Hogyan akadályozzuk meg egyszerűen a felszámolás elrendelését?

Szerző(k): Dr. Molnár Gergő Zsolt | 2017.04.25 | Követeléskezelés

Egy közelmúltban közzétett jogesetben a megrendelő a megbízottal kötött megbízási szerződésből eredő tartozását postai úton nem, csak elektronikus levélben vitatta, és azt később a felszólítás ellenére nem fizette meg, mert azt „teljesítésmeghiúsulás” okán nem tartotta megalapozottnak.

A megbízott felszámolási eljárást kezdeményezett a megrendelővel szemben.

Gyakran előfordul, hogy egy elszámolási, jótállási vagy más természetű vita esetén a szolgáltatás ellenértéke – vételár, díj stb. – nem kerül megfizetésre a jogosult részére. A követelés érvényesítésére a fizetési meghagyáshoz és a peres eljáráshoz képest egyszerűbb és hatékonyabb megoldásnak tűnik a jogosult számára a felszámolási eljárás megindítása. Amennyiben a fizetési kötelezettségét valamely okból teljesíteni nem akaró féllel szemben a követelés érvényesítésének ezen módját választja a partnere, és ő nem vitatja időben az átvett számlát, úgy könnyen szembesülhet azzal, hogy – a cég megmentése érdekében – végül meg kell fizetnie a teljes követelést. Egy ilyen követelést pedig utóbb már csak hosszadalmas és költséges jogi eljárás keretében lehetett vitássá tenni és visszakövetelni.

Számlázási Kézikönyv 2017

Számlázási Kézikönyv 2017

Minden, amit a számlázásról tudni kell

Szerző: Dr. Kelemen László

Ár: 8.900 Ft helyett 5.900 Ft

RÉSZLETEK ÉS MEGRENDELÉS

A felszámolás elrendelésének megakadályozására szolgál az írásbeli vitatás megküldése a jogosult részére, aminek szigorú tartalmi követelményei vannak, így érdemben kétségbe kell vonni a fizetési kötelezettség jogcímét, fennállását, esedékességét, mértékét vagy összegét. A vitatás elmulasztása azzal jár – noha adott esetben előfordulhatott, hogy nem volt jogosult a felszámolást kérő a követelésre –, hogy a bíróság a törvényi feltételek teljesülése esetén nem tehet mást, minthogy megállapítja a fizetésképtelenséget, és az adósnak nincs más választása, csak a követelés teljesítése a felszámolás lefolytatásának elkerülése érdekében.

A fenti ügyben azt kellett elbírálnia a bíróságnak – postán küldött vitató levél hiányában –, hogy a megrendelő által a megbízottnak küldött, elektronikus vitatás megfelelő forma volt-e, vagyis az írásbelinek tekinthető-e, így alkalmas-e joghatás kiváltására.

A Kúria álláspontja szerint az e-mailben megküldött vitatás is alkalmas lehet arra, hogy a felszámolás elrendelésének akadálya legyen, feltéve, hogy

  • kétséget kizáróan megállapítható, hogy megérkezett a másik félhez, és
  • a felek között az elektronikus levelezés volt a bevett szokás.

A fenti döntés értelmében tehát a felszámolás megakadályozására alkalmas lehet már egy – bizonyíthatóan a másik fél részére megérkezett – elektronikus levél is, és ilyen esetben a másik fél kénytelen lesz peres eljárás keretében érvényesíteni a követelését.

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az Ecovis Hungary Legal a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.

Dr. Molnár Gergő Zsolt

Dr. Molnár Gergő Zsolt
Ecovis Hungary Legal
Ügyvéd | Partner
Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda
gergo.molnar@ecovis.hu
A szerző szakmai profilja

Számlázási Kézikönyv 2017

Számlázási Kézikönyv 2017

Minden, amit a számlázásról tudni kell
Szerző: Dr. Kelemen László
Ár: 8.900 Ft helyett 5.900 Ft
RÉSZLETEK ÉS MEGRENDELÉS