Gondoskodj rólam, cserébe örökösömmé teszlek!

Szerző(k): Dr. Jean Kornél | 2017.06.14 | Ingatlan

Az ember általában élete vége felé kezd el az egészségére figyelni, és tenni azért, hogy testi, szellemi frissességét minél tovább megőrizze. Legyünk azonban bármennyire is előrelátóak, előfordulhat, hogy idős korunkban olyan állapotba kerülünk, hogy segítségre, gondozásra szorulunk, és hacsak nincsenek szerető, törődő gyerekek, unokák, kiszolgáltatottakká válunk.

A polgári jog világa számos lehetőséget kínál eme kiszolgáltatottság megélésének megkönnyítésére. Lehetőségünk van például tartási, életjáradéki szerződést kötni, amely alapján megkaphatjuk a körülményeinknek, szükségleteinknek megfelelő ellátást, illetve gondozást, cserébe általában valamilyen ellenértéket kell felajánlanunk.

Egészségi állapotunk hanyatlásakor saját magunk ellátásáról azonban nem csak tartási szerződés keretében gondoskodhatunk, hanem öröklési szerződés keretében is. Sőt a szabályozás arra is lehetőséget ad, hogy nem csak saját magunk számára, hanem harmadik személy javára is köthetünk öröklési szerződést, ha  vannak olyanok az életünkben, akikről halálunk esetén szeretnénk gondoskodni.

Szerző: Dr. Horváth István, Dr. Szladovnyik Krisztina
Ár: 12.900 Ft helyett 9.900 Ft

Az öröklési szerződésben a végakartunkat közöljük, azonban ezt a végrendelethez képest nem egyoldalúan tesszük meg, hanem szerződést kötünk azzal a személlyel, aki vállalja a tartásunkat, gondozásunkat, vagy egy általunk megnevezett harmadik személy gondozását, cserébe a szerződő felet örökösünkké tesszük az általunk meghatározott vagyontárgyaink tekintetében.

Ebben az esetben sincs kizárva, hogy úgy rendelkezzünk, hogy az illető az ingatlanunkat kapja meg a tartás, gondozás fejében, azonban a tartási, életjáradéki szerződéshez képest az öröklési szerződés megkötése után halálunk pillanatáig a miénk marad az ingatlan. Tartási igényünk ezáltal jobban biztosítva van, nem kell végrehajtást vezetni az ingatlanra, ha tartási igényünk kielégítetlen maradna, továbbá az öröklési szerződésben örökhagyóként bármilyen végrendeleti rendelkezést is megtehetünk.

Figyelnünk kell azonban arra, hogy az öröklési szerződésben felajánlott vagyontárggyal az öröklési szerződés fennállása alatt többé érvényesen nem rendelkezhetünk, és azt nem terhelhetjük meg (pl. jelzálogjoggal), kivéve akkor, ha eltérően állapodunk meg ezekről a kérdésekről a velünk szerződő féllel.

További pozitívum, hogy a hatályos szabályozás immár lehetővé teszi a házastársak számára, hogy közös okiratba foglalják az öröklési szerződést, és amiatt sem kell aggódni, hogy valamelyik házastárs meghal, mivel ilyenkor a túlélő házastársat a szerződő fél által örökölt lakáson és a hozzá tartozó berendezési és felszerelési tárgyakon holtig tartó haszonélvezeti jog illeti meg, ha ezeket a vagyontárgyakat a házastársak közösen használták.

Tekintettel a fentiekre, mindenképpen egyeztessünk szakemberrel, hogy mely jogi megoldás illeszthető bele leginkább az életünkbe!

INGATLANOKKAL KAPCSOLATOS ÁFA-SZABÁLYOK 2019 – Konferencia

Ingatlanszabályok alkalmazása a közösségi jog tükrében
Időpont: 2019. január 24., csütörtök
Előadók:  Dr. Csátaljay Zsuzsanna

Ár: 29.900 Ft helyett 20.930 Ft
RÉSZLETEK ÉS JELENTKEZÉS

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az Ecovis Hungary Legal a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.

Dr. Jean Kornél

Dr. Jean Kornél
Ecovis Hungary Legal
Ügyvéd | Irodavezető equity partner
Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda
kornel.jean@ecovis.hu
A szerző szakmai profilja