GDPR-kompatibilis a GPS?

Szerző(k): Dr. Bihary Ákos LL.M. , Dr. Pulay Flóra | 2018.11.15 | Munkajog

A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) széleskörű ellenőrzési jogot biztosít a munkáltatók részére. De vajon meddig terjed az ellenőrzési jog, és mire figyeljen a munkáltató, ha használja korunk alapvetőnek mondható technikai vívmányait?

A GDPR által támasztott követelmények hatást gyakoroltak a munka világára is, így nem árt az óvatosság egyes munkáltatói intézkedések során. Számos munkakörhöz elengedhetetlen kellék a gépjármű használata, így a munka ellátásához a munkáltató gyakran céges autót biztosít munkavállalóinak. A gépjárművek többségét már GPS-készülékekkel látják el, mellyel kapcsolatban gyakran nem tájékoztatják a munkavállalókat a GPS használatával kapcsolatos feltételekről, holott a gépjármű használatának és a GPS használatának korlátait fontos lenne szabályozni.

Megjelent a friss ECOVIS HUNGARY LEGAL HÍRLEVÉL

Benne kiemelt témánk: Duplájára emelkedett az apaszabadság időtartama

További aktuális híreket olvashat előadásainkról és a legújabb cikkeket Bányajog és Közbesz blogjainkból.

A GPS által küldött adat a munkavállaló személyes adatának minősül, így irányadóak rá adatvédelmi szabályok is. Fontos ugyanakkor, hogy ezen adatvédelmi szabályokat a munkaviszony keretein belül értelmezzük, és ne vesszünk el az adatvédelem útvesztőjében. Laikusként sokunk fejében mindennemű adatkezelés alfa és omegája az érintett hozzájárulása, holott ez nem minden esetben helytálló.

A GDPR 4. cikk 11. pontja alapján az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű nyilatkozata szükséges a személyes adat kezeléséhez. Munkaviszonyban, annak alá-fölérendeltsége okán nem értelmezhető az adatkezelés önkéntessége, így az adatkezelés jogalapját nem a munkavállaló hozzájárulása teremti meg. A munkavállaló kifejezett hozzájáruló nyilatkozata csak olyan alapvetően ritka esetekben alapozhatja meg az adatkezelést, amelyben egyértelmű, hogy a munkavállalót hátrány nem érheti a hozzájárulás megtagadása esetén.

Mi szükséges akkor a GPS beszereléséhez, ha nem a munkavállaló hozzájárulása?

Ahogyan más munkáltatói ellenőrzéseknél, úgy ezen jellegű ellenőrzésnél is a munkáltatói jogos érdek az adatkezelés jogalapja, amellyel összefüggésben kell elvégezni az érdekmérlegelési tesztet a művelet megkezdése előtt. Vajon mik a kulcsszavak, ha a munkáltató a munkaviszony keretében a munkavállaló használatában álló gépjárműbe egy egyszerű GPS-készüléket kíván beépíteni? A kulcsszavak: a szükségesség és az arányosság!

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) állásfoglalásával összhangban a GPS-készülékeket főként logisztikai célból, a jármű helyzetének meghatározása céljából, a munkáltató gazdasági tevékenységének megfelelő működése érdekében, vagy olyan munkakörök esetén javasolt beszerelni, ahol a munkakörrel szorosan összefügg annak használata. Kifejezetten indokolt például a GPS beszerelése szállítmányozás és fuvarozás területén felmerülő munkakörök esetén.

A készülék beszerelése előtt – még ha a beszerelés célja arányos is az adatkezelés céljával – részletes és teljes körű tájékoztatást kell nyújtani a munkavállalók részére. A beszerelés és a használat előtt mindenképpen megfelelő részletességgel tájékoztatni kell a munkavállalókat arról, hogy a céges járművekbe GPS kerül beszerelésre, és arról, hogy a beszerelésre milyen célból és érdekből került sor, ki az, aki a munkáltatói ellenőrzés során az adathoz hozzáférhet, valamint arról is, hogy a készülék használata kötelező lesz-e vagy sem.

Ha a GPS-es nyomkövetéssel megvalósuló ellenőrzés megfelel a szükségesség és arányosság elvének, tehát arra a munkakörből adódóan, vagy szorosan a munkaviszonnyal összefüggésben, egy adott észszerű cél elérése okán kerül sor, és az ellenőrzés nem terjed ki a munkavállaló magánéletére, úgy a GPS-használat jogszerűvé válik. Fontos ugyanakkor minden esetben az adott munkavállalóra vonatkozó körülményeket vizsgálni. Amennyiben a munkavállaló például kötetlen munkarendben, főként home office formájában végzi munkáját és a járművel nem szállít a munkavégzése során jelentős értékű anyagot vagy értéket, nem indokolt a GPS beszerelése még gazdasági vagy egyéb munkáltatói érdekből vagy célból sem. Érdemes és javasolt speciális vagy kétséges esetek során a NAIH állásfoglalását kérni az ügyben.

A fentiekkel összhangban a munkavállaló technikai eszközökkel történő ellenőrzése nem irányulhat kizárólag a munkavégzés intenzitásának megfigyelésére sem. Az ellenőrzési jog korlátja éppen az, hogy a munkáltatói ellenőrzés során az alkalmazott eszközök és módszerek nem járhatnak a munkavállaló emberi méltóságának megsértésével.

Biztosítani kell azt is a munkavállalók részére, hogy – amennyiben megengedett a magáncélú használata a járműnek – a magánhasználat során, illetőleg a munkaidő lejártával a készüléket kikapcsolhassák. Munkaidőn kívüli időszakban, a munkavállaló tartózkodási helyének esetleges nyomon követéséhez a munkáltatónak adatkezelési jogalapja és megfelelő célja nem lehet, ezért az ilyen jellegű adatkezelés jogellenesnek minősül.

Egyszerű kérdésnek tűnhet, de ahhoz, hogy biztosan jogszerűen, a munkavállalók érdekeinek sérelme nélkül alkalmazzunk munkáltatóként egy szimpla GPS-t, célszerű belső szabályzatban rendelkezni a készülékek használatáról, és még a készülékek beszerelése előtt ismertetni azt a munkavállalókkal, hogy eleget tehessünk szigorú és mindenre kiterjedő tájékoztatási kötelezettségünknek.

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az Ecovis Hungary Legal a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.

Dr. Bihary Ákos LL.M.

Dr. Bihary Ákos LL.M.
Ecovis Hungary Legal
Ügyvéd | Senior partner
Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda
akos.bihary@ecovis.hu
A szerző szakmai profilja