Elhunyt az alkalmazottam. Hogyan tovább?

Szerző(k): Dr. Bihary Ákos LL.M. | 2018.04.19 | Munkajog

Egy munkavállaló elvesztése általában nem csak a jó érzésű munkahelyi közösséget, hanem a munkáltatót is mélyen érinti. A szomorú és fájdalmas hír általában felkészületlenül ér mindenkit, munkáltatóként azonban tudni kell az ilyen helyzetet is megfelelően kezelni.

A munkavállaló halála esetében a munkaviszony ‒ mivel egy személyhez kötődő kötelemről beszélünk, azaz a munkavállalót személyes munkavégzési kötelezettség terheli ‒ magától értetődően, a munka törvénykönyve erejénél fogva, mindenféle külön intézkedés vagy írásos nyilatkozat nélkül megszűnik.

Mi lesz azonban a megszűnt munkaviszony elvarratlan szálaival? Kinek a részére kell kifizetni az elhunyt dolgozó időarányos munkabérét, a ki nem vett fizetett szabadsága pénzbeli megváltását, valamint egyéb járandóságát?

A halál bekövetkezésekor az elhunyt személy vagyoni jogai természetesen az elhunyt örököseire szállnak át, ezért a munkabér és egyéb járandóság jogosultjainak az elhunyt személy örökösei minősülnek.

A gyakorlat általában az, hogy az elhunyt munkavállaló egyik hozzátartozója (házastárs, gyermek vagy esetleg szülő) felkeresi a munkáltatót és kéri, hogy fizessék ki neki a munkabért és az egyéb járandóságot.

Munkáltatóként rendkívül fontos viszont meggyőződni az örökösi minőségről, mielőtt bármilyen kifizetést teljesítünk. Nem szabad elhinnünk pusztán az elhunyt dolgozó rokonának az örökösi minőségére vonatkozó nyilatkozatát, még akkor sem, ha személyesen is ismerjük, ugyanis könnyen bajba kerülhetünk!

Amennyiben ugyanis a kifizetést nem az arra jogosult örökös felé teljesítjük, úgy az elhunyt dolgozónk utáni munkabért és egyéb járandóságokat az arra ténylegesen jogosult örökösök szintén követelhetik!

Fontos ezért, hogy minden esetben kellő óvatossággal járjunk el, és határozottan kérjük meg a magát örökösnek valló személyt, hogy hiteles okirattal kétséget kizáróan igazolja az örökösi minőségét. Ilyen okirat tipikusan a közjegyző által kibocsátott hagyatékátadó végzés.

Ha pedig az illető azért nem tudja előttünk igazolni örökösi minőségét, mert a hagyatéki eljárás még nem zárult le, és így értelemszerűen a hagyatékátadó végzés sincs még a birtokában, munkáltatóként érdemes kiadnunk számára egy igazolást a néhai munkavállalónk elismert munkabéréről és egyéb járandóságáról, mely igazolással a magát örökösnek valló személy a hagyatékátadási eljárásban megfelelően tudja igazolni és érvényesíteni az igényét.

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az Ecovis Hungary Legal a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.

Dr. Bihary Ákos LL.M.

Dr. Bihary Ákos LL.M.
Ecovis Hungary Legal
Ügyvéd | Senior partner
Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda
akos.bihary@ecovis.hu
A szerző szakmai profilja