Felnyomom a Bélát a NAV-nál, írtam is már „egy nagyon komoly, névtelen feljelentést”. Jól van ez így?

Szerző(k): Dr. Bihary Ákos LL.M. , Dr. Mudri Sándor | 2018.11.22 | Minden egyéb, ami érdekelheti

Van, ami állandó: Magyarország továbbra is címvédő a „feljelentők, bejelentők, bepanaszolók (nevezzük, ahogy akarjuk) országa” cím tekintetében. Az, hogy kit panaszolunk be, az teljesen mindegy: kedvencek a szomszédok, rokonok, főnökök, versenytársak. És hogy miért, mi okból, az is mindegy. Az egyik legkedveltebb hatóság pedig, amelyhez a kedves kis beadványok érkeznek, természetesen az adóhatóság.

Sokan még mindig abban a tudatban vannak, hogy anonim módon is rá lehet küldeni valakire a NAV-ot. Ami az adóhatósághoz címzett fenti tartalommal bíró beadványokat illeti, a vonatkozó törvényi szabályozás értelmében, amennyiben a bejelentő a nevét, illetve postai levelezési címét nem vagy hiányos adatokkal, vagy esetleg csak részben adja meg, úgy a panaszát vagy közérdekű bejelentését a NAV azonosíthatatlan személy által tett panasznak vagy közérdekű bejelentésnek tekinti, melynek következtében annak érdemi elbírálását mellőzi.

Megjelent a friss ECOVIS HUNGARY LEGAL HÍRLEVÉL

Benne kiemelt témánk: Tulajdonosi generációváltással megújul az Ecovis – Az új generációs tulajdonosi kör személyes történetekkel mutatkozik be

További aktuális híreket olvashat előadásainkról és a legújabb cikkeket Bányajog és Közbesz blogjainkból.

Jó, ha tudjuk továbbá azt is, hogy a NAV-nál nem feljelentésre, hanem panasz vagy közérdekű bejelentés megtételére van lehetőségünk. Mi a kettő között a különbség?

Röviden: panasz esetében a NAV szervei vagy foglalkoztatottai által elkövetett jogsértéseket vagy mulasztásokat, míg közérdekű bejelentés esetén más személy által elkövetett jogsértéseket vagy mulasztásokat jelenthetünk be.

A NAV egyébként mind a panaszokra, mind a közérdekű bejelentésekre rendszeresített, online kitölthető űrlapokat biztosít számunkra, amelyeken könnyen és gyorsan megtehetjük, amit meg kell tenni.

Magánszemély esetén feltétlenül meg kell adni a bejelentett nevét, a jogsértés helyét, illetve amennyiben ismert, a bejelentett lakóhelyét, adóazonosító jelét, születési helyét és idejét, az anyja nevét, esetleg a telefonszámát vagy internetes elérhetőségeit (honlap és/vagy e-mail-cím). Egyéni vállalkozó esetén a beazonosítást segítheti – a fentieken kívül – a bejelentett egyéni vállalkozó adószámának, székhely-, illetve telephelycímének megadása is. A bejelentett vállalkozást pontos elnevezése, adószáma, illetve székhelye, telephelye alapján tudják egyértelműen beazonosítani. További elérhetőségi adatok megadása (telefonszám vagy internetes elérhetőség) szintén javasolt.

És mi lehet a bejelentés tárgyköre? A teljesség igénye nélkül a NAV az egyik tájékoztatójában az alábbiakat sorolja fel: nyugta-, számlaadási kötelezettség elmulasztása, fiktív számlázás, számviteli fegyelem megsértése, engedély nélküli, bejelentés nélküli tevékenység végzése, bejelentés nélküli foglalkoztatás, jövedelem-eltitkolás, adóbevallási kötelezettség elmulasztása.

A közérdekű bejelentés ismertetése során minél pontosabb, részletesebb információkat kell közölni a jogsértés kivizsgálásának elősegítése érdekében.

Amennyiben a közérdekű bejelentéssel kapcsolatosan bizonyítékok is állnak a rendelkezésünkre, akkor azokat is csatolni kell a beadványhoz.

A közérdekű bejelentés alapján lefolytatott vizsgálat 30 napnál hosszabb ideig is tarthat.

Végezetül felhívjuk mindenki figyelmét arra, hogy a törvény értelmében, amennyiben nyilvánvalóvá vált, hogy közérdekű bejelentőként rosszhiszeműen, döntő jelentőségű valótlan információt közöltünk és a) ezzel bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merült fel, úgy a személyes adatainkat a NAV az eljárás lefolytatására jogosult szerv vagy személy részére mérlegelés nélkül át fogja adni, b) és ha alappal valószínűsíthető, hogy bejelentésünkkel másnak jogellenes kárt vagy egyéb jogsérelmet okoztunk, személyes adatainkat az eljárás kezdeményezésére, illetve lefolytatására jogosult szervnek vagy személynek kérelmére a NAV szintén át fogja adni.

Legyünk tehát nagyon körültekintőek, ha már mindenképpen fel akarjuk nyomni Bélát a NAV-nál!

INGATLANÜGYEK JOGI GYAKORLATA E-learning

Ingatlanközvetítés, Ingatlantranzakciók adó- és illetékvonzatai, Termőföld tulajdonjogának megszerzése és a földhasználat, Társasházi tetőtér beépítések jogi problematikája
Videókonferencia (Videók hossza: 556 perc)

Oktatók: Dr. Jean Kornél, Dr. Kálmán Kinga, Dr. Zalavári György
ÜGYVÉDEK: 8 kreditpont!!!
Ár: 21.900 Ft + áfa helyett 17.900 Ft + áfa

Részletek, jelentkezés >

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az Ecovis Hungary Legal a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.

Dr. Bihary Ákos LL.M.

Dr. Bihary Ákos LL.M.
Ecovis Hungary Legal
Ügyvéd | Senior partner
Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda
akos.bihary@ecovis.hu
A szerző szakmai profilja