Hogyan érinti a koronavírus a hallgatói hiteleket?

Szerző(k): Dr. Molnár Gergő Zsolt , Dr. Édes Fanni | 2020.08.29 | Minden egyéb, ami érdekelheti

Érdemes tudni, hogy a 47/2020. Kormányrendelettel kihirdetett hiteltörlesztési moratórium a fennálló diákhitelek tőke- és kamattartozására egyaránt vonatkozik, ezért a hallgatók törlesztési kötelezettsége 2020. december 31. napjáig szünetel. Ez alatt az időszak alatt a fennálló tartozásokra nem kell késedelmi kamatot fizetni, azonban a törlesztőrészletek önkéntes megfizetésére van lehetőség.

A hallgatói hitelrendszer részletes szabályait az 1/2012 (I.20.) Kormányrendelet tartalmazza, mely a koronavírus kedvezőtlen gazdasági hatásainak csökkentése érdekében további hallgatói hitelekkel egészült ki. Cikkünkben az újdonságokat, valamint a hallgatói hitelfelvételhez kötődő legfontosabb tudnivalókat összegezzük.

Megjelent a friss ECOVIS HUNGARY LEGAL HÍRLEVÉL

Benne kiemelt témánk: Duplájára emelkedett az apaszabadság időtartama

További aktuális híreket olvashat előadásainkról és a legújabb cikkeket Bányajog és Közbesz blogjainkból.

A hallgatói hitelt a Diákhitel szervezet meghatározott feltételrendszer szerint a hitelfelvevő kérelmére folyósítja. Célját tekintve olyan pénzkölcsönről beszélünk, melyet a hallgató a hallgatói léttel kapcsolatos költségek finanszírozására (szabad felhasználású hitel), vagy az önköltséges képzésen tanulmányokat folytató hallgató a képzés finanszírozására, azaz a tandíj megfizetésére veheti igénybe (kötött felhasználású hitel). Eltérően a banki vagy vállalati hitelektől, a hallgatói hitel felvételére előzetes hitelbírálat vagy kockázatértékelés nélkül minden magyar állampolgár jogosult.

Magyarországon az államilag elismert felsőoktatási intézményeinek listáját a Nemzeti Felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Fot.) 1. sz. melléklete tartalmazza, ahol az állami és nem állami fenntartású egyetemek, valamint az államilag elismert főiskolák kerültek feltüntetésre. A hitelfelvétel feltétele, hogy a hallgató felsőoktatási intézményben érvényes hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen, képzésére bejelentkezzen, valamint lakóhelyét a személyi adat- és lakcímnyilvántartásba bejelentse. Nem vehető igénybe a diákhitel, amennyiben a hallgató korábbi hitelszerződése megszűnt, és abból hiteltartozása maradt, elengedett hiteltartozással rendelkezik, vagy 45. életévét betöltötte, valamint nem kezdeményezheti szabad felhasználású hitelre vonatkozó hallgatói hitelszerződés megkötését, akit a bíróság jogerősen végrehajtandó szabadságvesztésre ítélt és a szabadságvesztést még nem hajtották végre.

A jogosultsági feltételeknek megfelelő hallgató tizenegy tanulmányi féléven keresztül jogosult a hitel igénybevételére – osztatlan képzésen folytatott tanulmányok esetén a hitelfelvevő jogosultsági ideje megegyezik a képzési idővel, de nem haladhatja meg a tizennégy tanulmányi félévet. Az igénybe vehető hallgatói hitel legmagasabb összege szabad felhasználású hitel esetén tanulmányi hónaponként 70.000 forint, kötött felhasználású hitel esetében tanulmányi félévenként a felsőoktatási intézmény részére fizetendő képzési költségnek megfelelő összeg. A szabad felhasználású hitel esetében a hitelfelvevő választhatja meg, hogy havonta részletekben, vagy tanulmányi félévenként egy összegben kívánja az összeget felvenni, így ennél a hitelnél az utalás a hallgató bankszámláján kerül jóváírásra. A kötött felhasználású hitel igénybevételénél nincs lehetőség a választásra, mivel az kifejezetten az önköltséges képzési forma esetén a költségtérítés megfizetését segíti elő, az csakis egyösszegben kerül utalásra, és nem a hallgató részére, hanem közvetlenül a felsőoktatási intézmény számára.

A hallgatóknak nyújtott hiteleknek változó a kamatozásuk, a kamatok a hitelek típusai szerint eltérőek. A kamatszámítás módját a Diákhitel szervezet üzletszabályzatában határozza meg, majd az adott félévre aktuális kamatokat naptári féléves kamatperiódusban honlapján kötelezően közzéteszi.

A hallgatói hitelszerződés alapján fennálló tartozás visszafizetésének kezdete a hallgatói jogviszony megszűnésének időpontját követő negyedik hónap első napja, azaz a tanulmányok befejezését követően négy hónap türelmi idő áll a hallgató rendelkezésére, hogy adott esetben állást keressen és a havi törlesztőrészletek megfizetésére anyagilag felkészüljön. A törlesztési kötelezettség emellett abban az esetben is megkezdődik, ha a hallgató betölti a 45. életévét.

A koronavírus világjárvány következményeinek enyhítése érdekében a Kormányrendelet 2020. június 18. napján új fejezettel frissült és ezúton lehetővé teszi, hogy a jogosultsági feltételeknek megfelelő hitelfelvevő legfeljebb 500.000 forint összegű szabad felhasználású hitelre adjon be kérelmet, valamint az úgynevezett struktúraváltó felnőttképzésen részt vevő hitelfelvevő legfeljebb 1.200.000 forint összegű szabad felhasználású hitelt igényeljen a felnőttképzés időtartamában. A fenti két különleges esetben az is jogosult hitelkérelmet benyújtani, aki már rendelkezik hatályos szabad felhasználású hitel- vagy kölcsönszerződéssel a Diákhitel szervezetnél. A fenti két hitel esetében további speciális kritérium, hogy a hitelszerződést legkésőbb 2020. december 31. napjáig kell megkötni, a felvett összeg visszafizetését pedig a hitel felvételét követő 12. hónap elteltével kell megkezdeni úgy, hogy a teljes összeg törlesztésének időtartama legalább 1 év és legfeljebb 5 év lehet.

Ingatlanok és Építőipari ügyletek ÁFA-ja és számlázása 2024

Ingatlanok és Építőipari ügyletek ÁFA-ja és számlázása 2024
Kézikönyv (Belföldi és Nemzetközi ügyletek)

Szerző: Dr. Csátaljay Zsuzsanna
Formátum, terjedelem: B/5-ös formátum, 620 oldal
Megjelenés: 2024. február 23.

Kedvezményes ár:
22.900 Ft + áfa helyett 19.900 Ft + áfa


Megrendelés ITT>>

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az Ecovis Hungary Legal a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.

Dr. Molnár Gergő Zsolt

Dr. Molnár Gergő Zsolt
Ecovis Hungary Legal
Ügyvéd | Partner
Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda
gergo.molnar@ecovis.hu
A szerző szakmai profilja