Erdőbirtokosságok – adómentes jövedelem?

Szerző(k): Dr. Zalavári György LL.M. | 2017.07.27 | Ingatlan

A személyi jövedelemadóról szóló törvény két lépcsőben történt módosítása – reagálva a korábban kialakult helytelen gyakorlatra és a társadalmi igényekre – személyi jövedelemadó mentessé tette az erdőbirtokossági társulatok által a tagok (erdőtulajdonosok) részére juttatott jövedelmeket.

Sok erdőbirtokossági társulat esetében az elmúlt években az a helytelen gyakorlat alakult ki, hogy a birtokosság haszonbérleti szerződéseket kötött a társulati tagokkal és az Szja tv. haszonbérleti szerződésekre vonatkozó adómentességi szabályára hivatkozással nem vont le és nem fizetett be adót a kifizetések, juttatások után. A Nemzeti- Adó és Vámhivatal ezt a gyakorlatot számos esetben mulasztási bírsággal „honorálta”.

Szerző: Dr. Horváth István, Dr. Szladovnyik Krisztina
Ár: 12.900 Ft helyett 9.900 Ft

Ennek oka, hogy az erdőbirtokosság részére (a birtokosság alapításakor) használatba adott erdőket a társulat a jogszabály erejénél fogva használhatja és szedheti azok hasznait. Így jogellenes, ha a későbbiekben ugyanerre az erdőre vonatkozóan haszonbérleti szerződés jön létre, hiszen a haszonbérleti szerződés alapján ugyanazok a jogokat ruházza át a társulatra a tulajdonos, amellyel a társulat a jogszabály erejénél fogva már rendelkezik.

A jogalkotó érzékelte azt, hogy igazságtalan különbséget tenni a társult erdőgazdálkodásból származó jövedelem és a haszonbérletből származó jövedelem között, erre tekintettel módosította a személyi jövedelemadóról szóló törvényt.

Mindezek ellenére az erdőbirtokosságok körében továbbra is nagy a bizonytalanság: a gyakorlatban számos birtokosság továbbra is haszonbérleti szerződéseket kíván kötni, részben a korábbi gyakorlatra, részben pedig az egyértelmű adóhatósági állásfoglalás hiányára tekintettel.

Amellett, hogy álláspontunk szerint a társulati alapszabály alapján kifizetett osztalék, illetve egyéb jövedelem is mentes a személyi jövedelemadó alól, a haszonbérleti szerződések megkötése (a fent feltárt jogszabályba ütközést meghaladóan is) kockázatot rejt.

Például, ha a haszonbérleti szerződés 5 évnél hamarabb bármely okból (ide nem értve a szerződő feleken kívül álló okot, valamint a haszonbérleti szerződés azonnali hatályú felmondását) megszűnik, úgy a korábban meg nem fizetett adót pótlékkal növelten kell megfizetni. 

Az adómentességi szabály alkalmazása során fontos odafigyelni arra, hogy az adómentesség csak az erdőnek vagy erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló földterületnek minősülő föld után kapott jövedelemre vonatkozik.

Ennek azért van jelentősége, mert az erdőbirtokosságokról szóló törvény alapján természetben egybefüggő erdőterületen lévő más földrészlet tulajdonosát is fel kell venni az birtokosság tagjai közé, azonban a más művelési ágú terület után kifizetett jövedelem (ha csak nem erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló földterület) nem adómentes, így adófizetés hiányában a birtokosságot az adóhatóság bírsággal sújthatja.

Ha a téma felkeltette érdeklődését, esetleg erdőbirtokossággal kapcsolatos kérdése lenne, a személyre szabott további információért keresse bizalommal az Ecovis Hungary Legal szakértőit, akik készséggel állnak rendelkezésére.

INGATLANOKKAL KAPCSOLATOS ÁFA-SZABÁLYOK 2019 – Konferencia

Ingatlanszabályok alkalmazása a közösségi jog tükrében
Időpont: 2019. január 24., csütörtök
Előadók:  Dr. Csátaljay Zsuzsanna

Ár: 29.900 Ft helyett 20.930 Ft
RÉSZLETEK ÉS JELENTKEZÉS

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az Ecovis Hungary Legal a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.

Dr. Zalavári György LL.M.

Dr. Zalavári György LL.M.
Ecovis Hungary Legal
Ügyvéd | Senior partner
Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda
gyorgy.zalavari@ecovis.hu
A szerző szakmai profilja