Írtam végrendeletet, minden úgy alakul majd, ahogy szeretném. Vagy mégsem?

Szerző(k): Dr. Molnár Gergő Zsolt , Dr. Farkas Tímea | 2018.09.27 | Minden egyéb, ami érdekelheti

Haláluk esetére sokan szeretnék maguk kijelölni azt az öröklési rendet, amely meghatározza a hátrahagyott vagyon felosztását az örökösök között. Gyakori megoldás erre az otthon elkészített írásbeli magánvégrendelet, amelyet aztán készítője az íróasztal fiókjába bújtat, megnyugodva, hogy most már biztosítva van a végakarata.  Az így elkészült végrendeletek nagy része azonban nem felel meg a végrendelet alaki követelményeinek és ezáltal – eredményes megtámadást követően – érvénytelen. Az is előfordulhat, hogy nem kerül elő a hagyatéki eljárás során vagy pedig egyáltalán nem kerül elő. Érvénytelen végrendelet esetén, illetve végrendelet hiányában pedig a törvényes öröklési rendet kell alkalmazni az öröklésre, ami nem feltétlen egyezik majd meg a végrendeleti akarattal. Mire figyeljen tehát az örökhagyó, hogy elkerülje e kellemetlenséget és ténylegesen érvényesíthesse végakaratát?

A végrendeletet az örökhagyó akár maga írhatja, akár mással is írathatja. Abban az esetben, ha a végrendeletet az elejétől a végéig az örökhagyó kézírással maga írja, az alaki érvényességhez ezen felül csupán aláírás, keltezés, illetve – ha a végrendelet több lapból áll – oldalszámozás szükséges.

MUNKAJOG, MUNKAVÉDELEM E-learning

Munkabaleset, foglalkozási megbetegedés; Biztonságos munkafeltételek, kártérítési felelősség; Munka- és pihenőidő, munkadíj; Mt. általános magatartási követelményei, egyenlő bánásmód, érvénytelenség

Videókonferencia (videók hossza: 529 perc)

Előadók: Dr. Dudás Katalin, Dr. Horváth István
ÜGYVÉDEK: 8 kreditpont!!!
Ár: 22.900 Ft + áfa helyett 18.900 Ft + áfa

Részletek, jelentkezés >

Szigorúbb szabályok vonatkoznak viszont arra, ha a végrendelkező végrendeletét gépírással írja, vagy mással íratja. Ekkor az érvényességhez az előbb említetteken felül tanúk is szükségesek. A végrendelkezőnek két tanú együttes jelenlétében kell aláírnia a végrendelet minden lapját, vagy ha azt már korábban aláírta, a tanúk előtt aláírását magáénak kell elismernie. A tanúknak szintén alá kell írniuk a végrendelet minden lapját.

Nem mindegy azonban, hogy kit választ a végrendelkező tanúnak. Gyakori hiba, hogy közeli hozzátartozót kér fel a feladatra, mondván „kéznél van”. Ha a tanúnak vagy annak bármely hozzátartozójának is rendel juttatást az örökhagyó, az kizárólag akkor érvényes, ha rajta kívül még két tanú aláírja a végrendeletet, vagy ha ezt a részt az örökhagyó kézzel maga írja és aláírja. Hasonlóképpen a megfogalmazásnál, leírásnál közreműködő személyek javára rendelt juttatás is csak saját kezűleg írva és aláírva érvényes. Mindezeken túl az érvényességhez szükséges, hogy a tanú olyan nagykorú, cselekvőképes személy legyen, aki a végrendelkező személyazonosságának tanúsítására képes, és nem írástudatlan.

A harmadik lehetőség, hogy az aláírt végrendeletet – legyen az sajátkezűleg vagy más által írt – a végrendelkező a közjegyzőnél letétbe helyezi. Ekkor alaki szempontból tanúk alkalmazása nélkül is érvényes a végrendelet.

A végrendeletet, ha azt nem eleve közjegyző előtt tesszük, egyébként is érdemes letétbe helyezni. Míg az otthon tárolt végrendelet esetén előfordulhat, hogy elvész vagy megsemmisül, a letétbe helyezett végakarat biztosan meglesz a hagyatéki eljárás kezdetekor. A közjegyző a végrendelet létezésének tényét bevezeti a Végrendeletek Országos Nyilvántartásába, garantálva ezzel, hogy az az eljárás során előkerül.

Természetesen nem csak közjegyzői, hanem ügyvédi közreműködéssel is készíthetünk végrendeletet. Ilyen esetben az ügyvéd a végrendelkező beleegyezésével a végrendeletet zárt borítékban megküldi a Magyar Ügyvédi Kamara által működtetett Végrendeletek Országos Nyilvántartásába. A hagyatéki eljárás során pedig az eljáró közjegyzőnek csak le kell kérdeznie az örökhagyó adatait, és azonnal tudni fogja, hogy van-e végrendelet, illetve, hogy az hol található.

Az érvényes végrendelethez több fontos szabályra is figyelni kell, érdemes ezért szakértő segítségét kérni. Tanácsadásért, illetve végrendelet elkészítéséért forduljon bizalommal az Ecovis Hungary Legal jogi szakértőihez!

Ossza meg ismerőseivel:

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az Ecovis Hungary Legal a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.

Dr. Molnár Gergő Zsolt

Dr. Molnár Gergő Zsolt
Ecovis Hungary Legal
Ügyvéd | Partner
Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda
gergo.molnar@ecovis.hu
A szerző szakmai profilja