Eladtam a lakásom. Nekem kell szólnom a közműveknek?

Szerző(k): Dr. Szigeti-Szabó Andrea LL.M. , Dr. Sokolowski András | 2019.11.14 | Ingatlan

Talán az nem szorul külön magyarázatra, hogy egy ingatlan-adásvételnél mindenképpen szükséges rendezni többek között a közüzemi díjak kérdését is. A díjak eladó és a vevő közötti elszámolásán túl mindenképpen intézkedni kell a közszolgáltatási szerződések „átírásáról” is az egyes közműszolgáltatóknál.

Na, igen ám, de kinek is a feladata bejelenteni a felhasználóváltozást a szolgáltató felé?

A gyakorlat azt mutatja, hogy a felek általában a vevő feladatának tekintik a „közműátírást”, melyről főleg szóban szoktak megállapodni. De ez akkor egyben azt is jelenti, hogy az eladónak ezzel megszűnik minden felelőssége a bejelentés tekintetében?

Képzeljük el az alábbi esetet!

Rudolf eladta a lakását egy kedves vevőnek. S mivel mindketten lelkes olvasói a cikkeinknek, így a birtokbaadásnál is nagyon körültekintően jártak el. Azaz többek között minden szükséges adatot rögzítettek a közüzemi mérőórák tekintetében is a birtokbaadási jegyzőkönyvben. Továbbá megegyeztek abban, hogy a vevő jelenti majd be a felhasználóváltozást minden közműszolgáltatónak. A bejelentés pedig – a víziközmű-szolgáltató kivételével – annak rendje és módja szerint megtörtént. De a víziközmű-szolgáltatóhoz csak nem akart megérkezni a bejelentés.

Megjelent a friss ECOVIS HUNGARY LEGAL HÍRLEVÉL

Benne kiemelt témánk: Munkahelyi kötelező SARS-CoV-2 védőoltás elutasításának jogkövetkezményei

További aktuális híreket olvashat előadásainkról és a legújabb cikkeket Bányajog és Közbesz blogjainkból.

Talán kitalálja a kedves Olvasó, hogy a bejelentés elmaradásának következményeként valamennyi számla továbbra is Rudolfnak – mint a közszolgáltatási szerződéssel rendelkező felhasználónak – érkezett. Aki nyilván folyamatosan továbbította a számlákat a vevőnek, ezzel nyomást gyakorolva rá, hogy igenis tegyen eleget a bejelentésnek.

Ezzel azonban Rudolf problémái még nem értek véget…

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény vonatkozó rendelkezése ugyan rögzíti, hogy a víziközmű-szolgáltatásba bekapcsolt ingatlan tekintetében a víziközmű-szolgáltató és a lakossági felhasználó között a közszolgáltatási szerződés a víziközmű-szolgáltatás igénybevételével is létrejön, ezzel megszüntetve a korábbi felhasználóval kötött közszolgáltatási szerződést (azaz Rudolf szerződése a vevő vízfogyasztása következtében megszűnik, és így Rudolf nem kötelezhető a vevő fogyasztásának megfizetésére), de azért nem árt vigyázni.

Ugyanis a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet mind a korábbi, mind az új felhasználó kötelezettségeként határozza meg a felhasználóváltozás bejelentését, ráadásul igen szűk, 15 napos határidőn belül. Tehát a vonatkozó jogszabályi rendelkezés értelmében Rudolfnak és a vevőnek a birtokátruházástól számítva 15 napja van bejelenteni a változást.

Ha pedig a bejelentésnek a fenti határidőn belül nem tesznek eleget, úgy a felek szerződésszegést követnek el, mely esetben a közműszolgáltató – az üzletszabályzatában meghatározott mértékű – kötbért is érvényesíthet velük szemben.

A fentiek értelmében tehát Rudolfnak – a beérkező számlák továbbításán túl is – igen jelentős érdeke fűződik ahhoz, hogy a bejelentés minél hamarabb megtörténjen. Így e körben talán érdemes a kezébe vennie az irányítást, és akár a vevő kihagyásával, önállóan megtenni a szükséges bejelentést.

INGATLANÜGYEK JOGI GYAKORLATA E-learning

Ingatlanközvetítés, Ingatlantranzakciók adó- és illetékvonzatai, Termőföld tulajdonjogának megszerzése és a földhasználat, Társasházi tetőtér beépítések jogi problematikája
Videókonferencia (Videók hossza: 556 perc)

Oktatók: Dr. Jean Kornél, Dr. Kálmán Kinga, Dr. Zalavári György
ÜGYVÉDEK: 8 kreditpont!!!
Ár: 21.900 Ft + áfa helyett 17.900 Ft + áfa

Részletek, jelentkezés >

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az Ecovis Hungary Legal a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.

Dr. Szigeti-Szabó Andrea LL.M.

Dr. Szigeti-Szabó Andrea LL.M.
Ecovis Hungary Legal
Ügyvéd | Partner | Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda
szigetiszabo@ecovis.hu
A szerző szakmai profilja