Egyéni vállalkozó egyszemélyes kft.-t is tud alapítani? Igen, van rá mód!

Szerző(k): Dr. Zalavári György LL.M. , Dr. Pál Gergely Csaba | 2019.07.25 | Cégjog

Egyéni vállalkozást könnyen, minimális induló tőkével, egyszerű elektronikus ügyintézéssel lehet indítani. Korábban, ha a vállalkozó már kinőtte az egyéni vállalkozását, és szeretett volna gazdasági társaságként továbbműködni, úgy két lépcsőben, előbb egyéni céget, majd korlátolt felelősségű társaságot alapíthatott. Arra nem volt lehetősége, hogy egyéni vállalkozását rögtön gazdasági társasággá alakítsa át. Ezt a hosszadalmas folyamatot egyszerűsítette le a jogalkotó egy nemrég elfogadott törvénymódosítással.

Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény (a továbbiakban: Evectv.) egy speciális jogutódlást tesz lehetővé 2019. július 10-i hatállyal. Az Evectv. szerint az egyéni vállalkozó – kivéve a tevékenységét szüneteltető egyéni vállalkozó a szünetelés időtartama alatt – a gazdasági tevékenységének folytatása céljából az egyéni vállalkozói jogviszonyának megszüntetésével egyidejűleg, speciális módon egyszemélyes korlátolt felelősségű társaságot alapíthat, azzal a korlátozással, hogy a korlátolt felelősségű társaság alapításában az egyéni vállalkozón kívül más személy nem vehet részt. A speciális jogutódlással alapított társaságra alapvetően a korlátolt felelősségű társaságokra vonatkozó általános szabályozás vonatkozik, azzal az eltéréssel, hogy a társaság

  • előtársaságként nem működhet,
  • alapításakor további cégiratok benyújtására kötelezett, valamint
  • a cégjegyzék rögzíti a speciális felelősség tényét.

Az Evectv. rögzíti továbbá, hogy az egyéni vállalkozó kizárólag egyszemélyes korlátolt felelősségű társaságot alapíthat, mivel ilyen formában lehet csak biztosítani a speciális jogutódlást. Nincs azonban akadálya annak, hogy a későbbiek során a társaságnak több tulajdonosa is legyen. Az újonnan létrejövő társaság kapcsán megjegyezzük, hogy csak a cégbejegyzés napjával kezdheti meg a működését, mivel ellenkező esetben átfedés lenne az egyéni vállalkozói tevékenység és az új társaság működése között.

Megjelent a friss ECOVIS HUNGARY LEGAL HÍRLEVÉL

Benne kiemelt témánk: Duplájára emelkedett az apaszabadság időtartama

További aktuális híreket olvashat előadásainkról és a legújabb cikkeket Bányajog és Közbesz blogjainkból.

Tekintettel arra, hogy az alapítás lehetőségének gazdasági tartalmát tekintve az egyéni vállalkozói tevékenység továbbfolytatásának tekinthető, ezért az egyéni vállalkozónak az alábbi kötelezettségeket kell elvégeznie az alapítást megelőzően:

  • az egyéni vállalkozói tevékenységgel összefüggő eszközök és kötelezettségek leltározása,
  • annak meghatározása, hogy melyek azok az eszközök, amelyeket a társaság rendelkezésére bocsát vagyoni hozzájárulásként vagy egyéb átruházás keretében,
  • elkészíti a korlátolt felelősségű társaság nyitómérleg-tervezetét, valamint
  • gondoskodik a foglalkoztatottakkal kapcsolatos munkáltatói intézkedések előkészítéséről, a korlátolt felelősségű társaságnál történő továbbfoglalkoztatásról szóló tájékoztatásról.

A rögzített feltételek teljesítését követően az egyéni vállalkozó 30 napon belül elfogadja a korlátolt felelősségű társaság alapító okiratát.

Abban az esetben, ha az egyéni vállalkozói jogviszony az egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság alapítására tekintettel szűnik meg, úgy az Evectv. szerint az egyéni vállalkozói minőségben szerzett vagyontárgyak a korlátolt felelősségű társaságot illetik meg, valamint a természetes személynek az egyéni vállalkozói minőségében kötött szerződéseiből eredő jogok jogosultjává a korlátolt felelősségű társaság válik. A jogszabály rögzíti továbbá, hogy a társaság megalapítása esetén, az egyéni vállalkozót terhelő kötelezettségek a korlátolt felelősségű társaságot jogutódként terhelik, valamint az egyéni vállalkozói tevékenység megszűnéséig vállalt követelés elévülési idején belül az alapító (egyéni vállalkozó) és a korlátolt felelősségű társaság korlátlanul és egyetemlegesen felel.

A szabályozás végezetül előírja, hogy az egyéni vállalkozó öt évig nem lehet más gazdasági társaság korlátlanul felelős tagja és nem létesíthet újabb egyéni vállalkozói jogviszonyt, elkerülve azt a helyzetet, hogy az egyéni vállalkozót egyszerre több magánjogi jogviszonyában terhelje korlátlan helytállási kötelezettség.

Összességében tehát, a jogalkotó az egyéni vállalkozások számára egy igen kedvező változtatást fogadott el, amely által az egyéni vállalkozást már kinőtt tulajdonosok egyszerűbben és gyorsabban létesíthetnek maguknak egyszemélyes korlátolt felelősségű társaságot.

Ingatlanok és Építőipari ügyletek ÁFA-ja és számlázása 2024

Ingatlanok és Építőipari ügyletek ÁFA-ja és számlázása 2024
Kézikönyv (Belföldi és Nemzetközi ügyletek)

Szerző: Dr. Csátaljay Zsuzsanna
Formátum, terjedelem: B/5-ös formátum, 620 oldal
Megjelenés: 2024. február 23.

Kedvezményes ár:
22.900 Ft + áfa helyett 19.900 Ft + áfa


Előrendelés ITT>>

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az Ecovis Hungary Legal a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.

Dr. Zalavári György LL.M.

Dr. Zalavári György LL.M.
Ecovis Hungary Legal
Ügyvéd | Senior partner
Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda
gyorgy.zalavari@ecovis.hu
A szerző szakmai profilja