Cégalapítás készpénz nélkül: bérleti jog apportálása

Szerző(k): Dr. Zalavári György LL.M. | 2017.06.21 | Ingatlan

Annak ellenére, hogy a gyakorlatban nagy népszerűségnek örvend a készpénz befizetésével történő cégalapítás, fontos tudni, hogy a Polgári Törvénykönyv szabályai alapján a tagok nagy szabadságot élveznek a társaság törzstőkéjének rendelkezésre bocsátásával kapcsolatban.

Új társaság alapításánál, illetve már működő társaság feltőkésítése esetén gyakran felmerül a kérdés: mit lehet apportálni?

Apport tárgya a Polgári Törvénykönyv alapján dolog tulajdonjoga, vagyoni értékű jog illetve adós által elismert vagy jogerős bírósági határozaton alapuló követelés lehet.

Az apportálható vagyoni értékű jogok köre igen széles: ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok (bérleti jog, használat joga), amennyiben a vagyoni jogok átruházhatóak, szerzői jogok (szoftver, film, videoklip, reklám célú művek) vagy felhasználási jogok, ahol az átruházást a jogszabály nem engedi (építészeti tervek, zeneművek, fotók stb.), védjegyek, szabadalmak a teljesség igénye nélkül.

A bérleti jog szintén szolgálhat apport tárgyául, hiszen vagyoni értékű jogként átruházható, apportálható a társaság részére. Amennyiben a bérleti jogot az ingatlan bérlője bocsátja a társaság rendelkezésére, úgy be kell szerezni a bérbeadó hozzájárulását is.

Szerző: Dr. Horváth István, Dr. Szladovnyik Krisztina
Ár: 12.900 Ft helyett 9.900 Ft

Önkormányzati ingatlanok esetében a bérleti jog átruházására kizárólag nem lakás célú ingatlanok (helyiség bérleti joga) esetében van lehetőség az önkormányzat, mint tulajdonos hozzájárulásával. Az átruházás és a hozzájárulás megadásának szabályait az adott önkormányzat rendeletben határozza meg.

Vagyoni értékű jogok, így bérleti jog apportálása esetén is az apport értékének meghatározása jelenthet nehézséget. Részvénytársaság esetén kötelező könyvvizsgálói jelentést beszerezni az apport értékének megállapításához, azonban egyéb cégformák esetén  a nem pénzbeli hozzájárulás értékét a tagok állapítják meg és fogadják el.

Jogszabályi kötelezettség hiányában is érdemes lehet könyvvizsgálót vagy szakértőt felkérni az apport értékének meghatározására, mert az apport felülértékelése hátrányos lehet a tagokra és az apportálóra nézve is.

Míg egy ingatlan értékének megállapítása a megfelelő összehasonlító adatok birtokában nem olyan bonyolult feladatat, addig a vagyoni értékű jogok, mint például a bérleti jog értékének meghatározása, már nagyobb szakértelmet kíván.

Ha az apport átruházáskori értéke nem éri el a tagok által megállapított és elfogadott értéket (felülértékelés), úgy a különbözet megfizetését a társaság az átruházástól számított öt éven belül követelheti az apportot átruházó tagtól. Azok a tagok továbbá, akik tudomásuk ellenére a szolgáltatáskori értéket meghaladó értékkel fogadták el az apportot, az ebből eredő károkért az apportálóval egyetemlegesen felelnek.

További speciális szabály, hogy amennyiben az apport értéke eléri a törzstőke felét, vagy ha egy személy alapít társaságot, úgy az apportot már az alapításkor rendelkezésre kell bocsátani.

A megfelelő törzstőke truktúra kialakítása könnyítheti a társaság alapításának pénzügyi terheit, illetve a megfelelően átgondolt cégstruktúra jelentősen csökkentheti a későbbi költségeket. Társaság alapításával, cégstruktúra megtervezésével kapcsolatban keresse fel bizalommal az Ecovis Hungary Legal szakértőit, akik készséggel segítenek Önnek!

INGATLANOKKAL KAPCSOLATOS ÁFA-SZABÁLYOK 2019 – Konferencia

Ingatlanszabályok alkalmazása a közösségi jog tükrében
Időpont: 2019. január 24., csütörtök
Előadók:  Dr. Csátaljay Zsuzsanna

Ár: 29.900 Ft helyett 20.930 Ft
RÉSZLETEK ÉS JELENTKEZÉS

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az Ecovis Hungary Legal a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.

Dr. Zalavári György LL.M.

Dr. Zalavári György LL.M.
Ecovis Hungary Legal
Ügyvéd | Senior partner
Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda
gyorgy.zalavari@ecovis.hu
A szerző szakmai profilja