Értékmegőrzési kisokos: Mikor felel a vendéglátó intézmény az ellopott értékeinkért?

Szerző(k): Dr. Molnár Gergő Zsolt , Dr. Farkas Tímea | 2019.11.21 | Minden egyéb, ami érdekelheti

Szálloda, étterem, színház, termálfürdő… bizonyára sok olvasónk szívesen látogat el szabadidejében hasonló helyekre. A felhőtlen szórakozáshoz nélkülözhetetlen, hogy biztonságban tudjuk magunkkal vitt értékeinket, és ne kelljen rövid időközönként ellenőriznünk azok meglétét. Vendégként nem feledkezhetünk meg az értékmegőrzésről, és nem árt tisztában lenni a vendéglátó-ipari egységre vonatkozó felelősségi szabályokkal sem.

A szálloda felelőssége

A szállodák felelőssége abban az esetben áll fenn, ha értékeinket a szobánkban, széfben vagy más kijelölt értékmegőrzésre szolgáló helyen helyezzük el. Szintén felel a szálloda a dolgokban bekövetkezett károkért, ha az értéktárgyat olyan alkalmazott vette át, akit a vendég a dolgai átvételére jogosultnak tarthatott. Ez alatt érteni kell a londinert, hiszen a vendég csomagjait ő viszi fel a vendég szobájába, így ha rövid ideig is, de átveszi a dolgait. Érteni kell továbbá a vendégek gépjárműveinek leparkolásáért felelős alkalmazottat, aki a dolgot szintén átveszi a vendégtől. Ezekben az esetekben a szálloda felelőssége korlátozott: a kártérítés mértéke legfeljebb a napi szobaár összegének ötvenszerese lehet.

Korlátlanul felel azonban a szálloda az értékpapírokért, készpénzért és egyéb értéktárgyakért, hogyha azokat megőrzésre átvette, vagy a megőrzésre átvételt megtagadta. Tehát nem áll fenn a szálloda korlátlan felelőssége, ha nagyobb összegű készpénzt, értékpapírt vagy nagy értékű ékszert a szobánkból tulajdonítanak el, kivéve akkor, ha bizonyítani tudjuk, hogy azokat legalább megkíséreltük megőrzésre átadni.

E tekintetben érdemes külön szót ejteni a szálloda parkolójában elhelyezett gépjárművek eltulajdonításáról. A bírói gyakorlat következetesen azon az állásponton van, hogy a szálloda zárt parkolójában elhelyezett gépkocsikban bekövetkező kárért felelős a szálloda. Felelősségének mértéke nem korlátozott akkor, ha a parkoló bejáratának az őrzéséről nem megfelelően gondoskodott. A bírói gyakorlat alapján a felelősség akkor is megállapítható, hogy a szálloda az autót őrzésre átvette, de a gépkocsi őrzésére külön szerződéskötésre nem került sor. A személygépkocsi őrzésének átvételét igazolja a gépkocsival kapcsolatos adatlap kitöltése, a tájékoztató, a sorompókártya használata, valamint a felfestett, elkülönített részeken tetővel fedett és vagyonvédelmi szakcég biztonsági őreivel őriztetett parkolók ténye.

Megjelent a friss ECOVIS HUNGARY LEGAL HÍRLEVÉL

Benne kiemelt témánk: Duplájára emelkedett az apaszabadság időtartama

További aktuális híreket olvashat előadásainkról és a legújabb cikkeket Bányajog és Közbesz blogjainkból.

Fürdők, kávéházak, éttermek, színházak, ruhatár és a nyilvánosság számára nyitva álló hasonló intézmények felelőssége

A szállodához hasonlóan alakul a felelősség, azzal a kivétellel, hogy csak olyan dolgokra terjed ki, amelyeket a látogatók ezen intézményekbe rendszerint magukkal szoktak vinni. Amennyiben a fenti helyeken megfelelő hely áll a látogatók rendelkezésére dolgaik megőrzése céljából, az intézmény az itt elhelyezett dolgokban esett kárért tartozik felelősséggel.

Míg a szálloda felelőssége a napi szobaár ötvenszeresében van maximalizálva, addig a nyilvánosság számára nyitva álló intézmények felelősségét más módon közelíti meg a jogalkotó, itt más szempontok érvényesülnek. Ennek oka, hogy a szállodákban a vendégeknek rendszerint nagyobb lehetősége van dolgaik felügyeletére, illetve arra, hogy azokat megfelelő biztonságban helyezzék el. Egy étterem vagy fürdő vendégei azonban rendszerint sokkal kevésbé tudnak értékeik felett folyamatos felügyeletet gyakorolni, különösen akkor, amikor az intézményben nincs lehetőség a látogató dolgainak ruhatárban való elhelyezésére. Ilyen esetben tehát indokolatlan lenne a kártérítési felelősség olyan összegre való korlátozása, amely a vendégek által rendszerint magukkal vitt dolgok értékén alul marad.

Megállapította például a bíróság az étterem felelősségét abban az esetben, amikor az étterem vendége a szőrmebundáját – ruhatár híján – az étterem oldalfalán található fogasra akasztotta, azonban azt onnan eltulajdonították. A felelősség alapja, hogy a vendég kabátja olyan dolog, amit a látogató ilyen helyre rendszerint magával visz, és az étteremben ennek megőrzésére megfelelő hely nem állt rendelkezésre.

Egy termálfürdő látogatásakor például rendszerint nem viszünk magunkkal laptopot, nagy értékű ékszereket, így a fürdő felelőssége az ilyen dolgokra nem terjed ki. Amennyiben azonban a fürdő rendelkezik értékmegőrzés céljára szolgáló zárható szekrénnyel, és a vendég ott helyezi el az értékeit, úgy a fürdő felelőssége fennáll, ha a dolgokat a szekrényből eltulajdonítják, vagy azokban kár keletkezik.

Akár egy termálfürdő, akár egy szabadtéri strand látogatásakor a mobiltelefonok eltűnéséért az intézmény felelőssége csak akkor áll fenn, ha azt a vendég az értékmegőrző szekrényben helyezte el. Tehát, ha a vendég a mobiltelefonját a medence mellett lógó köntöse zsebébe vagy a „láthatatlanná tevő” törölközője alá rejti, és azt onnan ellopják, a fürdő a kárért nem felel.

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az Ecovis Hungary Legal a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.

Dr. Molnár Gergő Zsolt

Dr. Molnár Gergő Zsolt
Ecovis Hungary Legal
Ügyvéd | Partner
Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda
gergo.molnar@ecovis.hu
A szerző szakmai profilja