Elbirtoklás a bíróság kihagyásával? Lehetséges!

Szerző(k): Dr. Bihary Ákos LL.M. | 2017.08.03 | Ingatlan

Az új Ptk. szabályai szerint amennyiben valaki 15 éven át sajátjaként és szakadatlanul birtokol egy ingatlant, elbirtoklás útján automatikusan megszerzi annak tulajdonjogát, és még arra sincs szükség, hogy a tulajdonjoga az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön.

Az elbirtokló tehát – a törvény erejénél fogva – bár tulajdonos lesz, de csak az ingatlan-nyilvántartáson kívül, éppen ezért külön kérnie kell az illetékes földhivataltól a tulajdonjogának az ingatlan- nyilvántartásba való bejegyzését, ugyanis ha az elbirtokló a tulajdonjogát nem jegyeztette be a telekkönyvbe, akkor az ingatlan-nyilvántartásban bízó, jóhiszemű és ellenérték fejében tulajdonjogot szerző féllel szemben nem hivatkozhat az elbirtokláson alapuló tulajdonszerzésére.

Szerző: Dr. Horváth István, Dr. Szladovnyik Krisztina
Ár: 12.900 Ft helyett 9.900 Ft

Felmerül tehát a kérdés, hogy hogyan lehet bejegyzésre alkalmas módon igazolni a földhivatal előtt az elbirtoklás útján megszerzett tulajdonjogot?

Ennek klasszikus módja az, hogy az elbirtoklás megállapítása iránt pert indítunk a bejegyzett tulajdonossal szemben, melynek eredményeként – amennyiben sikerrel tudjuk bizonyítani az elbirtoklásunkat – a bírósági ítélete alapján a tulajdonjogunk a telekkönyvbe bejegyzésre kerül.

Elkerülhető-e azonban a bírósági út akkor, ha a felek között nincs vita, és az ingatlan korábbi tulajdonosa elismeri az elbirtoklás tényét?

Ez ugyan ritkán fordul elő, de ilyen esetben a bírói út igénybe vételére nincs szükség. Az irányadó bírói gyakorlat értelmében ugyanis lehetőség van arra, hogy az elbirtoklás telekkönyvi bejegyzése a volt tulajdonos által kiállított, bejegyzésre alkalmas okirat alapján történjen meg.

A jogi közreműködés természetesen ebben az esetben is szükséges, de elegendő, ha közjegyző vagy ügyvéd előtt a korábbi tulajdonos és az elbirtokló megállapodást kötnek, amelyben a volt, de ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonos az elbirtoklás tényét és a tulajdonszerzést elismeri, valamint hozzájárulását adja ahhoz, hogy az elbirtokló tulajdonjoga elbirtoklás jogcímén bejegyzésre kerüljön az ingatlan-nyilvántartásba.

Lényeges további körülmény, hogy elbirtoklás esetén sem mentesül a jogszerző a vagyonszerzési illeték megfizetése alól.

INGATLANOKKAL KAPCSOLATOS ÁFA-SZABÁLYOK 2019 – Konferencia

Ingatlanszabályok alkalmazása a közösségi jog tükrében
Időpont: 2019. január 24., csütörtök
Előadók:  Dr. Csátaljay Zsuzsanna

Ár: 29.900 Ft helyett 20.930 Ft
RÉSZLETEK ÉS JELENTKEZÉS

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az Ecovis Hungary Legal a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.

Dr. Bihary Ákos LL.M.

Dr. Bihary Ákos LL.M.
Ecovis Hungary Legal
Ügyvéd | Senior partner
Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda
akos.bihary@ecovis.hu
A szerző szakmai profilja