Hibázik, ha felszólítás nélkül perel!

Szerző(k): Dr. Molnár Gergő Zsolt | 2017.05.23 | Követeléskezelés

Perindítás esetén sokszor nem számolunk a perköltséggel felmerülő pluszteherrel és az azzal kapcsolatos lehetséges vitákkal, pedig gondoljuk csak végig az alábbiakat!

Fennáll egy teljesen megalapozott követelésem, amelynek érvényesítése érdekében szükségszerűen pert kell indítanom; az eljárás megindul, végre az első tárgyalás is kitűzésre került, az idéző végzést megkaptam; eljön a tárgyalás napja, arra alaposan felkészültem, érvekkel és megalapozott indokokkal felvértezve érkezem a bíróságra, a tárgyalás megkezdődik.

Szerző: Dr. Horváth István, Dr. Szladovnyik Krisztina
Ár: 12.900 Ft helyett 9.900 Ft

Mindezek után legnagyobb meglepetésemre az alperes mindent elismer, a keresetben foglaltakat nem ellenzi, egy kikötése azonban van: kéri, hogy a perköltségben a felperest marasztalja a bíróság, hiszen ő a perre okot nem adott, ezért az azzal kapcsolatban felmerülő költségek viselését ellenzi. Hogyan dönthet ilyen esetben a bíróság?

Abban az esetben, ha az alperes a perre nem adott okot és a keresetet az első tárgyaláson elismeri, főszabály szerint az alperes költségeiben a felperest kell marasztalni. Igen ám, de én megpróbáltam az alperessel peren kívül rendezni a jogvitát, ezért felszólítottam a teljesítésre, de akkor még nem működött együtt, így a perindítást nem tudtam elkerülni, ezért nekem is sok költségem felmerült!

Az ilyen helyzet már árnyalja a képet, tehát a főszabály már kérdésesen állja meg a helyét. A Legfelsőbb Bíróság a BH+ 2001.10.484 számú döntésben kimondta, hogy az alperes akkor nem ad okot a perre, ha nem tanúsít olyan magatartást, amely a perindítást szükségessé teszi, és mindent megtesz annak érdekében, hogy a felek közötti jogvita polgári per igénybevétele nélkül elintézhetővé váljék.

A Legfelsőbb Bíróság által lefektetett alapvetésből tehát az a tanulság, hogy perindítás előtt igazoltan megküldött levélben fel kell szólítani a kötelezettet a teljesítésre, és ilyen módon a peren kívüli megegyezésre kell törekedni, ezzel jelentős költségektől kímélhetjük meg magunkat arra az esetre is gondolva, ha a kötelezett ugyan nem vitatja a kötelezettségét, de az önkéntes teljesítése elmarad, ezért a pert muszáj megindítani.

Amennyiben a peren kívüli megállapodással, illetve peres eljárásával kapcsolatosan személyre szabott tanácsadásra van szüksége, forduljon bizalommal az Ecovis Hungary Legal szakértőihez!

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az Ecovis Hungary Legal a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.

Dr. Molnár Gergő Zsolt

Dr. Molnár Gergő Zsolt
Ecovis Hungary Legal
Ügyvéd | Partner
Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda
gergo.molnar@ecovis.hu
A szerző szakmai profilja