Földtulajdon megszerzése hatósági jóváhagyás nélkül? Hogyan?

Szerző(k): Dr. Zalavári György LL.M. | 2018.05.17 | Ingatlan

Hazánkban a föld tulajdonjogának átruházását, illetve megszerzését a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: földforgalmi törvény) rendelkezései határozzák meg. Ha a földforgalmi törvény eltérően nem rendelkezik, a tulajdonjog átruházásáról szóló szerződést a mezőgazdasági igazgatási szerv hagyja jóvá. Érdekességképpen említenénk meg itt, hogy a föld tulajdonjogának átruházására vagy a föld tulajdonjogát érintő más jogügylet írásba foglalására csak olyan papír alapú okmányon kerülhet sor, amely a földforgalmi törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott biztonsági kellékekkel is rendelkezik. Erre érdemes odafigyelni!

A földforgalmi törvény szabályozási újítása, hogy a föld tulajdonjogának megszerzését fő szabályként hatósági jóváhagyáshoz köti. Az eljáró hatóság ellenőrzi a földszerzési jogosultság meglétét és a szerzési feltételek fennállását, valamint megállapítja az elővásárlási joggal élő személyét is. De vajon erre minden esetben szükség van? Természetesen e szabály alól is van kivétel.

A földforgalmi törvény 36. § (1) bekezdése rögzíti, hogy mely esetekben nem kell a mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyása. Ide tartozik többek között az állam tulajdonszerzése, a föld tulajdonjogának ajándékozás jogcímén történő átruházása, a közeli hozzátartozók közötti tulajdonjog-átruházás, és nem utolsó sorban a tulajdonostársak közötti tulajdonjog-átruházás esete is, ha ezzel a közös tulajdon megszüntetésére kerül sor.

Ingatlanok és Építőipari ügyletek ÁFA-ja és számlázása 2024

Ingatlanok és Építőipari ügyletek ÁFA-ja és számlázása 2024
Kézikönyv (Belföldi és Nemzetközi ügyletek)

Szerző: Dr. Csátaljay Zsuzsanna
Formátum, terjedelem: B/5-ös formátum, 620 oldal
Megjelenés: 2024. február 23.

Kedvezményes ár:
22.900 Ft + áfa helyett 19.900 Ft + áfa


Előrendelés ITT>>

A közös tulajdon megszüntetése kapcsán korábban már készítettünk egy hosszabb összefoglalót, amelyben részletesen kifejtettük a közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos szabályokat. Jelen cikkünkben mindazonáltal szükségét éreztük annak, hogy bemutassuk a közös tulajdon megszüntetésének jogintézményét a földek tulajdonjogának átruházására tekintettel is.

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet 68/B. §-a alapján az ingatlan-nyilvántartási eljárás a tulajdonjog-átruházásról szóló szerződés hatósági jóváhagyásának hiányában, csak abban az esetben folytatható le, ha a jogügylet eredményeként az érintett ingatlan egyetlen személy tulajdonába kerül. Ez alapján kijelenthető, hogy a földhivatal a tulajdonjog átruházását csak abban az esetben jegyzi be az ingatlan-nyilvántartásba hatósági jóváhagyás nélkül, ha az eredetileg több személy tulajdonában álló ingatlan kizárólag egy személy tulajdonába kerül.

Azzal tehát, hogy a föld átruházásáról szóló szerződéshez a fentiekben kifejtettek szerint nem szükséges a mezőgazdasági igazgatási szerv hatósági jóváhagyása, jelentős költségektől kíméljük meg magunkat, nem is beszélve a jogügyletre fordított időről.

Amennyiben Ön is hasonló jogi problémával küzd és ezzel kapcsolatban jogi tanácsra van szüksége,  forduljon bátran az Ecovis Hungary Legal jogi szakértőihez, akik garantáltan tudnak segíteni ügyeiben!

INGATLANOKKAL KAPCSOLATOS ÁFA-SZABÁLYOK 2019 – Konferencia

Ingatlanszabályok alkalmazása a közösségi jog tükrében
Időpont: 2019. január 24., csütörtök
Előadók:  Dr. Csátaljay Zsuzsanna

Ár: 29.900 Ft helyett 20.930 Ft
RÉSZLETEK ÉS JELENTKEZÉS

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az Ecovis Hungary Legal a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.

Dr. Zalavári György LL.M.

Dr. Zalavári György LL.M.
Ecovis Hungary Legal
Ügyvéd | Senior partner
Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda
gyorgy.zalavari@ecovis.hu
A szerző szakmai profilja