Figyelem! Változás a végrehajtással kapcsolatos jogszabályokban!

Szerző(k): Dr. Molnár Gergő Zsolt , Dr. Petrik Tamás | 2019.10.31 | Minden egyéb, ami érdekelheti

2019. augusztus 12-től módosultak a végrehajtással összefüggő egyes igazságügyi miniszteri rendeletek. Jelen cikk az olvasókat leginkább érintő változásokat tekinti át.

A bírósági végrehajtási ügyvitelről és pénzkezelésről szóló 1/2002. (I. 17.) IM rendelet (Vüsz.)

A Vüsz. egyes rendelkezései a jogalkalmazói visszajelzésekre tekintettel kerültek módosításra, a módosítás célja a végrehajtási eljárás hatékonyságának és a szabályok egyértelműsítésének biztosítása.

A rendelet legszembetűnőbb változása, hogy megszűnt a végrehajtási ügyek egyesítése a rendelet hatályba lépését követően indult eljárások tekintetében. A korábbi szabályozás ugyanis lehetővé tette az olyan végrehajtási ügyek egyesítését, ahol mind a végrehajtást kérő, mind az adós személye azonos volt. Ezek az egyesített ügyek tulajdonképpen egy ügynek minősültek, a módosító rendelet hatályba lépése azonban az addig egyesített ügyeket nem érinti.

Megjelent a friss ECOVIS HUNGARY LEGAL HÍRLEVÉL

Benne kiemelt témánk: Duplájára emelkedett az apaszabadság időtartama

További aktuális híreket olvashat előadásainkról és a legújabb cikkeket Bányajog és Közbesz blogjainkból.

A bírósági végrehajtói díjszabásról szóló 35/2015. (XI. 10.) IM rendelet (Dsz.)

A díjrendeletben szabályozott díjtételek összegének, különösen a munkadíjnak a módosítására 1994 óta nem került sor, azonban a végrehajtói iroda fenntartásával kapcsolatos költségek, különösen a közüzemi díjak, illetve a hatékony ügyvitelhez szükséges személyi és dologi kiadások az azóta eltelt időben folyamatosan növekedtek, emellett az ügyforgalom és az adminisztratív terhek növekedése is megfigyelhető. Éppen ezért időszerűvé vált a díjszabás felülvizsgálata, aktualizálása.

Az ügyek egyesítésének hatályon kívül helyezése a Dsz.-t is érintette, ugyanis az egyesített végrehajtási ügyek a díjszabás alkalmazása szempontjából is egy ügynek minősülnek.

A végrehajtó által felszámítható munkadíjtételek az alábbiak szerint változtak:

  • 100 000 forintot meg nem haladó ügyérték esetén 9000 forint a korábbi 4000 forint helyett,
  • 100 000 forint feletti, de 1 000 000 forintot meg nem haladó ügyérték esetén 9000 forint (a korábbi 4000 forint helyett) és a 100 000 forint feletti rész 3%-a,
  • 1 000 000 forint feletti, de 5 000 000 forintot meg nem haladó ügyérték esetén 36 000 forint (a korábbi 31 000 forint helyett) és az 1 000 000 forint feletti rész 2%-a,
  • 5 000 000 forint feletti, de 10 000 000 forintot meg nem haladó ügyérték esetén 116 000 forint (a korábbi 111 000 forint helyett) és az 5 000 000 forint feletti rész 1%-a,
  • 10 000 000 forint feletti ügyérték esetén 166 000 forint (a korábbi 161 000 forint helyett) és a 10 000 000 forint feletti rész 0,5%-a.

A végrehajtási törvény szerint a végrehajtást kérő kérelmére az egyik adóstárssal szemben elrendelt, illetve elrendelésre kerülő végrehajtás foganatosítására illetékes végrehajtó részére kell megküldeni az egyetemlegesen felelős többi adóstárssal, a zálogkötelezettel és a kezessel szemben kiállított végrehajtható okiratot is.

A Dsz. eddigi szabályai szerint az egyetemleges adóstársakkal szemben foganatosított végrehajtási eljárásokban a végrehajtót a munkadíj 50%-a illette meg, a módosító rendelet azonban ezt a munkadíjfelezést kiterjesztette a zálogkötelezettekkel és kezesekkel szemben a fentiek szerint foganatosított végrehajtási ügyekre is.

Új készkiadási elemként jelent meg az irattárazási költségek, az informatikai alkalmazások költségei, valamint a digitalizálási és archiválási feladatokkal összefüggő költségek fedezetére szolgáló ügyviteli és iratkezelési díj, melynek összege ügyenként – a Dsz.-ben felsorolt ügyek kivételével – 8000 forint.

Az elektronikus árverési rendszer informatikai alkalmazásának működtetésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 27/2008. (XII. 10.) IRM rendelet (EÁR rendelet)

A rendelet egyetlen módosítása az elektronikus árverés során megtett vételi ajánlat korrigálásának lehetősége, ugyanis a vételi ajánlat csak annak megerősítését követően tehető közzé a licitnaplóban.

Jelen cikk a teljesség igénye nélkül mutatja be a végrehajtási eljárással kapcsolatos jogszabályokat érintő változásokat, melyeket – néhány kivételtől eltekintve – a 2019. augusztus 12. napját követően indult végrehajtási ügyekben kell alkalmazni.

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az Ecovis Hungary Legal a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.

Dr. Molnár Gergő Zsolt

Dr. Molnár Gergő Zsolt
Ecovis Hungary Legal
Ügyvéd | Partner
Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda
gergo.molnar@ecovis.hu
A szerző szakmai profilja