Családtámogatás – fontosabb információk a családi pótlékról

Szerző(k): Dr. Bihary Ákos LL.M. , Dr. Pulay Flóra | 2020.02.20 | Munkajog

Az állami családtámogatás keretén belül gyakran merül fel kérdés a családtámogatási elemek közül a családi pótlékra való jogosultság feltételeivel, valamint a családi pótlék folyósításának módjával kapcsolatban. Jelen cikkünkben bemutatjuk a családi pótlékra való jogosultság főbb kérdéseit, valamint a juttatás szabályait.

A családi pótlék célja

A családi pótlék családtámogatási ellátás, amely magában foglalja az ún. nevelési ellátást, valamint az iskoláztatási támogatást. A különbségtétel a nem tanköteles korú gyermek (16–18 éves korig) és a tanköteles korú gyermek (16 éves korig) vonatkozásában merül fel. A családi pótlék a családtámogatási ellátások egyik legfontosabb eleme, fő célja és funkciója pedig a gyermek tanulásához kapcsolódó kiadások támogatása az állam részéről.

Megjelent a friss ECOVIS HUNGARY LEGAL HÍRLEVÉL

Benne kiemelt témánk: Duplájára emelkedett az apaszabadság időtartama

További aktuális híreket olvashat előadásainkról és a legújabb cikkeket Bányajog és Közbesz blogjainkból.

Családi pótlékra való jogosultság

Családi pótlék folyósítására ugyanazon gyermek után főszabály szerint csak az egyik szülő jogosult. Amennyiben a szülők együtt élnek, egy háztartásban, úgy bármelyik szülő jogosult igényelni a családi pótlékot, azonban a szülőknek együttesen kell nyilatkozniuk arról, hogy melyikük kéri annak folyósítását. A folyósítás a nyilatkozatban foglaltak szerint történik majd. Ha a szülők esetleg nem tudnának ebben megegyezni, úgy a gyámhatóság jogosult ezt eldönteni.

Különváló szülők esetén, ha a szülői felügyeleti jogot a szülők együttesen gyakorolják, és a gyermeket egyértelműen felváltva gondozzák, úgy a családi pótlék jogosultságát (a szülők közös kérelmére) 50-50%-os arányban is meg lehet állapítani. Azoknál a szülőknél, ahol csak az egyik szülő gyakorolhatja a szülői felügyeleti jogot, és a gyermeket az egyik szülőnél helyezik el, a gyermeket a saját háztartásában nevelő szülő jogosult a folyósításra.

A családi pótlék megállapítása iránti kérelem elbírálásakor a kérelem benyújtásának időpontja az irányadó, továbbá meg kell vizsgálni a gyermekek tényleges gondozási helyét, a gyermekek elhelyezése tárgyában született bírósági ítéletek tartalmát, valamint környezettanulmányt is készíteni kell.

A jogosultság és a jogosultsági idő körében további speciális kérdések merülhetnek fel, főként jogi szempontból még nem rendezett állapot esetén.

A családi pótlék összege

Az együtt élő, valamint a külön élő családok esetén havi szinten összegszerűen a családi pótlék az alábbiak szerint alakul:

  • az egy gyermeket nevelő családok esetén 12 200 Ft, két gyermeket nevelő család esetén gyermekenként 13 300 Ft, három vagy többgyermekes családok esetén gyermekenként 16 000 Ft. Amennyiben a család tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevel, úgy a támogatás összege gyermekenként 23 300 Ft.
  • az egy gyermeket nevelő egyedülálló szülő[1] esetén 13 700 Ft, két gyermeket nevelő egyedülálló szülő esetén gyermekenként 14 800 Ft, három vagy több gyermeket nevelő egyedülálló esetén gyermekenként 17 000 Ft. Amennyiben az egyedülálló szülő tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevel, úgy a tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek után a támogatás összege 25 900 Ft.

A várható családi pótlék összegénél különböző jogosultsági szempontokat kell figyelembe venni. Mind a folyósítás módjának tekintetében (ideértve együttes támogatások igénybevételét is), mind a fenti esetektől eltérő helyzeteknél további kérdések merülhetnek fel, amelyeket az adott tényállás alapján szükséges vizsgálni.

[1] Egyedülálló szülőnek a juttatással összefüggésben, jogszabály alapján az a személy minősül, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált, házastársától külön él és nincs élettársa.

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az Ecovis Hungary Legal a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.

Dr. Bihary Ákos LL.M.

Dr. Bihary Ákos LL.M.
Ecovis Hungary Legal
Ügyvéd | Senior partner
Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda
akos.bihary@ecovis.hu
A szerző szakmai profilja