Igaz vagy hamis? – Változnak a szakemberek értékelésére vonatkozó szabályok

Szerző(k): Dr. Szigeti-Szabó Andrea LL.M. , Dr. Csepy Dorottya | 2020.01.30 | Közbeszerzés

A Kbt. 2019. év végi módosításának eredményeként 2020. február 1. napjától változnak a szakemberekre vonatkozó eljárási szabályok. Az új szabályozás értelmében a felolvasólap és az önéletrajz közötti ellentmondás – eredménytelen felvilágosítást és hiánypótlást követően – az ajánlat érvénytelenségének a következményével járhat:

„Kbt. 71. § (9) A 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti értékeléshez az ajánlatkérő által bemutatni kért szakemberek személye hiánypótlás keretében csak a (4) bekezdésben foglalt, vagy az alkalmassági követelménynek való megfelelőség miatt szükséges esetben és csak úgy változhat, hogy a hiánypótlásban az értékeléskor figyelembe veendő minden releváns körülmény tekintetében a korábbival legalább egyenértékű szakember kerül bemutatásra. Ha a hiánypótlás során a korábbinál nagyobb tapasztalattal, magasabb képzettséggel rendelkező személy kerül bemutatásra, az ajánlatkérő az értékeléshez akkor is csak az ajánlattevő által pótolt szakember adatait veheti figyelembe, a hiánypótlás ilyenkor is csak az érvényessé tételt szolgálja, és nem eredményezi az értékeléskor figyelembe veendő tényezők változását. Ha

a) a 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti értékeléshez bemutatott szakemberekre vonatkozó, a felolvasólapon feltüntetett adat és az ajánlatban a szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentum tartalma között – a b) pontban foglaltaktól eltérő – ellentmondás van, és nem sikerül felvilágosítás vagy a már bemutatott szakemberre vonatkozó dokumentum hiánypótlása keretében a felolvasólapon feltüntetett adatot alátámasztani, az ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja;
b) a felolvasólapon feltüntetett adat és a szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentum tartalma között olyan ellentmondás áll fenn, hogy a felolvasólapon szereplő adat az értékeléskor kevésbé kedvező, az értékeléskor a felolvasólapon szereplő adatot kell figyelembe venni.”

Megjelent a friss ECOVIS HUNGARY LEGAL HÍRLEVÉL

Benne kiemelt témánk: Duplájára emelkedett az apaszabadság időtartama

További aktuális híreket olvashat előadásainkról és a legújabb cikkeket Bányajog és Közbesz blogjainkból.

A felolvasólapon szereplő információk elsődlegessége érdekében az új eljárási szabályok – a jelenlegi szabályozástól eltérően – szigorítják az ajánlatkérő mozgásterét, ugyanis abban az esetben, ha – az ajánlatok összehasonlítását és áttekinthetőségét biztosító – felolvasólapon kedvezőbb érték szerepel, mint amilyet a csatolt dokumentumok alátámasztanak, az ajánlatkérő az ellentmondás feloldása érdekében elrendelt felvilágosítás eredménytelensége esetén köteles az ajánlattevő ajánlatát érvénytelenné nyilvánítani. A 2020. február 1. napját követően indított közbeszerzési eljárásokban az ajánlatkérőnek nincs olyan mérlegelési lehetősége, hogy az ajánlatban benyújtott dokumentumban (önéletrajzban) szereplő kedvezőtlenebb értéket vegye figyelembe.

Fordított esetben azonban, ha a felolvasólapon szerepel kedvezőtlenebb megajánlás, mint amilyet az önéletrajz igazol, az ajánlatkérőnek az értékeléskor szintén a felolvasólapon szereplő, kevésbé kedvező adatot kell figyelembe vennie.

Példával szemléltetve az új szabályozás következményeit:

Amennyiben a felolvasólapon 120 hónapos megajánlás szerepel, az önéletrajzban pedig 60 hónap, és az ellentmondásra tekintettel elrendelt felvilágosítás eredménytelen, azaz a 120 hónapos megajánlás nem kerül alátámasztásra, az ajánlat érvénytelen.

A) Abban az esetben, ha a felolvasólapon szerepel 60 hónap, az önéletrajzban pedig 120 hónap, az értékeléskor a felolvasólapon szereplő, kevésbé kedvező adatot kell figyelembe venni.

B) A Kbt. 71. § (9) bekezdése b) pontja végett a felolvasólap kitöltése fokozott körültekintést és önellenőrzést igényel, hiszen adott esetben egy adminisztratívnak tekinthető hiba az új szabályozás következtében az ajánlat érvénytelenségével jár.

Összegezve tehát, megfontolandó, hogy az értékeltnél – azaz az ajánlatkérő által maximumként meghatározott értéknél – több tapasztalat kerüljön megajánlásra, hiszen egyrészt az ajánlat érvénytelenséget fogja eredményezni, ha a felolvasólapon szereplő megajánlást nem támasztja alá az önéletrajz, másrészt később, a szerződés teljesítése során a szakemberek cseréjét akadályozhatja a magas megajánlás.

Ingatlanok és Építőipari ügyletek ÁFA-ja és számlázása 2024

Ingatlanok és Építőipari ügyletek ÁFA-ja és számlázása 2024
Kézikönyv (Belföldi és Nemzetközi ügyletek)

Szerző: Dr. Csátaljay Zsuzsanna
Formátum, terjedelem: B/5-ös formátum, 620 oldal
Megjelenés: 2024. február 23.

Kedvezményes ár:
22.900 Ft + áfa helyett 19.900 Ft + áfa


Előrendelés ITT>>

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az Ecovis Hungary Legal a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.

Dr. Szigeti-Szabó Andrea LL.M.

Dr. Szigeti-Szabó Andrea LL.M.
Ecovis Hungary Legal
Ügyvéd | Partner | Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda
szigetiszabo@ecovis.hu
A szerző szakmai profilja