Fellélegezhetnek a hulladékos közszolgáltatók alvállalkozói?

Szerző(k): Dr. Bihary Ákos LL.M. | 2017.12.22 | Környezetvédelem és hulladékgazdálkodás

Egy korábbi blog-bejegyzésben foglalkoztunk a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Hulladéktörvény) azon tervezett módosításával, mely szerint a közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladat ellátására alvállalkozóként kizárólag nonprofit formában működő gazdasági társaságot bízhatna meg, felhívva a figyelmet a módosítás lehetséges veszélyeire is.

Nos, úgy tűnik, hogy a jogalkotó is szembesült a tervezett szabályozással kapcsolatos kérdőjelekkel, a módosítás hiányosságaival és lehetséges problémáival, tekintettel arra, hogy újabb, a korábbiakban ismertetett módosításnál egyértelműbb javaslat látott napvilágot.

Környezetvédelmi Termékdíj 2018

Változások, Bevallás, Ellenőrzés

Szerző: Kelemen István
Ár: 8.900 Ft helyett 5.900 Ft

Kezdjük azzal, hogy – a javaslat elfogadása esetén – a Hulladéktörvénybe bekerül egy új fogalom, nevezetesen a közszolgáltatói alvállalkozó.

E szerint a közszolgáltatói alvállalkozó a közszolgáltató által, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésben megállapított kötelezettsége teljesítése érdekében igénybe vett nonprofit gazdasági társaság lesz.

Csak a rend kedvéért rögzítsük, hogy a közszolgáltató az a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló törvény szerint minősített nonprofit gazdasági társaság, amely a települési önkormányzattal kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés alapján hulladékgazdálkodási közszolgáltatást lát el.

Módosul továbbá a Hulladéktörvény 41. § (3) bekezdése is, ami rögzíti, hogy a közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésben meghatározott, továbbá egyéb, a Hulladéktörvényben meghatározott közszolgáltatási célok elérése érdekében a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására – a közbeszerzési eljárás lefolytatása esetén a közbeszerzésekről szóló törvény alvállalkozóra vonatkozó előírásainak megfelelően – közszolgáltatói alvállalkozót vehet igénybe.

A fentiek alapján helytálló lehet az az értelmezés, mely szerint a közszolgáltatóval közvetlen jogviszonyban lévő alvállalkozóknak kell nonprofit gazdasági társaságnak lenniük, hiszen őket veszi a közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladat ellátására igénybe, mint közszolgáltatói alvállalkozókat.

Bízunk benne, hogy a közszolgáltatói alvállalkozó fogalmának bevezetése, valamint a Hulladéktörvény idézett szakaszának módosítása eloszlatja a kételyeket, megszünteti a bizonytalanságot, és egyértelműen tisztázza azt, hogy mikor kell nonprofit gazdasági társaságnak lennie a közszolgáltató alvállalkozójának.

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az Ecovis Hungary Legal a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.

Dr. Bihary Ákos LL.M.

Dr. Bihary Ákos LL.M.
Ecovis Hungary Legal
Ügyvéd | Senior partner
Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda
akos.bihary@ecovis.hu
A szerző szakmai profilja