Célkitermelőhelyet létesítene?

Szerző(k): Dr. Jean Kornél | 2017.04.25 | Bánya- és energiajog

Legutóbbi bejegyzésünkben arra adtunk választ, hogy mit jelent a célkitermelőhely fogalma, mikor lehet célkitermelőhelyet létesíteni.

Kifejtettük, hogy egy olyan, a gyorsforgalmi út meghatározott távolságában létesített, célhoz kötött bánya, ahonnan kizárólag az útépítéshez szükséges ásványi nyersanyagok kitermelése történik.

A célkitermelőhely létesítése azonban egy bonyolultabb folyamat, különösen azért, mert a célkitermelőhely létesítését megelőzően az egyéb jogszabályok által előírt, a bányászati tevékenységhez is szükséges engedélyeket (pl. más célú hasznosítás, környezetvédelmi engedély) is be kell szerezni.

A célkitermelőhely engedélyezéséhez ráadásul az is szükséges, hogy a bányavállalkozó, vagy az engedélyt megszerző a bányászati tevékenységet illetően, illetve az annak következtében okozott károk tekintetében megfelelő tartalmú megállapodást kössön az érintett földterület tulajdonosaival.

Magát a célkitermelőhelyet az illetékes bányafelügyelet engedélyezi. A kérelmet azonban nem nyújthatja be bárki, csak az érintett út építtetője vagy a vele szerződéses jogviszonyban álló vállalkozó.

Az engedély megszerzője (az építtető, illetve a vállalkozó) ugyanakkor dönthet úgy, hogy az egyéb, jogszabályban vagy szerződésben meghatározott feltételek keretei között a kitermelési tevékenység végzésével más vállalkozót (bányavállalkozót) bíz meg.

A célkitermelőhely létesítését a bányafelügyelet a kérelemhez mellékelt komplex műveleti terv jóváhagyásával engedélyezi.

A komplex műveleti tervet a jogszabályi előírásoknak megfelelő tartalommal kell elkészíteni. Mellékleteit a vonatkozó jogszabályok taxatív módon meghatározzák. Ezek közé tartoznak többek között a tevékenység végzéséhez szükséges egyéb engedélyek is.

Igaz ugyan, hogy a célkitermelőhelyek létesítését azért tette lehetővé a jogalkotó, hogy az építés alatt álló gyorsforgalmi utak kivitelezését gyorsítani lehessen, azonban a létesítéshez egy bonyolultabb engedélyezési folyamaton keresztül vezet az út. Ezért mindenképpen indokolt a szakterületen jártas jogi szakértő bevonása már az előkészítő szakaszban is.

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az Ecovis Hungary Legal a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.

Dr. Jean Kornél

Dr. Jean Kornél
Ecovis Hungary Legal
Ügyvéd | Irodavezető equity partner
Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda
kornel.jean@ecovis.hu
A szerző szakmai profilja