Hasznosíthatom a földemet vagy sem?

Szerző(k): Dr. Jean Kornél | 2018.05.31 | Ingatlan

A jelenleg hatályos földforgalmi törvény (2013. évi CXXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról) alapján ma Magyarországon termőföld tulajdonjogát – néhány kivételtől eltekintve – kizárólag belföldi természetes személyek (ide sorolja a törvény a tagállami állampolgárokat is) szerezhetik meg. A törvény célzott szándéka egyértelműen az, hogy a földtulajdon a valóságban is termelést folytató földművesekhez kerüljön, kizárva ezzel a befektetési célú földvásárlásokat.

A földforgalmi törvény a földtulajdon szerzése körében az alanyi kör korlátozásán túl maximalizálja a megszerezhető föld mértékét (földszerzési maximum), továbbá azt is, hogy összesen – beleértve a tulajdonjogon kívül más jogcímen (pl. haszonbérlet) megszerzett földet – mekkora mértékű földterület tartható az arra jogosultak birtokában (birtokmaximum).

A fenti korlátozásokon túl a földforgalmi törvény több nyilatkozat megtételére is kötelezi a földet vásárolni szándékozókat. A földforgalmi törvény elvárja, hogy a vevő nyilatkozatában vállalja, hogy a megvásárolt föld használatát másnak nem engedi át, azt maga használja, és ezzel eleget tesz földhasznosítási kötelezettségének. Ezt a nyilatkozatot tipikusan a termőföld átruházásáról szóló szerződés foglalja magában.

Ez azt jelenti, hogy ha a föld tulajdonjogának a megszerzésére a földforgalmi törvény hatálybalépését követően (azaz 2013. december 15. napját követően) kerül sor, akkor a vevő köteles ezt a nyilatkozatot megtenni. Ezáltal a megvásárolt föld használatát másnak nem engedheti át, vagyis azt nem hasznosíthatja például haszonbérlet útján.

Ingatlanok és Építőipari ügyletek ÁFA-ja és számlázása 2024

Ingatlanok és Építőipari ügyletek ÁFA-ja és számlázása 2024
Kézikönyv (Belföldi és Nemzetközi ügyletek)

Szerző: Dr. Csátaljay Zsuzsanna
Formátum, terjedelem: B/5-ös formátum, 620 oldal
Megjelenés: 2024. február 23.

Kedvezményes ár:
22.900 Ft + áfa helyett 19.900 Ft + áfa


Előrendelés ITT>>

Jogosan merülhet fel a kérdés, hogy akkor kik adhatnak ma haszonbérbe földet?

Erre az a válasz, hogy azok, akik a jelenleg hatályos földforgalmi törvény hatálybalépését megelőzően már haszonbérbe adták földjeiket. Ezek a földek továbbra is haszonbérelhetők, hiszen a korlátozások csak a törvény hatálybalépését követően szerzett tulajdonjogokra vonatkoznak.

Azonban ha a korlátozás ellenére egy földtulajdonos mégis haszonbérbe adta a földjét, ez eddig nem került szankcionálásra. A földhivatalok ezidáig a saját használatra vonatkozó kötelezettségvállalással a használati szerződések hatósági jóváhagyása körében nem foglalkoztak, emiatt nem tagadták meg a jóváhagyást.

Az erre vonatkozó szabályozás azonban 2018. január 1. napján nagymértékben szigorodott. Az új szabályozás értelmében amennyiben a földforgalmi törvény hatálybalépését követően vásárolt földünket mondjuk haszonbérleti szerződéssel más személy használatába adjuk, akkor az a haszonbérleti szerződés semmisnek, azaz érvénytelennek fog minősülni. Érvénytelen szerződésre pedig jogosultságot alapítani és a szerződés teljesítését követelni nem lehet, magyarán a megkötött szerződéssel nem sokra megyünk. Ami pedig a szabályozás szigorát igazán jelzi az az, hogy időkorlát nélküli szabályozással állunk szemben.

Összefoglalva ez azt jelenti, hogy most már törvény kötelezi a földhivatalokat, hogy a hatósági jóváhagyás során szigorúan vizsgálják meg, hogy a használati megállapodás nem érint-e olyan földterületet, amely esetében a más használatába adás tilalma fennáll. Ebből pedig az következik, hogy már nem lehet „ügyeskedve” bérbe adni a földet egészen addig, amíg a szabályozás meg nem változik.

INGATLANOKKAL KAPCSOLATOS ÁFA-SZABÁLYOK 2019 – Konferencia

Ingatlanszabályok alkalmazása a közösségi jog tükrében
Időpont: 2019. január 24., csütörtök
Előadók:  Dr. Csátaljay Zsuzsanna

Ár: 29.900 Ft helyett 20.930 Ft
RÉSZLETEK ÉS JELENTKEZÉS

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az Ecovis Hungary Legal a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.

Dr. Jean Kornél

Dr. Jean Kornél
Ecovis Hungary Legal
Ügyvéd | Irodavezető equity partner
Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda
kornel.jean@ecovis.hu
A szerző szakmai profilja