Érvénytelen a szerződés, de már végrehajtás folyik ellenem. Van még remény?

Szerző(k): Dr. Puskás Attila , Dr. Demény Zoltán | 2018.12.13 | Követeléskezelés

Van. A bírósági végrehajtást végrehajtható okirattal kell elrendelni, amely az esetek nagy részében a bíróság illetve a közjegyző által kiállított végrehajtási lap vagy olyan okirat, amelyet a bíróság vagy a közjegyző végrehajtási záradékkal látott el. A végrehajtási záradékkal ellátott okiratok esetében fordulhat elő, hogy a végrehajtás elrendelését nem előzte meg a követelés érvényes fennállásának az érdemi elbírálása. Végrehajtási záradékkal látja el a bíróság például a községi, városi, fővárosi kerületi jegyzőnek a birtokvitában hozott, az elmaradt haszon, a kár és a költség megtérítésére kötelező határozatát, vagy meghatározott esetekben végrehajtási záradékkal látja el a közjegyző a közjegyzői okiratot is.

Megjelent a friss ECOVIS HUNGARY LEGAL HÍRLEVÉL

Benne kiemelt témánk: Duplájára emelkedett az apaszabadság időtartama

További aktuális híreket olvashat előadásainkról és a legújabb cikkeket Bányajog és Közbesz blogjainkból.

A korábban hatályos polgári perrendtartásról szóló törvény szerint, ha az adós a végrehajtási záradékkal ellátott okiraton alapuló követelést alaptalannak tartja, széles körű végrehajtás megszüntetési pert indíthatott, amelyben minden vitás kérdést felvethetett, és a követelés jogalapját is vitathatta. A korábbi perrendtartás azonban azt is előírta, hogy amennyiben az adós érvénytelenségre hivatkozik, nemcsak a végrehajtás megszüntetése iránti pert kellett megindítania, hanem külön a végrehajtás alapjául szolgáló szerződés érvénytelensége tárgyában is keresetet kellett előterjesztenie. Tehát két pert is meg kellett indítania az adósoknak, ha érvénytelenségre hivatkoztak a végrehajtás során.

Az új polgári perrendtartás szakít a korábbi gyakorlattal, azáltal, hogy a végrehajtási per keretei között nem teszi lehetővé a végrehajtási záradékkal ellátott okirattal és a vele egy tekintet alá eső okirattal elrendelt végrehajtás megszüntetését és korlátozását a követelés érvényes létre nem jöttére történő hivatkozással.

A változtatást a jogalkalmazásban jelentkező, és sok esetben megoldhatatlan problémák indokolták. A fent említett párhuzamosan megindított perek esetében a bíróságok szélsőségesen eltérően ítélték meg a perfüggőség, a tárgyalás felfüggesztése, az egyesítés vagy éppen az „ítélt dolog” (res iudicata) kérdéskörét, ami jelentős jogbizonytalansághoz vezetett.

Jogszabályi változás azonban nem vesz el jogot az adóstól. Azokban az esetekben ugyanis, ahol a végrehajtás elrendelését nem előzte meg a követelés érvényes fennállásának az érdemi elbírálása, az adós az általános eljárási szabályok szerint megindított, a követelés érvényes létre nem jöttére alapított perben kérheti a sérelmezett jogviszony anyagi jog szabályai szerinti rendezését. E perben a végrehajtás a törvény rendelkezései szerint felfüggeszthető, és amennyiben a per eredménye szerint a végrehajtásnak részben vagy egészben, de nincs alapja, úgy a végrehajtást foganatosító bíróság a jogerős határozatnak megfelelően a végrehajtást nemperes eljárásban megszünteti vagy korlátozza.

Végrehajtással kapcsolatos kérdésekben keresse bizalommal az Ecovis Hungary Legal jogi szakértőit!

Ingatlanok és Építőipari ügyletek ÁFA-ja és számlázása 2024

Ingatlanok és Építőipari ügyletek ÁFA-ja és számlázása 2024
Kézikönyv (Belföldi és Nemzetközi ügyletek)

Szerző: Dr. Csátaljay Zsuzsanna
Formátum, terjedelem: B/5-ös formátum, 620 oldal
Megjelenés: 2024. február 23.

Kedvezményes ár:
22.900 Ft + áfa helyett 19.900 Ft + áfa


Megrendelés ITT>>

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az Ecovis Hungary Legal a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.