Érvénytelen a bejegyzési engedély, ennek ellenére tulajdonos maradhatok?

Szerző(k): Dr. Puskás Attila | 2018.08.09 | Ingatlan

Nehéz elhinni, de a bírói gyakorlat egyik nemrég közzétett döntése szerint a bejegyzési engedély érvénytelensége miatt a vevő ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonjoga nem törölhető, ha a szerződés teljesítésre került és az eladó jogutódjának a bejegyzési engedélyt ki kellene adnia, mert ilyen körülmények között a törlési kereset előterjesztéséhez szükséges jogsérelem fennállása nem állapítható meg.

A tényállás szerint az örökösök jogelődje eladta az ingatlant a vevőnek, aki a szerződésben foglaltak szerint kifizette a vételárat. Benyújtásra került a bejegyzési engedély, amely alapján bejegyezték a vevő tulajdonjogát. Röviddel az ügylet után azonban az eladó meghalt, és kiderült, hogy a tulajdonjog bejegyzési engedélyen nem az eladó aláírása szerepelt. Ennek alapján az örökösök érvénytelenség jogcímén törlési pert indítottak, arra alapozva, hogy a per során kétséget kizáróan megállapítást nyert, hogy az örökhagyó nem adott a tulajdonjog bejegyzéséhez engedélyt, így a bejegyzés jogellenes, alkalmatlan okiraton alapul, az érvénytelen bejegyzés sérti a jogukat, amely alapján törvényes öröklés révén nem tudták az ingatlan tulajdonjogát megszerezni.

Ingatlanok és Építőipari ügyletek ÁFA-ja és számlázása 2024

Ingatlanok és Építőipari ügyletek ÁFA-ja és számlázása 2024
Kézikönyv (Belföldi és Nemzetközi ügyletek)

Szerző: Dr. Csátaljay Zsuzsanna
Formátum, terjedelem: B/5-ös formátum, 620 oldal
Megjelenés: 2024. február 23.

Kedvezményes ár:
22.900 Ft + áfa helyett 19.900 Ft + áfa


Megrendelés ITT>>

Az ügy egészen a Kúriáig jutott, ahol viszont megállapítást nyert, hogy az örökösök igénye nem megalapozott. Rögzítésre került, hogy azt kell vizsgálni, miszerint megállapítható-e az ügyben a törvény által előírt jogsérelem fennállása, amely a törlési kereset eredményességéhez vezethet.

Abban az esetben, ha az érvénytelen bejegyzési engedély figyelmen kívül marad, a jogi helyzet az lenne, hogy a vevő érvényes adásvételi szerződéssel megvásárolta a perbeli ingatlant az örökhagyótól, aki a tulajdonjogát a vételár kifizetéséig fenntartotta. A vételár kifizetése megtörtént, amelyre tekintettel az örökösök kötelesek lettek volna a vevő kérésére az ingatlan-nyilvántartásba tulajdonosként való bejegyzéséhez szükséges bejegyzési engedély kiadására, és abban az esetben, ha ezt önként nem adták volna meg, úgy a bíróság ezt a vevő kérésére ítéletével pótolta volna a vonatkozó jogszabályok alapján.

Megállapítható, hogy az a tény, hogy a vevő az ingatlan-nyilvántartásban a perbeli ingatlan tulajdonosaként szerepel, egy jogszerű állapot létrejöttét jelenti. Ennek megfelelően a bíróság azt állapította meg, hogy a vevő tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzése folytán a perindítás időpontjában az örökösöknek jogsérelme nem állott fenn, amely a kereset elutasítását kell, hogy eredményezze.

Ingatlannal kapcsolatos kérdésekben keresse bizalommal az Ecovis Hungary Legal jogi szakértőit

INGATLANOKKAL KAPCSOLATOS ÁFA-SZABÁLYOK 2019 – Konferencia

Ingatlanszabályok alkalmazása a közösségi jog tükrében
Időpont: 2019. január 24., csütörtök
Előadók:  Dr. Csátaljay Zsuzsanna

Ár: 29.900 Ft helyett 20.930 Ft
RÉSZLETEK ÉS JELENTKEZÉS

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az Ecovis Hungary Legal a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.