Ha hull a hó és „sózik”, az ingatlantulajdonos ráfázik? Avagy tilos vagy nem a járda sózása?

Szerző(k): Dr. Bihary Ákos LL.M. | 2017.12.07 | Ingatlan

Vitathatatlanul beköszöntött a tél, amely az ingatlantulajdonosok számára kellemetlen meglepetéseket is tartogathat, ha az ingatlan előtti járdaszakaszon nem tesznek meg minden tőlük telhetőt a hó eltakarítása és a járda csúszásmentesítése érdekében.

Az ingatlantulajdonos (illetve használó, kezelő) fenti kötelezettségeit természetesen jogszabályok írják elő, mind országos, mind helyi önkormányzati szinten, a hanyag tulajdonosnak pedig mélyen a zsebébe kell nyúlnia, ha a ház előtti csúszós járdán balesetet szenvedett járókelő pernyertes lesz az ellene indított kártérítési perben.

Számos olyan eset ismert ugyanis, amikor a bíróság milliós nagyságrendű kártérítési összeg megfizetésére kötelezte az ingatlan tulajdonosát a ház előtti jeges járdán elesett, nem éppen a közmondás szerinti értelemben vett „kéz- és lábtörést” szenvedett járókelő javára.

Mindenkinek érdemes tehát időben felkészülnie a tél viszontagságaira, és megfelelően gondoskodni a háza előtti járdaszakasz síktalanításáról, az sem mindegy azonban, hogy erre milyen anyagot használunk.

Szerző: Dr. Horváth István, Dr. Szladovnyik Krisztina
Ár: 12.900 Ft helyett 9.900 Ft

Felmerül ezért a kérdés, hogy vajon tényleg tilos-e sózni a járdát? És ha tilos, akkor milyen büntetésre számíthat az, aki megszegi a szabályt?

Egy a környezetvédelem tárgyában hozott kormányrendelet kimondja, hogy belterületi közterületen – az úttest kivételével – a síkosság mentesítésre olyan anyag használható, amely a közterületen vagy annak közvetlen környezetében lévő fás szárú növény egészségét nem veszélyezteti.

A kormányrendelet természetesen irányadó a lakosságra is, a só káros ökológiai hatását pedig senkinek nem kell megmagyarázni, a rendeletben megfogalmazott tilalom tehát vonatkozik a járda sózására is, azonban csak azokon a közterületeken, ahol fás növények vannak.

A sózási tilalom megszegőjével szemben azonban sem a hivatkozott kormányrendelet, sem a hatályos szabálysértési törvény nem állapít meg semmilyen büntetést, így amennyiben az ingatlantulajdonos só szórásával éri el járda csúszásmentesítéssé tételét, jogszabályi rendelkezés hiányában bírság nélkül megússza.

A havas járda sózása tehát ugyan tilos, de nem bírságolható, mindazonáltal a környezet iránti tudatos, társadalmi felelősségvállalás elvéből kifolyólag mindannyiunk közös érdeke, hogy a járda síktalanításához környezetbarát anyagot használjunk.

INGATLANOKKAL KAPCSOLATOS ÁFA-SZABÁLYOK 2019 – Konferencia

Ingatlanszabályok alkalmazása a közösségi jog tükrében
Időpont: 2019. január 24., csütörtök
Előadók:  Dr. Csátaljay Zsuzsanna

Ár: 29.900 Ft helyett 20.930 Ft
RÉSZLETEK ÉS JELENTKEZÉS

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az Ecovis Hungary Legal a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.

Dr. Bihary Ákos LL.M.

Dr. Bihary Ákos LL.M.
Ecovis Hungary Legal
Ügyvéd | Senior partner
Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda
akos.bihary@ecovis.hu
A szerző szakmai profilja