Elővásárlási jog gyakorlása a termőföld jóváhagyáshoz nem kötött eladása során

Szerző(k): Dr. Zalavári György LL.M. | 2020.03.05 | Ingatlan

A Kúria 2020. február 17. napján született 1/2020. Polgári jogegységi határozatában a mező- és erdőgazdasági hasznosítású föld eladása esetén alkalmazandó elővásárlási jog témáját elemezte. Ezen belül is specifikusan az elővásárlási jog megsértéséből fakadó igény érvényesítését vizsgálta.

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (a tvovábbiakban: Mefftv.) alapján a hatósági termőföld-átruházások kapcsán az elővásárlási jog gyakorlására a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:223. § (2) bekezdés rendelkezését kell alkalmazni.

Megjelent a friss ECOVIS HUNGARY LEGAL HÍRLEVÉL

Benne kiemelt témánk: Duplájára emelkedett az apaszabadság időtartama

További aktuális híreket olvashat előadásainkról és a legújabb cikkeket Bányajog és Közbesz blogjainkból.

A Kúria két, az egyes döntésekben tetten érhető, de eltérő bírósági gyakorlatot vetett össze az elővásárlási jog megsértésének következménye tekintetében. Az egyik esetben a bíróságok a relatív hatálytalanságot állapították meg a Mefftv tv. 22. § (2) bekezdése és a Ptk. 6:223. § (1) bekezdése alapján. A másik álláspont szerint a Mefftv. a Ptk. elővásárlási jogra vonatkozó szabályaihoz képest speciális előírásokat tartalmaz, mert az elővásárlásra jogosultnak nem a vételi ajánlatot, hanem már a szerződést kell elfogadnia, ezért automatikusan belép az adásvételi szerződésbe. Ezért a vevő oldalán alanycsere valósul meg, így az elővásárlásra jogosultnak nem hatálytalansági keresetet kell előterjesztenie, hanem a szerződésbe való belépése megállapítását kell kérnie. A Kúria a jogegységi eljárásban vizsgálandó kérdésként azt definiálta, hogy a Ptk.-hoz képest lex specialisnak minősülő Mefftv. eltérő szabályozása alá tartozó, de hatósági jóváhagyást nem igénylő esetekben mi a követendő, helyes gyakorlat.

A Kúria vizsgálatának eredménye szerint a Ptk. által meghatározott értelmezési alapelv alkalmazásával a polgári jogi viszonyokra vonatkozó jogszabályokat a Ptk.-val összhangban kell értelmezni. Ennek megfelelően a Mefftv tv. 22. § (2) bekezdés szerint az elővásárlásra jogosult a vevő helyébe lép, az elővásárlási jog megsértése tekintetében a Ptk. 6:223. § (1) által rögzített relatív hatálytalanságot kell figyelembe venni. Az elővásárlási jog megsértése esetén ezért az eredeti adásvételi szerződés relatív hatálytalanná válik az elővásárlásra jogosulttal szemben. Ennek megfelelően az elővásárlásra jogosultnak egy perben az adásvételi szerződés vele szemben megállapítandó hatálytalanságát, valamint annak megállapítását kell kérnie, hogy a termőföld adásvétele közte és az eladó között létrejött.

Ingatlanok és Építőipari ügyletek ÁFA-ja és számlázása 2024

Ingatlanok és Építőipari ügyletek ÁFA-ja és számlázása 2024
Kézikönyv (Belföldi és Nemzetközi ügyletek)

Szerző: Dr. Csátaljay Zsuzsanna
Formátum, terjedelem: B/5-ös formátum, 620 oldal
Megjelenés: 2024. február 23.

Kedvezményes ár:
22.900 Ft + áfa helyett 19.900 Ft + áfa


Előrendelés ITT>>

A Ptk. 6:223. § alapján indított perben annak bírósági megállapítása érhető el, hogy a termőföldre létrejött szerződés hatálytalan a jogosulttal szemben. Ha a döntés az elővásárlásra jogosulttal szembeni hatálytalanságot kimondja, akkor neki kötelmi igénye keletkezik a szerződés teljesítésének követelésére is, és ezt már a hatálytalansági perben egy marasztalásra irányuló újabb kereseti kérelemmel érvényesítheti.

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az Ecovis Hungary Legal a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.

Dr. Zalavári György LL.M.

Dr. Zalavári György LL.M.
Ecovis Hungary Legal
Ügyvéd | Senior partner
Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda
gyorgy.zalavari@ecovis.hu
A szerző szakmai profilja