Felmondási korlátok a nyugdíj előtt álló és a kisgyermekes munkavállalók esetében

Szerző: Dr. Molnár Gergő Zsolt, Dr. Farkas Tímea | 2020.02.27 | Munkajog

Ha a munkáltató a munkaviszonyt felmondással szünteti meg, azt köteles megindokolni. A felmondás indoka a munkáltató működésével összefüggő vagy a munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával, képességével kapcsolatos ok lehet.

A felmondási okokkal kapcsolatban egy speciális védelmet, korlátozást állít fel a Munka Törvénykönyve a kisgyermeket nevelő munkavállalók esetében a gyermek hároméves koráig, a nyugdíjkorhatár előtt álló munkavállalók esetében pedig az azt megelőző ötéves időszakra.

Megjelent a friss ECOVIS HUNGARY LEGAL HÍRLEVÉL

Benne kiemelt témánk: Védjegyezhető névadás – hogy válasszunk levédhető nevet sikertermékünknek

További aktuális híreket olvashat előadásainkról és a legújabb cikkeket Bányajog és Közbesz blogjainkból.

A munkáltató a nyugdíjasnak nem minősülő munkavállaló határozatlan tartamú munkaviszonyát a munkavállalóra irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését megelőző öt éven belül a munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával indokolt felmondással csak akkor szüntetheti meg, ha az azonnali hatályú felmondás feltételei fennállnak, azaz: a munkavállaló a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi.

A fent említett nyugdíjkorhatár előtt álló munkavállaló munkaviszonya a munkavállaló képességével vagy a munkáltató működésével összefüggő okból akkor szüntethető meg, ha a munkahelyen nincs a munkavállaló által betöltött munkakörhöz szükséges képességnek, végzettségnek, gyakorlatnak megfelelő betöltetlen másik munkakör vagy a munkavállaló az e munkakörben való foglalkoztatásra irányuló ajánlatot elutasítja.

Az anya vagy a gyermekét egyedül nevelő apa munkaviszonyának felmondással történő megszüntetése esetén a gyermek hároméves koráig ugyancsak az előzőekben említettek szerint kell eljárni.

Az anya vagy a gyermekét egyedül nevelő apa munkaviszonyát a gyermek hároméves koráig csak abban az esetben lehet a munkaviszonnyal kapcsolatos magatartással indokolt felmondással megszüntetni, ha a munkavállaló valamilyen szándékos, vagy súlyosan gondatlan, munkaviszonyból származó kötelezettségszegést követ el,  tehát olyan szigorúan kell vizsgálni a felmondás feltételeit, mint az azonnali hatályú felmondás esetében.

Az anya vagy a gyermekét egyedül nevelő apa munkaviszonya képességével vagy a munkáltató működésével összefüggő okból pedig akkor szüntethető meg, ha nincs az általa betöltött munkakörhöz szükséges képességnek, végzettségnek, gyakorlatnak megfelelő betöltetlen másik munkakör az adott munkahelyen, vagy a munkavállaló az erre irányuló ajánlatot elutasította.

Az anyát és a gyermekét egyedül nevelő apát a fent leírt védelem kizárólag akkor illeti meg, ha a szülési vagy a gyermek gondozása céljából fizetés nélküli szabadságot nem vette igénybe.

SZÁMLÁZÁSI KÉZIKÖNYV 2020

Minden, amit a számlázásról tudni kell

Szerző: Dr. Kelemen László

Ossza meg ismerőseivel:

Dr. Molnár Gergő Zsolt

Dr. Molnár Gergő Zsolt
Ecovis Hungary Legal
Ügyvéd | Partner
Balogh, Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda
gergo.molnar@ecovis.hu
A szerző szakmai profilja