Hogyan tudok elválni 2018-ban? A házassági bontóper lényeges gyakorlati kérdései az új Pp. tükrében

Szerző(k): Dr. Jean Kornél | 2018.07.05 | Követeléskezelés

A 2018. január 1. napján hatályba lépett polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (új Pp.) jelentős változásokat hozott a házassági bontóperek vonatkozásában is. Legfontosabb változásként említhető, hogy a vagyonjogi kereset leválasztásra került a házassági perről.

A törvény 455. §-a taxatív módon felsorolja azon kérdéseket, melyek összekapcsolhatóak a házasság felbontása iránti keresettel, ezen kérdések egy eljáráson belül tárgyalhatók, újdonság azonban, hogy a felsorolás nem tartalmazza a házassági vagyonjogi keresetet.

A törvényhez fűzött indoklás egyrészt az osztott perszerkezettel indokolja a szétválasztást, hiszen ha a bíróság együtt tárgyalja a két keresetet, akkor mindkettőre le kell folytatni a perfelvételt, ami a per elhúzódását eredményezheti és így a perhatékonyság elvét sértheti, másrészt a családjogi kérdéseket átható alapelvet, a gyermek érdekének kiemelt védelmét szolgálja az új szabályozás azzal, hogy a gyermekkel kapcsolatos jogvita minél rövidebb időn belül lezárható legyen.

Az új szabály egybevág a hatályos anyagi jogi szabályokkal is, hiszen a válni kívánó feleknek a vagyonjogi kérdésekben nem kell megállapodniuk ahhoz, hogy a bíróság a házasságukat felbontsa.
A vagyonjogi és a köteléki per elválasztása megszünteti a bontóperekben gyakran alkalmazott azon „perstratégiát”, hogy valamely házastárs csupán azért terjeszt elő kizárólagos szülői felügyelet iránti kérelmet, hogy a vagyon megosztását késleltesse, így az új szabályozás csökkenti a vagyon megosztásával való nyomásgyakorlás lehetőségét.

Továbbra is tárgyalható a bontóperben a házastársi tartás és a házastársi közös lakás használatának rendezése iránti kereset, annak ellenére, hogy tág értelemben ezen kérdések a házassági vagyonjog körébe sorolhatók.

A házasság felbontása kizárólag bíróság jogerős ítélete alapján lehetséges, a házassági vagyonközösség megosztásához azonban nem kötelező peres eljárás megindítása, a vagyonjogi kérdéseket a házastársak peren kívüli megállapodás keretében is rendezhetik, így közös életük lezárása egy bírósági eljárás keretében is történhet.

Abban az eseten azonban, ha a felek nem tudnak teljeskörűen, minden vagyontárgyra kiterjedően egymással elszámolni, akkor a felperes félnek két keresetet kell az illetékes bíróságra benyújtania. A perrendtartásról szóló törvény nem határoz meg sorrendet a két eljárás megindítása tekintetében, illetve a két per párhuzamos lefolytatásának sincs jogi akadálya.

Amennyiben házasság felbontásával vagy házassági vagyonjoggal kapcsolatos kérdése van és hatékony megoldására van szüksége, keresse bizalommal az Ecovis Hungary Legal jogi szakértőit!

Ossza meg ismerőseivel:

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az Ecovis Hungary Legal a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.

Dr. Jean Kornél

Dr. Jean Kornél
Ecovis Hungary Legal
Ügyvéd | Irodavezető equity partner
Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda
kornel.jean@ecovis.hu
A szerző szakmai profilja