Haszontalan haszonélvező

Szerző(k): Dr. Bihary Ákos LL.M. | 2017.07.03 | Ingatlan

A haszonélvező önkényesen lecserélte a lakásom zárját! Volt hozzá joga?

Nem is gondolnánk, hogy egy ingatlanon alapított haszonélvezet milyen kellemetlen helyzetet tud teremteni. Amikor egyre inkább elmérgesedik a lakástulajdonos-haszonélvező közötti viszony, gyakran előfordul, hogy a haszonélvező egyszerűen lecseréli az ajtózárat, amire válaszul a felpaprikázott tulajdonos kilakoltatással vagy a haszonélvezet megszüntetésével fenyegetőzik.

De vajon a haszonélvezőnek joga van-e ahhoz, hogy a zárakat a tulajdonos akarata ellenére lecseréltesse?

A válasz röviden: igen. A haszonélvezet ugyanis bizonyos szemszögből nézve erősebb a tulajdonjognál: a haszonélvező a lakást birtokolhatja, használhatja, hasznosíthatja és hasznait szedheti. Ezen jogainak a gyakorlásában a haszonélvezőt senki, még a tulajdonos sem akadályozhatja meg, és amennyiben a helyzet megkívánja, a haszonélvező a jogai biztosítása érdekében akár a lakás zárjait is lecseréltetheti akár a tulajdonos hozzájárulása nélkül vagy annak akarata ellenére is.

Szerző: Dr. Horváth István, Dr. Szladovnyik Krisztina
Ár: 12.900 Ft helyett 9.900 Ft

A másik oldalról nézve ez azt is jelenti, hogy a tulajdonos nem távolíttathatja el vagy rakhatja ki a haszonélvezőt a lakásból, még akkor sem, ha megromlik a kapcsolatuk. A haszonélvező oldalát erősíti továbbá, hogy a tulajdonos egyébként is csak annyiban gyakorolhatja a birtoklás, használat, hasznosítás és a hasznok szedésének a jogát, amennyiben a haszonélvező ezekkel a jogokkal nem kíván élni. Amennyiben pedig a haszonélvező nem él a jogaival, az még nem jelenti azt, hogy a lakáson fennálló haszonélvezeti jog megszűnne.

A haszonélvezeti jog nem ruházható át, azonban a birtoklás, a használat és hasznok szedésének a jogát a haszonélvező harmadik személynek átengedheti. Abban az esetben, amennyiben az átengedés ingyenesen történik, úgy azt a haszonélvező a tulajdonos jóváhagyása nélkül szabadon megteheti. Ettől azonban jóval gyakoribb az az eset, amikor ezen jogok átengedése ellenérték fejében történik, tehát amikor a haszonélvező gyakorlatilag bérbe adja a lakást. Ebben az esetben a haszonélvező előzetesen értesíteni köteles a tulajdonost, aki igényt tarthat azonos feltételek mellett a lakás használatára.

A tulajdonost védő törvényi előírások, hogy a haszonélvező nem adhatja el a haszonélvezetet, és arról nem lehet végrendelkezni sem, továbbá a tartozásai miatt a haszonélvező csak a saját vagyonával felel.

Ezek után bizonyára sokakban merül fel az a kérdés, hogy a haszonélvezetet milyen módon lehet megszüntetni?

Nos, a tulajdonosoknak itt sincs könnyű dolguk, ugyanis pusztán a lakás eladásával a haszonélvezet nem szűnik meg automatikusan.

A haszonélvezet kizárólag a haszonélvező beleegyezésével szüntethető meg, amelyre leggyakrabban az ingatlan eladásakor szokott sor kerülni. Ebben az esetben a haszonélvező az adásvételi szerződésben mond le a haszonélvezeti jogáról, és azt, mint szerződő fél írja alá. Természetesen a haszonélvező abban az esetben is lemondhat a haszonélvezeti jogról, ha ezzel egyidejűleg nem kerül sor a lakás adásvételére. Fontos azonban, hogy a nyilatkozatát írásban, ügyvéd előtt szükséges megtennie, amit később a földhivatalba is be kell nyújtani a haszonélvezeti jog ingatlan-nyilvántartásból való törlése céljából.

Egyéb esetben a haszonélvezet csak a meghatározott idő lejártával, vagy holtig tartó haszonélvezeti jog esetében a jogosult halálával szűnik meg.

Abban az esetben, ha a haszonélvező a lakást nem rendeltetésének megfelelő módon használja vagy rongálja, a tulajdonos tiltakozhat, amennyiben azonban a tiltakozás nem vezet eredményre, megfelelő biztosítékot követelhet. Ha pedig a haszonélvező nem ad megfelelő biztosítékot, a tulajdonos kérheti a bíróságtól a haszonélvezeti jog gyakorlásának megfelelő biztosíték adásáig történő felfüggesztését.

INGATLANOKKAL KAPCSOLATOS ÁFA-SZABÁLYOK 2019 – Konferencia

Ingatlanszabályok alkalmazása a közösségi jog tükrében
Időpont: 2019. január 24., csütörtök
Előadók:  Dr. Csátaljay Zsuzsanna

Ár: 29.900 Ft helyett 20.930 Ft
RÉSZLETEK ÉS JELENTKEZÉS

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az Ecovis Hungary Legal a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.

Dr. Bihary Ákos LL.M.

Dr. Bihary Ákos LL.M.
Ecovis Hungary Legal
Ügyvéd | Senior partner
Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda
akos.bihary@ecovis.hu
A szerző szakmai profilja