Egyéni vállalkozóból egyéni cég egy lépésben

Szerző(k): Dr. Zalavári György LL.M. | 2018.05.31 | Cégjog

Manapság gyakran vetődik fel a kérdés ügyfeleink körében, hogy milyen „olcsó” vállalkozási formában kezdjék el jövedelemszerzésre irányuló üzleti terveiket megvalósítani. Ennek kapcsán szeretnénk tisztázni az egyéni vállalkozó és az egyéni cég kapcsolatát. Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény (a továbbiakban: Evtv.) szerint természetes személy Magyarországon üzletszerű gazdasági tevékenységet egyéni vállalkozóként is végezhet. Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének feltétele, hogy erre irányuló szándékáról a természetes személy a nyilvántartást vezető szervhez az Evtv. rendelkezéseinek megfelelő módon nyújtson be bejelentést. Az egyéni vállalkozói igazolvány az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének és folytatásának nem feltétele.

Szeretnénk kiemelni, hogy egyéni vállalkozást minimális induló tőkével, elektronikus ügyintézéssel is könnyedén lehet indítani. Az egyéni vállalkozás egy egyszemélyes vállalkozási forma, nem rendelkezik jogi személyiséggel, de bármikor átalakulhat más gazdasági társasággá. Az Evtv. 3. § (3) bekezdése alapján egy természetes személynek egyidejűleg egy egyéni vállalkozói jogviszonya állhat fenn. A jogszabály szerint az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése, illetve az esetleges változásbejelentés vagy az egyéni vállalkozói tevékenység szünetelésének és megszűnésének bejelentése díj- és illetékmentes.

Az egyéni vállalkozás legnagyobb kockázata egyértelműen a korlátlan felelősségből adódik, ugyanis az egyéni vállalkozó a teljes magánvagyonával felel a saját vállalkozásában esetlegesen bekövetkező tartozásokért.

Ingatlanok és Építőipari ügyletek ÁFA-ja és számlázása 2024

Ingatlanok és Építőipari ügyletek ÁFA-ja és számlázása 2024
Kézikönyv (Belföldi és Nemzetközi ügyletek)

Szerző: Dr. Csátaljay Zsuzsanna
Formátum, terjedelem: B/5-ös formátum, 620 oldal
Megjelenés: 2024. február 23.

Kedvezményes ár:
22.900 Ft + áfa helyett 19.900 Ft + áfa


Előrendelés ITT>>

Az egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplő természetes személy egyéni céget alapíthat. Fontos kiemelni, hogy az egyéni vállalkozó nem átalakul egyéni céggé, hanem alapítja azt – ez fontos különbség, például az illetékfizetés kapcsán is. Az Evtv. 25. § (1) bekezdése szerint egyéni cég átalakulással, valamint nem üzletszerű gazdasági tevékenységre nem hozható létre. Így az egyéni cégnek nincs jogelődje, így jogutódlás sem jöhet létre. A nyilvántartásban szereplő egyéni vállalkozó jogai és kötelezettségei tehát nem szállnak át az egyéni cégre. Az egyéni cég jogerős bejegyzésével automatikusan törlik az egyéni vállalkozást. Egy természetes személy kizárólag egy egyéni cég tagja (alapítója) lehet.

Az egyéni vállalkozással ellentétben az egyéni cég alapítása esetén viszont már alapító okirat szükséges, ügyvédi ellenjegyzéssel, amely a cégbírósági bejegyzéssel válik működőképessé.

Az egyéni cég a gazdasági társaságokhoz hasonlóan további telephelyeket, fióktelepeket jelölhet meg, valamint további tevékenységi köröket választhat magának. Az egyéni cég könyvvizsgálót is kijelölhet, és cégvezetőt is nevezhet ki.

Az egyéni cég az Evtv. 33. § (1) bekezdése alapján a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával gazdasági társasággá alakulhat át visszterhes vagyonátruházási illeték megfizetése mellett. Itt történik jogutódlás, tehát az egyéni cég jogai és kötelezettségei átszállnak az új korlátolt felelősségű társaságra.

Amennyiben Ön is hasonló problémával küzd, és hatékony megoldására van szüksége, keresse bizalommal az Ecovis Hungary Legal jogi szakértőit!

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az Ecovis Hungary Legal a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.

Dr. Zalavári György LL.M.

Dr. Zalavári György LL.M.
Ecovis Hungary Legal
Ügyvéd | Senior partner
Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda
gyorgy.zalavari@ecovis.hu
A szerző szakmai profilja