: (i) az építési szabályok tulajdonosra nézve kedvezőtlen változása és (ii) hogy ebből a tulajdonosnak kára származzon.

De ahhoz, hogy a fenti feltételek teljesülése esetén a tulajdonos valóban jogosult legyen a kártalanításra azt is meg kell vizsgálni, hogy a korábbi építési szabályok és az új, korlátozó szabály hatályba lépése között mennyi idő telt el.

Főszabály szerint ugyanis korlátozási kártalanítás csak akkor jár, ha az építési jogok keletkezésétől számított 7 éven belül kerül sor e jogok megváltoztatására vagy megszüntetésére.

Szerző: Dr. Horváth István, Dr. Szladovnyik Krisztina
Ár: 12.900 Ft helyett 9.900 Ft

A 7 év akkor kezdődik, amikor a tulajdonos számára a kedvezőbb építési szabályokat tartalmazó helyi építési szabály hatályba lépett, és akkor ér véget, amikor az új építés jogokat korlátozó szabály hatályba lép.

A 7 év számítása kapcsán egy a tulajdonosoknak kedvező szabályt is figyelembe kell venni. Eszerint, ha egy 2000. március 1. napja előtt hatályba lépett helyi építési szabályzat módosításáról van szó, akkor a 7 évet 2000. március 1-től, és nem a korlátozott építési szabály hatályba lépésének időpontjától kell számítani. Egy példával szemléltetve: amennyiben a helyi építési szabályzat 1998. január 1. napján lépett hatályba, akkor a 7 év nem 2005. január 1-jén telik le, hanem 2007. március 1-jén.

A fenti szabályokkal szemben fel kell hívni a figyelmet arra is, hogy a tulajdonos akár 7 év eltelte után is jogosult lehet kártalanításra, azonban ekkor már szigorúbbak a feltételek. 7 év eltelte után ugyanis csak akkor jár korlátozási kártalanítás, ha az építési szabályok olyan mértékű korlátozásáról van szó, hogy az a használat gyakorlásába való beavatkozásnak minősül és a változtatás a korábbi használatot megnehezíti vagy ellehetetleníti. Ezeknek a kritériumoknak a fennállását azonban a tulajdonosnak kell bizonyítania az igénye érvényesítéséhez.

Az idő múlása tovább bonyolítja a korlátozás kártalanítás jogintézményét és a kártalanítási igény érvényesíthetőségét. A jogos kártalanítási igényünk érvényesítése érdekében ezért javasolt mielőbb a témában járatos jogi szakértőhöz fordulni.

INGATLANOKKAL KAPCSOLATOS ÁFA-SZABÁLYOK 2019 – Konferencia

Ingatlanszabályok alkalmazása a közösségi jog tükrében
Időpont: 2019. január 24., csütörtök
Előadók:  Dr. Csátaljay Zsuzsanna

Ár: 29.900 Ft helyett 20.930 Ft
RÉSZLETEK ÉS JELENTKEZÉS

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az Ecovis Hungary Legal a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.

Dr. Jean Kornél

Dr. Jean Kornél
Ecovis Hungary Legal
Ügyvéd | Irodavezető equity partner
Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda
kornel.jean@ecovis.hu
A szerző szakmai profilja